Home Nyheter Dags för BrainCool att visa korten i onkologiprojekt

Dags för BrainCool att visa korten i onkologiprojekt

Dags för BrainCool att visa korten i onkologiprojekt

24 augusti, 2020

Resultaten från en nordisk studie med medicinteknikbolaget BrainCools produkt Cooral System för motverkande av oral mukosit (OM) har valts ut för en s.k. late-breaking presentation vid onkologikongressen ESMO 2020 i september. Presentationen, som sker digitalt, innebär att data offentliggörs från den hittills största kliniska studie som gjorts med hypotermi som behandling mot OM, en viktig milstolpe för Lundabolaget inför en kommande marknadslansering av Cooral System.
Årets upplaga av The European Society for Medical Oncology:s (ESMO) flaggskeppskonferens har som så många andra branschevenemang stöpts om till ett digitalt eventformat, som ska genomföras 19-21 september. Läs mer om konferensen här.

Viktig plattform för presentation av studieresultat

Virtuell konferens eller ej, så lär intresset bland ledande onkologer, läkare och opinionsbildare som vanligt vara stort när de digitala mässportarna öppnas på ESMO 2020 – en bättre plattform för att presentera starka studiedata är svår att finna. Följaktligen kommer några av branschens främsta experter sannolikt att “syna korten” när resultaten från den omfattande nordiska studien presenteras, vilket för ett bolag som står i begrepp att lansera en ny och potentiellt omvälvande produkt eller behandlingsmetod på marknaden kan få stort genomslag.
Exakt vilken dag och tid presentationen ska äga rum är ännu inte fastställt, men BrainCool kommer på sedvanligt vis se till att allmänheten får tillgång till samma information som deltagare på konferensen genom pressmeddelande till marknaden. Ett abstract av studien kommer enligt uppgift också att publiceras av ESMO antingen 18 eller 19 september.
Tidigare i år har BrainCool CE-märkt Cooral System för marknadsföring och försäljning på den europeiska marknaden och gynnsamma studiedata torde utgöra en viktig pusselbit i lanseringsarbetet, där en utmaning är att bygga intresse och acceptans för ny teknik hos dels sjukhusen och klinikerna som köper in produkterna, dels hos de onkologer och behandlande läkare som i praktiken lägger upp behandlingsstrategier för patienterna.

Hittills största OM-studien med hypotermi som genomförts

Den nordiska studien med BrainCools Cooral System är den hittills största hypotermistudien som genomförts, omfattande 180 patienter som behandlats vid ett flertal nordiska kliniker under ledning av Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Målet med studien har i korthet varit att utvärdera utfallet av medicinsk kylning av munnens slemhinnor på cancerpatienter. BrainCools tes är att kylning med Cooral System kan motverka, d.v.s. inte bara lindra, problemet med oral mukosit (OM).
BioStock har tidigare skrivit mer om BrainCools onkologiprojekt och dess potential här: BrainCools potentiella guldägg inom onkologi mot kläckning (publicerat 29 juni 2020)

Om oral mukosit

OM är en allvarlig biverkning av cancerbehandling som drabbar upp emot 80 procent av alla patienter. Besvären tar sig uttryck i blåsor och sår i munnens slemhinnor som gör att patienten får svårt att svälja, äta och dricka och i värsta fall måste skjuta upp eller avbryta strålnings- eller cellgiftsbehandlingen.
Förutom stort patientlidande och risk för störningar i cancerbehandlingen orsakar OM även stora extra kostnader för vården: upp emot 70 000 dollar per patient som drabbas är siffror som rapporterats från det erkänt kostnadsintensiva amerikanska hälsovårdssystemet.
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat BrainCools OM-projekt ett regulatoriskt snabbspår, s.k. Early Access Program (EAP) med priority review, för Cooral System – ett kvitto på att myndigheten ser OM som ett viktigt ”unmet medical need” som man vill se en skyndsam lösning på.
Läs också: BrainCools onkologiprojekt ett steg närmare marknaden (publicerat 28 maj 2020)
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev