Home Nyheter Stärkt BrainCool siktar mot listbyte till Nasdaq First North

Stärkt BrainCool siktar mot listbyte till Nasdaq First North

Stärkt BrainCool siktar mot listbyte till Nasdaq First North

1 december, 2020

Medicinteknikbolaget BrainCool redovisar i sin Q3-rapport ett resultat som i viss mån påverkats negativt av corona, men noterar också att intresset för bolagets produkter de facto har ökat som en följd av pandemin. Under hösten har kassan stärkts samtidigt som både studieresultat och nya riktlinjer publicerats som ger en stabil grund för fortsatt marknadslansering. Bolaget planerar nu inför ett listbyte till Nasdaq First North i början av 2021. BioStock kontaktade vd Martin Waleij för en kommentar.
Lundabaserade BrainCool har trots ett omtumlade 2020 tagit avgörande steg i riktning mot en bredare kommersialisering av produkterna BrainCool/IQool System för avancerad temperaturkontroll och Cooral System inom onkologi. Detta i takt med att såväl bolagets distributionsplattform som den kliniska evidensen för produkterna kunnat stärkas under året.

Högre omsättning och större intresse trots pandemieffekter

I sin rapport för tredje kvartalet noterar man även något högre omsättning jämfört med föregående år, samtidigt som man likt många andra konstaterar att pandemin satt käppar i hjulet för tillväxttakten. Men även om påtvingade omprioriteringar inom vården och globala logistiska problem i någon mån har försvårat både införsäljning och produktutbildning, kan bolaget också se vissa positiva aspekter – möjligheten att temperaturbehandla covid-19-patienter med hög feber med BrainCools iQool/BrainCool System har rönt ett ökat intresse och även genererat icke utspädande kapital i form av EU-forskningsbidrag om 3,5 Mkr.
Ytterligare kapital säkrades under det tredje kvartalet via en riktad emission som genererade 35 Mkr, vilket innebär att bolaget nu står relativt stabilt i avvaktan på att försäljningstillväxten kan ta ordentlig fart.

Stärkt marknadsnärvaro i USA och Asien

En sådan utveckling har BrainCool fortsatt att lägga grunden till genom att bland annat teckna distributionsavtal med – och även ta initiala ordar från – starka samarbetspartners i USA, som sjukhusgruppen Intermountain Healthcare och inköpsorganisationen Intalere som representerar 3800 akutsjukhus över hela landet. Ett distributionsavtal har även tecknats med bolagets partner i Sydkorea, KCP Medical, rörande Cooral System.
Positivt i sammanhanget är också att bolaget trots pandemin under senare delen av hösten sett återkommande beställningar av IQool/BrainCool System från befintliga kunder i både USA och Tyskland.

Viktiga studieresultat ska lyfta onkologiprojekt

I sin vd-kommentar lyfter BrainCools Martin Waleij särskilt fram den omfattande nordiska studien inom oral mukosit (OM), vars resultat presenterades under prestigemötet ESMO i Madrid i september. Studien visade att kylning med Cooral System, specifikt i patienter med cancerformen lymfom, var klart effektivare än is när det gäller att förebygga uppkomsten av svår OM, en potentiellt livshotande biverkning som drabbar i princip samtliga lymfompatienter i samband med cancerbehandling. Från bolagets sida räknar man med att den förestående marknadslanseringen av Cooral System kommer att få draghjälp av en kommande vetenskaplig publikation av studieresultaten.

Nya riktlinjer ger draghjälp åt lansering – listbyte väntar

Även de nya riktlinjerna för kylbehandling av patienter med hjärtstopp som presenterats i höst av American Heart Association (AHA) utgör en viktig pusselbit i BrainCools marknadsstrategi. De nya riktlinjerna breddar patientunderlaget, samtidigt som vikten av användning av avancerade system som IQool System för temperaturreglering och behovet av snabb nedkylning vid hjärtstopp poängteras – allt i syfte att minimera hjärnskador och förbättra det neurologiska utfallet hos hjärtstoppspatienter.
I delårsrapporten fastställs också BrainCools planer för ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market, som enligt bolaget beräknas kunna ske under första kvartalet 2021.

Martin Waleij, vd BrainCool.

BioStock kontaktade Martin Waleij för en kommentar:
Om vi först tittar på det rent finansiella utfallet så här långt under året – är läget bättre eller värre än ni hade förväntat er när Corona slog till på allvar i mars?
– Sanningen är väl att ingen visste vad som väntade. Dock har BrainCool agerat handlingskraftigt – vi har landat två betydande bidrag samt verkat för stöd genom mjuka lån för USA-verksamheten, vi har även transfererat clincal support-resurser till kunder och utvärderingssiter för att bidra till lösningar på Covid 19-krisen, samt fått mycket annat gjort.

»Den största påverkan på bolaget har varit svårigheten starta upp nya processer och kunder, med återkommande besöksförbud på sjukhus och olika reseförbud.« – Martin Waleij, vd BrainCool

– Den största påverkan på bolaget har varit svårigheten starta upp nya processer och kunder, med återkommande besöksförbud på sjukhus och olika reseförbud: Marknaden har istället begränsats till vård på IVA, och RhinoChill-ordrar och utbildningar av bland annat brandkårer har försenats, exempelvis i tyska Essen och Halle.
– Dock är utvecklingen i Tyskland och USA oerhört intressant, där vi fortsätter ta nya kunder med BrainCool/IQool System och med nya data på behandling av covid 19 samt med nya riktlinjer som ligger helt i linje med bolagets produkter är BrainCool just nu i en oerhört intressant situation.
– Till ovanstående skall även läggas att målsättningen är att ta ytterligare unika produkter till marknaden i USA under 2021.
Givet hur utvecklingen med ökad spridning ser ut just nu i USA, vad kan ni förvänta er i form av ordrar och försäljningstillväxt under det kommande året.
– I takt med covid-19 krisen lägger sig tycker jag att vi är i en mycket bra situation. Vi har starka referenskunder, vi två stora GPO-avtal, riktlinjer som utökar marknadspotentialen med nya patientgrupper inom hjärtstopp, flera patientgrupper med neurologisk feber, samtidigt som vi ser bra resultat med produkten IQool System kryddat med starkt stöd för våra produkter i de nya riktlinjerna.

»Målsättningen är att innevarande lager skall bygga en omsättning om över 20 Mkr under 2021, där vi räknar med att Q1 kommer vara fortsatt påverkat av covid-relaterade restriktioner.«

– Då covid 19 har hindrat oss i viss mån har vi jobbat oerhört fokuserat på interna produktions- och utvecklingsprojekt, med kostnadsreduktion på våra system och engångsartiklar, där vi nu bygger upp ett lager av både system och engångsprodukter. Målsättningen är att innevarande lager skall bygga en omsättning om över 20 Mkr under 2021, där vi räknar med att Q1 kommer vara fortsatt påverkat av covid-relaterade restriktioner.
Pandemin ligger alltså ännu som en våt filt över vissa delar av verksamheten, men trots det kan man konstatera att förutsättningarna för BrainCool att lyckas kanske aldrig sett bättre ut, håller du med om den bilden?
– Ja, tveklöst. De nya riktlinjerna från American Heart, som vi berättade mer om i en intervju med BioStock 27 oktober, har tydligt ökat intresset för bolagets produkter men även olika typer av samarbeten med företaget. Förutom de nya starka riktlinjerna inom hjärtstopp har vi även sett mycket starka studieresultat inom onkologi där marknadsförberedelser nu pågår.
– En närmare presentation av den strategin var planerad under ert Summit-event men tyvärr blev vi tvungna att ställa in med kort varsel p.g.a. sjukdom – dock ej covid-19. Vi hoppas kunna få chansen att göra en ny presentation under december månad men får återkomma med exakt tid och datum för när det kan ske.
Avslutningsvis, ni siktar på att byta börslista till Nasdaq First North under Q1 2021, är det något särskilt som föranleder att ni vill genomföra bytet just nu?
– Bolaget går nu in i en ännu mer expansiv och internationell fas, då är vägen vidare genom Nasdaqbörsens olika listor den rätta vägen för BrainCool.
Läs också: BrainCool lägger grunden för tillväxt i USA med nytt avtal
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev