Home Nyheter Dicot rapporterar positiva studieresultat för Libiguin

Dicot rapporterar positiva studieresultat för Libiguin

Dicot rapporterar positiva studieresultat för Libiguin

16 september, 2020

För Dicot inleddes veckan med goda nyheter då man meddelade de första resultaten från en preklinisk studie med kandidaten Libiguin, en behandling mot manlig sexuell dysfunktion. I studien, som genomförts tillsammans med franska CROn Pelvipharm, uppvisade Libiguin signifikant och dosberoende effekt på erektion och bolaget planerar för vidare studier.
Uppsalabolaget Dicot utvecklar Libiguin mot manlig sexuell dysfunktion, i första hand mot indikationerna för tidig utlösning och erektionssvikt. Globalt sett är manlig sexuell dysfunktion ett vanligt förekommande problem och uppskattningar gör gällande att mellan 4 – 5 procent av män drabbas av erektionssvikt medan motsvarande siffra för prematur utlösning är cirka 8 – 9 procent.

Libiguin kan förbättra livskvalitén

Det finns idag ett antal behandlingar mot manlig sexuell dysfunktion, där Viagra är den mest välkända, men samtliga av dagens behandlingsalternativ har sina brister. Verkningstiden är kort, vilket innebär att den sexuella aktiviteten måste planeras, och behandlingar kan dessutom orsaka biverkningar såsom huvudvärk och yrsel.
Här särskiljer sig Libiguin genom en potentiell verkningstid på upp till två veckor, något som skulle betyda att de drabbade individerna kan återfå spontaniteten i sitt sexliv. Det är också värt att notera att Libiguin, till skillnad från dagens behandlingar, riktar sig mot både erektionssvikt och för tidig utlösning.

På väg genom preklinik

Libiguin har sina rötter i traditionella naturmedel använda på Madagaskar och under våren genomförde Dicot en retrospektiv intervju-studie gällande den folkmedicinska användningen av dessa naturmedel. I juni presenterade man resultaten från studien som visade att användarna upplevde långtidsverkande effekt utan några biverkningar av det naturläkemedel som motsvarar Libiguin. Resultaten stärkte bolagets tro på kandidatens potential som en långtidsverkande och säker produkt lämplig för upprepad behandling av för tidig utlösning och erektionssvikt. Sedan tidigare har Dicot även utfört djurstudier men uppmuntrande resultat.

Positiva resultat

Som ytterligare en del i arbetet med att ta Libiguin till kliniska studier har Dicot ingått ett forskningssamarbete med kontraktslaboratoriet Pelvipharm, baserat i Frankrike, i syfte att identifiera Libiguins verkningsmekanism. Pelvipharm är världsledande när det gäller djurstudier inom sexuell dysfunktion och i mars inleddes en preklinisk effektstudie med Libiguin i etablerade djurmodeller för detta syfte.
I måndags kunde man alltså presentera de första resultaten från samarbetet med Pelvipharm och dessa utgjorde glädjande läsning för bolaget. Resultaten från studien visar att Libiguin gav en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo. Detta var fallet vid alla uppmätta parametrar i de etablerade djurmodellerna.
Resultaten ger bra grund för det fortsatta prekliniska programmet med kandidaten. I ett nästa steg planerar Dicot och Pelvipharm ytterligare studier med Libiguin som så småningom ska utgöra grunden till kliniska studier i människa.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev