Home Nyheter Immunicums årsrapport framhåller bolagets konkurrensfördelar

Immunicums årsrapport framhåller bolagets konkurrensfördelar

Immunicums årsrapport framhåller bolagets konkurrensfördelar

9 april, 2020

Förra veckan publicerade Immunicum sin årsrapport och summerade därmed bolagets aktiviteter under 2019. Förutom att betona de milstolpar man uppnått med ilixadencel klargjorde rapporten även bolagets immunonkologiska strategi och varför den medför en konkurrensfördel gentemot rivalerna. BioStock har tagit en närmare titt.
BioStock har under en längre tid följt utvecklingen av bioteknikbolaget Immunicums immunonkologikandidat ilixadencel (här finns en översikt av kandidaten). Intresset kan kopplas till bolagets multipla prekliniska och kliniska projekt där ilixadencel används som en del av en innovativ kombinationsterapi tillsammans med existerande behandlingar.
Även den pågående kliniska fas II-studien med patienter med njurcellscarcinom har visat spännande resultat. Initiala analyser indikerar en förbättrad respons hos patienter som har fått ilixadencel i kombination med standardbehandling jämfört med patienter som endast fått standardbehandling.

Immunicum publicerar årsrapport


Förra veckan offentliggjordes Immunicums årsrapport för 2019 där man detaljerat beskriver den lovande data man lyckades producera för ilixadencel under året som gick, samt förklarar varför det innebär att bolaget tagit betydande steg i rätt. Bolagets interims vd Alex Karlsson-Parra sammanfattade rapporten i ett uttalande:

Under 2019 har vi fått värdefulla insikter om ilixadencel som skapat en stabil grund för nästa steg i vårt kliniska utvecklingsprogram.

Det handlar inte bara om data

Men rapporten handlade inte bara om data. Här finns även en sektion som noggrant beskriver hur Immunicums immunonkologiska kandidat skiljer sig från rivalerna avseende hur man tar sig ann kampen mot cancer, liksom varför Immunicums tillvägagångssätt kan ge bolaget en fördel gentemot konkurrenterna.
Idag fokuserar cancervården mycket på precisionsmedicin och bolagets strategi är ett bra exempel på individanpassad cancerbehandling, vilket är något av en ’gold-standard’ inom cancerbehandling. Men Immunicum sticker ut bland konkurrenterna eftersom ilixadencel kan förse patienten med individualiserad behandling utan karaktärisering, urval och produktion av varje patients egen tumörspecifika antigener – vilket annars är standard vid immonoterapi.
Anledningen är att ilixadencel injiceras direkt in i patients tumörer och att det är väl där som kandidaten genererar ett immunsvar med hjälp av patientens eget immunsystem. På så sätt förenklar man inte bara behandlingsprocessen utan också utvecklings- och produktionsprocesserna samt skapar bättre förutsättningar att kunna tillhandahålla behandlingen så fort behov uppstår.
Dessutom verkar Immunicum se cancerbehandling på ett okonventionellt sätt och fokuserar inte bara på att utveckla en behandling som ska bryta ner cancerceller. Idag finns en växande evidens som indikerar att kombinationsterapier är det bästa sättet att bekämpa cancer. Det är mot denna bakgrund som Immunicum istället har valt att ta fram en immunaktiverare för att addera till existerande behandlingar och på så vis gör dem både mer kraftfulla och mer effektiva.

Immunicum täcker en stor marknad

Ytterligare en konkurrensfördel är det faktum att Immunicum har ett flertal pågående projekt varav flera befinner sig i avancerade kliniska stadier inom sex olika indikationer: njurcancer, levercancer, gastronintestinal stromacellstumör (GIST), huvud- och nackcancer, icke-småcellig lungcancer och magsäckscancer. Detta breda spektrum av indikationer, som dessutom har visat stor potential för kombinerade immunoterapier, skulle kunna ge ilixadencel ett marknadsvärde upp till 22,1 miljarder USD.
I samband med detta är det värt att nämna att immunonkologi fortfarande är ett av de hetaste områdena inom life science och att marknaden för immunonkologiska terapier förväntas hålla en årlig tillväxttakt om 13 procent. Enligt en rapport av Market Insight Reports – Global Immuno-Oncology Market Research Report, 2019 – skulle marknadens värde därmed uppnå hissnande 150 miljarder USD år 2025.

Attraktivt för investerarna

På det hela taget förstärker årsrapporten det faktum att Immunicums off-the-shelf-strategi inom immunonkologi, kombinerat med att ilixadencel skulle kunna fungera inom ett flertal cancerindikationer vilket medför en stor marknadspotential, gör bolaget till ett attraktivt val för investerare som letar efter innovativa life science-bolag.
Investerarna kan dessutom känna sig trygga med bolagets stabila finanser som, enligt bolaget, garanterar att Immunicum kan driva samtliga projekt till åtminstone slutet av 2021.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev