Home Nyheter Immunicum angriper cancer med en ”immunaktiveringsbomb”

Immunicum angriper cancer med en ”immunaktiveringsbomb”

Immunicum angriper cancer med en ”immunaktiveringsbomb”

2 december, 2019

Cancers förmåga att underminera vårt immunsystem har länge stått i centrum i kampen att identifiera effektiva cancerbehandlingar. De senaste årens framsteg inom immunonkologi har gett cancerpatienter förnyat hopp, trots detta behövs fortfarande nya innovationer inom cancerbehandling. Det svenska bioteknikbolaget Immunicum befinner sig mitt i kampen mot cancer och deras främsta kandidat, ilixadencel, har visat sig ha stor potential. BioStock har kikat närmare på bolaget och denna kandidat.
Vårt immunförsvar består av en armé av celler redo att göra allt för att försvara oss mot skadliga molekylära inkräktare. När en bakteriell infektion eller en virusinfektion pågår vet vi att immunförsvaret jobbar hårt eftersom vår kroppstemperatur stiger och vi får feber – ett tydligt tecken på att ett immunsvar har aktiverats i kroppen.

Cancer kan hålla sig undan immunsystemet

Men i de flesta fall förekommer inte feber i samband med cancer. Detta beror på att cancercellerna kan kringgå immunsystemet för att fortsätta växa, något den drabbade individen inte märker. Det är så cancer frodas och det är därför det är en så otäck sjukdom – när cancern väl upptäcks är det i många fall för sent för behandling och resultatet blir en för tidig död för den drabbade.

Immunonkologi manipulerar immunsystemet

Genom immunonkologins uppkomst har forskare funnit ett sätt att manipulera immuncellerna och träna dem att bekämpa specifika inkräktare, t.ex. transformerade cancerceller. Utvecklingen inom immunonkologin har gått mycket snabbt och behandlingar med checkpoint-hämmare (immunkontrollpunktshämmare), t.ex. anti-PD-1 och anti-CTLA-4, är idag vanliga cancerbehandlingar.
Checkpoint-hämmare har, precis som namnet antyder, förmågan att hämma immunsystemets checkpointer, d.v.s. molekyler som behövs för att reglera immunsystemet och som hindrar det från att löpa amok. De är effektiva i kampen mot cancer eftersom sjukdomen manipulerar dessa checkpoints för att kunna undgå immunsystemet. Checkpoint-hämmare hindrar tumörcellerna från att undgå immunsystemet och ser istället till att immuncellerna kan attackera tumörcellerna.

Nya behandlingar behövs

Trots checkpoint-hämmarnas framgångar, till exempel betydande framsteg gällande de primära effektmåtten för cancer d.v.s. progressionsfri överlevnad och total överlevnad (overall survival) jämfört med standardbehandlingar såsom kemoterapi eller strålbehandling, är checkpoint-hämmare långt från perfekta: de kan leda till svåra biverkningar såsom illamående, hudutslag, problem med levern samt gastrointestinala besvär. Utöver biverkningar återstår ytterligare ett problem – de flesta patienter svarar inte på checkpoint-hämmare. Så ansträngningarna att hitta nya innovationer inom immunonkologi är mer än rättfärdigade då målet att hitta ett botemedel för cancer fortfarande inte ser ut att vara inom räckhåll.
Det finns redan olika typer av immunonkologibehandlingar på marknaden. Vanliga exempel är cancervacciner och T-cellsbehandlingar. Även riktade behandlingar som tyrosinkinashämmare (TKI) verkar hjälpa immunsystemet att bekämpa cancer. Men dessa behandlingar har alla sina egna brister och många experter menar att kombinationsbehandlingar är den bästa strategin för att uppnå maximal effekt.

En immunaktiveringsbomb för att attackera cancer

Immunicum utvecklar en ny effektiv cellbaserad, lagringsbar cancerimmunaktiverare mot solida tumörer. Kandidaten heter ilixadencel och, precis som med checkpoint-hämmare, är Immunicums strategi att hjälpa patientens immunsystem att se till att cancercellerna upptäcks och attackeras av mördar-T-cellerna.
Men istället för att hjälpa det redan aktiverade immunsystemet genom att hämma immun-checkpointer använder ilixadencel, som består av dendritiska celler från friska individer, en annan, mer personlig strategi. När ilixadencel har injicerats i den primära tumören eller en metastas, aktiverar de dendritiska cellerna inflammatoriska molekyler, kallade kemokiner och cytokiner, som varnar immunsystemet att det pågår en attack. Detta aktiverar i sin tur mördar-t-cellerna som identifierar och attackerar tumörcellerna.

Sijme Zeilemaker, Immunicums affärsutvecklare

Sijme Zeilemaker, Immunicums affärsutvecklare, presenterade förra månaden bolaget vid årets upplaga av BioStock Life Summit 2019 (BLSS) och beskrev då behandlingen som ett slags “immunbomb” – kraftfull nog att väcka patientens immunsystem så att det kan göra motstånd mot cancern. Se Zeilemakers presentation här.

Parallella spår för ilixadencel

Immunicum arbetar på flera parallella utvecklingsspår där ilixadencel utvärderas i olika cancerformer och de flesta av dessa har avancerat stadigt i kliniska studier.
I juni avslutade bolaget en fas I/II-studie med patienter med gastrointestinal stromacellstumör (GIST) som fastställde en gynnsam säkerhetsprofil och positiva effektmått för ilixadencel i kombination med olika TKI:er.
I september kunde bolaget meddela resultat från en fullständig analys av top-line datan från den explorativa fas II-studien i metastaserande njurcellscarcinom (MERECA). Studien utvärderade behandlingseffekten av ilixadencel i kombination med Suten (sunitinib), en TKI, i patienter med metastaserande njurcellscarcinom. Resultaten indikerade att ilixadencel ger en systemisk behandlingsnytta samtidigt som säkerhets- och tolerabilitetsprofilen var positiv. I Immunicums pipeline är MERECA-studien den som kommit längst i utvecklingen. Överlevnadsdata samlas in och uppdateras var sjätte månad och de första uppföljningsdata gällande överlevnad beräknas presenteras i januari 2020.

Kombinationsbehandling med checkpoint-hämmare

I sin BLSS-presentation underströk Zeilemaker hur mycket bolaget ser framemot att utvärdera den ”logiska” kombinationen av ilixadencel och checkpoint-hämmare.

Carlos de Sousa, vd Immunicum
Carlos de Sousa, vd Immunicum

Kombinationen skulle kunna innebär en förhöjd behandlingseffekt då ilixadencel aktiverar immunsystemet medan checkpoint-hämmare blockerar tumörcellernas självförsvarsmekanism.
Den första oktober meddelade Immunicum att den första dosnivån av ilixadencel uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil utan några allvarliga biverkningar i kombination med Keytruda, en vanlig anti-PD-1 checkpoint-hämmare. Därmed kunde man fortsätta testa den högre dosen som används i andra kliniska studier. Resultaten kommer ifrån Immunicums ILIAD-studie som är uppdelade i två delar. Den del som avses här syftar till att fastställa effekten av ilixadencel i kombination med checkpoint-hämmare och genomförs i 21 patienter med huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer.
Tre veckor senare följde Immunicum upp dessa resultat genom att meddela positiva prekliniska data från en studie där ilixadencel kombinerats med en anti-CTLA-4 checkpoint-hämmare. Resultaten från den här djurcancerstudien visade att kombinationen gav starkare anti-tumörrespons jämfört med djur som behandlats med en etablerad kombination av checkpoint-hämmare bestående av anti-PD-1 och anti-CTLA-4.
Se en video från National Cancer Institute som förklarar mer om checkpoint-hämmare och hur de fungerar.

Ljus framtid för Immunicum

Sammantaget var Immunicums vd Carlos de Sousa mycket nöjd med bolagets Q3-resultat:

“Vi har avslutat ett framgångsrikt tredje kvartal då vi kunde offentliggöra positiva topline-data från fas II studien MERECA med ilixadencel, vår allogena, lagringsbara cellbaserade läkemedelskandidat. Initiala tecken på effektivitet kunde uppvisas samtidigt som den fördelaktiga säkerhets-och tolerabilitetsprofilen för ilixadencel kunde upprätthållas. Baserat på dessa resultat kan vi nu inleda arbetet med att ta ilixadencel mot en pivotal studie.”

Med ny data förväntad från MERECA-studien i januari 2020 och en uppdatering gällande ILIAD-studien under Q2 2020 tror de Sousa att bolaget befinner sig i en bra position för att gå vidare med den kliniska utvecklingen.
Immunicum har mycket som talar till deras fördel och med ilixadencel är bolaget en kraft att räkna med i kampen mot cancer.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev