Home Nyheter Enzymatica skyfflar om bolagsledningen

Enzymatica skyfflar om bolagsledningen

Enzymatica skyfflar om bolagsledningen

19 maj, 2020

Då Enzymaticas nuvarande vd Fredrik Lindberg kommer att avgå till sommaren har bolaget kommit med besked om en ny ledningsuppställning. CFO Therese Filmersson går in som tillförordnad vd medan Bengt Baron blir arbetande styrelseordförande. BioStock har kontaktat bägge för att få veta mer om det nya upplägget och det fortsatta sökandet efter en ny vd.
Sedan julen 2019 har det varit känt att Enzymaticas nuvarande vd Fredrik Lindberg kommer att lämna sin post till sommaren, då han har accepterat ett erbjudande från ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag. Vid årsstämman som hölls i början av maj fastställdes dock att Lindbergs omfattande medicinska expertis och kunskaper om bolaget även fortsättningsvis kommer att komma Enzymatica till dels då han valdes in i bolagets styrelse.

Baron och Filmersson tar nya positioner

Men behovet av en ny vd kvarstår och igår kom ny information om hur bolagsledningen kommer att se ut framöver. Styrelseordförande Bengt Baron kommer att inta rollen som arbetande styrelseordförande medan nuvarande CFO Therese Filmersson har utsetts till tillförordnad verkställande direktör från och med den 13 juni, alltmedan jakten på Lindbergs permanenta efterträdare fortlöper.
BioStock har tidigare gjort en djuplodande intervju med Baron, som varit Enzymaticas styrelseordförande sedan 2016, i vilken han framhöll sin starka tro på bolagets framtidspotential – inte minst baserat på den uppmätta kundnöjdheten och återköpsfrekvensen av förkylningssprayen ColdZyme – och att han ser framför sig ett långsiktigt engagemang i Enzymatica. I gårdagens pressmeddelande framgår att han som arbetande styrelseordförande kommer vara ett strategiskt stöd till bolagsledningen.
Therese Filmersson har varit Enzymaticas Chief Financial Officer (CFO) sedan början av 2018 och kom då senast från rollen som CFO & vice vd på Procurator-koncernen – ett av Nordens ledande grossistföretag inom bl.a.  skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial. Dessförinnan hade Filmersson, som bl.a. har en civilekonomexamen, haft diverse ledningspositioner inom MTG-koncernen. Parallellt med den nya rollen som tf vd kommer Filmersson även fortsatt vara Enzymaticas CFO.
Pressmeddelandet gör också gällande att Claus Egstrand fortsätter som bolagets Chief Operating Officer (COO).

Bolaget kommenterar beskeden

Therese Filmersson, tf vd Enzymatica

BioStock har kontaktat både Baron och Filmersson för att få deras kommentarer på det nya upplägget.
Therese Filmersson, du har varit på Enzymatica i drygt 2 år. Hur känns det att nu gå in som tf vd?
– (TF) Enzymatica är i en mycket spännande fas, oavsett roll är det en mycket rolig resa att vara delaktig i.
Ser du några utmaningar respektive fördelar med att kombinera dina dubbla roller som CFO och tf vd?
– (TF) Eftersom Bengt Baron samtidigt går in som arbetande styrelseordförande, samt att Claus Egstrand är fortsatt ansvarig som COO så hjälps vi åt fram till ny vd är rekryterad och därmed är det möjligt att kombinera dessa dubbla roller.

»Den starka orderingången på grund av corona-situationen har fortsatt under inledningen av det andra kvartalet, vilket kommer att påverka Enzymaticas försäljning positivt under Q2.« – Therese Filmersson, tillförordnad vd Enzymatica 

En del av Enzymaticas expansionsstrategi går ut på att ingå distributionsavtal med externa distributörer för marknader utanför Norden. Mellan raderna förstår man att ni har ständigt pågående diskussioner med potentiella nya partners, samtidigt som ni håller kontakten med befintliga sådana. Hur förändras din roll i dessa diskussioner när du tillträder som tf vd?
– (TF) Claus Egstrand har fortsatt huvudansvaret för alla kommersiella diskussioner, men hela organisationen är självklart involverad då vi fortfarande är ett relativt litet bolag.
Enzymatica har haft rejäl medvind den senaste tiden och under årets första kvartal mer än dubblades omsättningen jämfört med samma period förra året. Hur ser du på förutsättningarna för er att behålla detta momentum under rådande förutsättningar?
– (TF) Den starka orderingången på grund av corona-situationen har fortsatt under inledningen av det andra kvartalet, vilket kommer att påverka Enzymaticas försäljning positivt under Q2. Oavsett corona-situationen är Enzymatica inne i en mycket spännande expansiv fas med nya distributionsavtal i både Kina och Japan. Dessutom växer vi fortsatt och tar marknadsandelar i våra existerande marknader.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Bengt Baron, kan du beskriva i mer konkreta termer vad det innebär det att du nu blir ett strategiskt stöd för Enzymaticas bolagsledning och hur detta skiljer sig från din tidigare roll som styrelseordförande?
– (BB) Självklart blir det ett vakuum i samband med att Fredrik lämnar vd-rollen.  Min ambition är att försöka fylla en del av detta samtidigt som vi fortsatt söker en permanent lösning. Ledningsteamet är väl sammansvetsat så jag känner mig trygg att detta kommer att fungera utmärkt. Claus Egstrand gör ett ypperligt jobb som COO och tillsammans med Therese så är dom en mycket stark duo. Jag kommer att vara tillgänglig så mycket som organisationen önskar.
Innebär det att du kommer att få några särskilda operativa ansvarsområden?
– (BB) Nej, vi har tydliga roller inom den utmärkta operativa ledningen så mitt bidrag blir snarare som ”generalist” efter ett antal år i olika vd-roller.

»Enzymatica är i en mycket spännande fas och har ett härligt momentum så det gäller att hålla tempot samtidigt som vi hittar rätt person!« – Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta operativt med denna typ av frågor?
– (BB) Jag har varit vd eller liknande i drygt 20 år, både för noterade och privata bolag, så förhoppningsvis har jag något att bidra med.
Ni har ju vetat sedan i julas att Fredrik Lindberg skulle lämna vd-posten till sommaren, och när beskedet kom så meddelade styrelsen också att man omedelbart inledde processen för att hitta en ny vd. Nu kommer denna, till synes tillfälliga, lösning. Hur vill du kommentera att ni ännu inte hittat en permanent lösning?
– (BB) Givet att vi har ett mycket bra team på plats så är det viktigare att det blir rätt än att det går snabbt.
Vad söker ni hos en ny permanent vd och kan du säga något om hur processen fortskrider? 
– (BB) Som alltid söker vi relevant erfarenhet men i ett mindre bolag under snabb expansion är det ännu viktigare att vi hittar rätt kugge som ska passa in i laget. Enzymatica är i en mycket spännande fas och har ett härligt momentum så det gäller att hålla tempot samtidigt som vi hittar rätt person!

IP-skydd förlängt till 2035

Utöver att bolaget har kommersiell medvind kan Enzymatica även glädja sig åt att man idag på morgonen fått ett nytt Europapatent som förlänger skyddet av det torskenzym som utgör en nyckelkomponent i förkylningssprayen ColdZyme till och med år 2035. Redan i februari kom ett positivt förhandsbesked om patentet. Läs mer. Enzymatica har också lämnat in motsvarande patentansökan för ett flertal stora marknader runt om i världen.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev