Home Nyheter PHI:s nya verksamhetschef blickar bortom Corona

PHI:s nya verksamhetschef blickar bortom Corona

PHI:s nya verksamhetschef blickar bortom Corona

15 april, 2020

Det svenska medicinteknikbolaget Phase Holographic Imaging (PHI) har fått en ny verksamhetschef i form av Eddie Thordarson, som med 20 års erfarenhet av FoU och ledande positioner vid olika bioteknikbolag nu ska driva PHI:s operativa arbete framåt. BioStock kontaktade Thordarson för att få veta vad han vill bidra med i sin nya roll.
PHI är specialiserat på cellmikroskopverktyg och i bolagets första produkt, HoloMonitor, har bolaget lyckats kombinera två essentiella komponenter för levande cellavbildning: time-lapse-cytometri och holografisk mikroskopi.

»Vi kan lugnt sitta ner i båten och arbeta för att ta oss stärkta ur coronakrisen« — Eddie Thordarson, verksamhetschef PHI

Det centrala med HoloMonitor är att tekniken är icke-invasiv, det vill säga att den inte förstör de celler som undersöks. Till skillnad från konventionella metoder ger detta forskare en möjlighet att över tid kvantifiera fysiologiska egenskaper så som rörlighet och tillväxt hos enskilda celler.

Bolagets nya verksamhetschef kommenterar

Eddie Thordarson, verksamhetschef PHI

Nyligen rekryterade PHI Eddie Thordarson som ny verksamhetschef. BioStock fick möjlighet att ställa några frågor.
Eddie Thordarson, grattis till din nya position som verksamhetschef på PHI. Kan du berätta lite mer om din yrkesmässiga bakgrund?
– Tack så mycket. Efter att jag disputerade, för nära tjugo år sedan, drev jag inledningsvis eget bolag inom analytisk instrumentutveckling. Efter en tid slogs bolaget ihop med Personal Chemistry (nuvarande Biotage), där jag i egenskap av produktchef bedrev marknadsarbete för forskningsinstrument till läkemedelsindustrin. Därefter var jag tio år på Magle Life Sciences (idag Magle Chemoswed), varav de sista åtta som bolagets VD. Magle bedrev då utveckling och försäljning av främst medicintekniska produkter, för användning inom kirurgi och röntgen.
– Närmast kommer jag från en position som verksamhetschef på A1M Pharma (numera Guard Therapeutics), där jag ledde utvecklingen av bolagets läkemedel från tidig preklinisk fas till starten på klinisk fas I i patient.
Med en bakgrund inom olika delar av life science-industrin, vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen du har med dig från dina tidigare erfarenheter? 
– Genom åren har jag växlat mellan att vara kund och leverantör, vilket har gett mig en god förståelse för båda sidors behov och villkor.
Vad lockade dig till att ta tjänsten?
– När jag fick en inblick i PHI och vad som ligger bakom hörnet var det omöjligt för mig att inte anta utmaningen. I rollen som verksamhetschef får jag dessutom möjligheten att kombinera allt jag gjort under tjugo års tid:

  • kundnära produktutveckling,
  • marknadsföring och försäljning av avancerad instrumentering mot bl.a. läkemedelsindustrin, men även
  • företagsledning i egenskap av VD för Magle och verksamhetschef för A1M Pharma.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
– Med tonvikt på marknadsföring och försäljning är min roll att leda organisationen i det dagliga arbetet. Detta för att ge vår VD mer utrymme att arbeta med affärsutveckling och annan verksamhet som ligger utanför de verksamheter som är direkt kopplade till försäljningen.
I en nyligen publicerad vd-kommentar adresserade bolagets VD Peter Egelberg den pågående covid-19-pandemin. Egelberg framhöll att PHI har en solid finansiell ställning, vilket gör att bolaget bedöms kunna överbrygga de ekonomiska följderna av pandemin. Hur ser på möjligheterna att öka försäljningstakten av HoloMonitor och därigenom stärka finanserna ytterligare?
– Ja, lyckligtvis har vi en finansiell buffert som gör att vi lugnt kan sitta ner i båten och arbeta för att ta oss stärkta ur coronakrisen. I vilken utsträckning försäljningen kommer att dryga ut bufferten vågar jag inte sia om. Det enda vi vet idag är att ingen vet hur länge det dröjer tills våra kunder är tillbaka på jobbet i sina laboratorier, både här hemma i Sverige och internationellt.
– Inför ett köp vill den absoluta majoriteten av våra kunder testa HoloMonitor på plats i sitt cellabb, vilket är förståeligt. Det är ju trots allt en affär om åtskilliga hundratusen kronor.

»Efterfrågan på våra och andra produkter som gör det möjligt att studera cellers förmåga att stå emot virusangrepp lär i alla fall inte minska till följd av covid-19-pandemin«

Avslutningsvis, vad händer närmast i bolaget?
– Bland annat jobbar vi med att vässa våra säljverktyg, stärka upp distributionssidan samt förbättra säljstödjande processer — i syfte att förbereda för en ökad efterfrågan då världen återgår till någon form av normaltillstånd. Efterfrågan på våra och andra produkter som gör det möjligt att studera cellers förmåga att stå emot virusangrepp lär i alla fall inte minska till följd av covid-19-pandemin.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev