Home Nyheter Dicot har inlett preklinisk studie med Libiguin

Dicot har inlett preklinisk studie med Libiguin

Dicot har inlett preklinisk studie med Libiguin

9 mars, 2020

Uppsalabolaget Dicot, som utvecklar läkemedel mot manlig sexuell dysfunktion, meddelade nyligen att de har inlett prekliniska studier med deras läkemedelskandidat Libiguin. Det är den franska kontraktsforskningsorganisationen Pelvipharm som har fått uppdraget att utföra studien som väntas bli klar under sommaren 2020. BioStock sökte upp vd Göran Beijer för en kommentar.
Dicot, som utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin mot sexuell dysfunktion, har meddelat att den första studien har inletts i samarbete med Pelvipharm i Frankrike.

Behandling av ett utbrett problem

Sexuell dysfunktion är ett vanligt problem och förekommer över hela världen. Enligt uppskattningar drabbas ungefär fyra till fem procent av alla män av erektionssvikt och det är mycket vanligt hos äldre män. Därtill har mellan åtta och nio procent av alla män problem med för tidig utlösning. Libiguin har visat potential att kunna avhjälpa båda dessa problem, något som inget av dagens läkemedel har kunnat påvisa, och den potentiella marknaden för Dicot är således mycket stor. Idag säljs läkemedel mot enbart erektionsproblem för cirka 50 miljarder USD varje år.

Men det finns fler uppsidor med Libiguin. Kandidaten har t.ex. i djurstudier visat sig ha en mer långvarig effekt än de on demand-behandlingar som finns att tillgå idag, vilket innebär att patienten inte behöver planera sin sexuella aktivitet som man måste med befintliga läkemedel.

Ursprung på Madagaskar

Grundaren av Dicot, professor Jarl Wikberg vid Uppsala universitet, har bedrivit omfattande forskning på Libiguin, som har sitt ursprung från en växt på Madagaskar som i lokal folkmedicin används för att öka männens sexuella förmåga. Dicot bedriver ytterligare forskning för att bättre förstå substansens verkningsmekanismer och den aktuella studien är en del i det arbetet.

Studier i Frankrike

Som ett led i arbetet med att ta Libiguin mot fas I, har Dicot alltså inlett en preklinisk effektstudie i en etablerad djurmodell i samarbete med Pelvipharm. Den franska CRO-firman har lång erfarenhet av djurstudier inom sexuell dysfunktion, samtliga av dagens marknadsledande läkemedel har använt Pelvipharm i den prekliniska utvecklingen. Den valda kontraktsforskningsbolaget kan alltså sägas vara bäst i sitt slag och studieresultaten från studien väntas under sommaren 2020.
BioStock tog kontakt med Dicots vd Göran Beijer för att få en kommentar om studien.

Göran Beijer, vd Dicot

Göran, vad hoppas ni att få svar på genom den nu initierade studien?
– Vi kommer i det här första steget att studera effekten på erektion i Pelvipharms djurmodell.  Vi kommer att göra ytterligare studier i syfte att klargöra substansens effekt och framtida användningsområde.
Vilka andra steg är aktuella i det prekliniska programmet medLibiguin?
– Vi arbetar under året både med långsiktig anskaffning av råvara från naturen i Afrika och andra kontinenter samt med att i större skala producera läkemedelssubstans för att kunna gå vidare bl.a. i det toxikologiska testprogrammet.
Vad har ni för hittillsvarande indikationer på kandidatens säkerhetsprofil?
– Vår läkemedelskandidat Libiguin kommer från en lång folkmedicinsk användning på Madagaskar men behöver förstås genomgå ett toxikologisk testprogram på vanligt vis i läkemedelsutveckling. Vi förbereder med produktion av material m.m. för att starta det under året.
Hur ser tidsplanen för det prekliniska programmet, och en efterföljande första studie i människa, ut?
– Vi arbetar med det prekliniska programmet under 2020 och 2021 och har som mål att initiera fas I-studie under 2021.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev