Home Nyheter PHIs sektorkollega uppköpt av större branschaktör

PHIs sektorkollega uppköpt av större branschaktör

PHIs sektorkollega uppköpt av större branschaktör

27 april, 2020

Bio-Rad Laboratories, ett amerikanskt bolag som bl.a. utvecklar och marknadsför diagnostiska produkter, har förvärvat Celsee, en sektorkollega till svenska Phase Holographic Imaging. Villkoren för förvärvet har inte offentliggjorts, men tidigare liknande affärer har i många fall legat i miljardklassen.
Med Celsees produkt, Genesis System, kan forskare isolera celler för att med andra tekniker enskilt analysera de utsorterade cellerna. En av tillämpningarna som lyfts fram är detektion av de cirkulerande tumörceller som sprider cancer genom att etablera dottertumörer i andra kroppsdelar. Nuvarande metoder för att identifiera tumörceller i patienters blodomlopp är bristfälliga, mycket på grund av svårigheterna att sortera ut och identifiera ett fåtal tumörceller bland miljarder blodceller.

»Celsee marknadsför en teknik för att storlekssortera celler. Poängen med tekniken är att de utsorterade cellerna hålls åtskilda genom att placeras enskilt i mikroskopiska bås, vilket gör det enklare att enskilt analysera de utsorterade cellerna med HoloMonitor eller någon annan single-cell analysis-teknik. Med konventionell cellsortering är det betydligt svårare att analysera celler enskilt, eftersom celler av samma storlek hamnar i en gemensam behållare« – Peter Egelberg, vd för svenska PHI, kommenterar Bio-Rads förvärv av Celsee

Den förvärvande parten, Kalifornienbaserade Bio-Rad Laboratories, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av produkter och lösningar för forskning och diagnostiska tillämpningar inom vården.

PHI positionerar HoloMonitor globalt

Ofta går mindre bolag i bräschen för utvecklingen inom cellanalyser- och instrument. I normalfallet förvärvas dessa bolag sedan av större aktörer när marknadsacceptans har nåtts. Det är i just denna fas som svenska Phase Holographic Imaging (PHI) befinner sig nu.
Bolagets huvudprodukt HoloMonitor baseras på time-lapse cytometri och utgör en ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument för användning inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling, där läkemedelssubstanser testas mot laboratorie­odlade mänskliga celler.
HoloMonitor är i dag i drift vid flera forskningslaboratorier runt om i världen och används inom områden som cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Ingen toxisk infärgning av celler

Till skillnad från dagens cell­analys­instru­ment har HoloMonitor utvecklats för att placeras i den cellinkubator där celler odlas så att celler kan filmas under flera dygn i optimal odlingsmiljö, utan gängse infärgning. Därefter bearbetas filmen i en dator för att mäta en rad cellegenskaper.
Den skonsamma hanteringen gör att cellernas bete­ende inte påverkas av själva mätmetoden, något som är användbart t.ex. vid läkemedelsutveckling då cancerforskare filmar och mäter cellers beteende när kandidatsubstanser för nya läkemedel tillsätts.
Detta har tidigare varit svårt att göra eftersom konventionell teknik kräver att cellerna genmanipuleras eller färgas med toxiska färgämnen, vilket i sig förändrar det beteende forskarna önskar studera.

Många ansedda forskningsinstitut har köpt HoloMonitor

Bolagets kunder och samarbetspartners representerar några av världens mest framstående universitet, där exempelvis Harvard Medical School och Boston Children’s Hospital finns med på listan. Andra noterbara kunder är Lunds universitet, Imperial Collage London, Northeastern University i Boston, University of Tokyo, Chinese Academy of Sciences, German Cancer Research Center och inte minst amerikanska National Institutes of Health m.fl.

Tidigare affärer i branschen

Även om villkoren för Bio-Rad Laboratories förvärv av Celsee inte har offentliggjorts, saknas det inte referensaffärer som kan antyda inom vilken monetär härad köpeskillingen kan ha landat.
Under 2018 förvärvade amerikanska Agilent Technologies det privatägda ACEA Biosciences Inc. för 250 miljoner USD. ACEA utvecklar, likt PHI, avancerade instrument för cellanalys. Den 11 juni 2019 konsoliderades marknaden för cellanalysinstrument ytterligare då Agilent även förvärvade BioTek Instruments för 1,165 miljarder USD. Sedan tidigare har Agilent även förvärvat närliggande Seahorse Bioscience för 235 miljoner USD och Luxcel Biosciences där avtalsvärdet, i likhet med Bio-Rads affär, inte kommunicerades.
En annan intressant referensaffär för PHI är pharma- och labbutrustningsjätten Sartorius som 2017 köpte upp amerikanska Essen BioScience för 320 miljoner USD. Därmed har samtliga tre huvudaktörer, samt två av mindre aktörer inom PHIs område, blivit uppköpta.

PHI har siktet inställt på avyttring

PHIs vd Peter Egelberg har inte gjort någon hemlighet av att en exit, där bolaget avyttras till en större branschaktör, är en önskvärd målbild.
Den globala marknaden för live cell imaging förväntas växa från omkring 2 miljarder USD 2018 till ca 3 miljarder USD 2023. Detta torde vara nog för att väcka intresse för effektiva och banbrytande nykomlingar som PHI. BioStock fick anledning att ta upp denna fråga med bolaget i en videointervju i juni 2019. Då avslöjadeEgelberg att bolaget för diskussioner med flera intressenter.
Läs även: PHIs nya verksamhetschef blickar bortom Corona (15 april)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev