Home Nyheter Alligator säkrar den långsiktiga utvecklingen

Alligator säkrar den långsiktiga utvecklingen

Alligator säkrar den långsiktiga utvecklingen

14 april, 2020

Alligator Bioscience ökar fokus på den kliniska utvecklingsportföljen genom en rad kostnadsreducerande åtgärder som kommer att spara bolaget drygt 80 Mkr årligen. De vidtagna åtgärderna som bland annat innebär varsel av tolv tjänster, tas mot bakgrund av Covid-19-pandemin.
Lundabolaget Alligator Bioscience utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer och projektportföljen består i dagsläget av fyra läkemedelskandidater i klinisk fas och ytterligare projekt i preklinik.

Kostnadsöversikt ger stora besparingar

Alligator tog alltså i förra veckan beslutet att man avser att fokusera på sina läkemedelskandidater i klinisk fas. Detta medför att man samtidigt minskar investeringarna i icke-klinikrelaterade aktiviteter, samt tvingas till en viss neddragning av personalstyrkan.
Detta innebär enligt Alligators vd Per Norlén, att utöver de kliniska programmen, även bolagets innovationsplattform och läkemedelsforskning bibehålls för att bolagets långsiktiga utveckling ska kunna säkerställas. Med dessa kostnadsreducerande åtgärder menar bolaget att verksamheten kommer att vara finansierat till hösten 2021.
De aviserade neddragningarna tillsammans med en potentiellt långsammare rekryteringstakt i de kliniska studierna bedöms minska bolagets kostnader på årsbasis med mer än 35 procent, från cirka 230 Mkr till mindre än 150 Mkr. Den idag annonserade verksamhetsförändringen beräknas vara fullt genomförd under tredje kvartalet 2020.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

»Vi kommer nu att koncentrera Alligators resurser till de projekt som närmast i tid skapar absolut största värde. Detta gör även att våra tillgängliga medel räcker för att driva utvecklingen av våra kliniska program utan att tappa fart. Vi bedömer också att det är av största vikt för bolagets långsiktiga värde att även bibehålla vår spjutspetskompetens inom läkemedelsforskningen« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Varsel av tolv tjänster

Som en följd av den nya strategin kommer Alligator att varsla 12 tjänster, motsvarande drygt 20 procent av bolagets personalstyrka. Besparingar kommer även att genomföras inom de kliniska programmen, men då främst avseende produktion av kliniskt material till senare kliniska faser, vilket, menar bolaget, skall detta kunna ske utan att värdeskapandet påverkas.

Alligators pipeline

Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk fas; mitazalimab (ADC-1013) inom spridd cancer har fullföljt fas I-studier och är redo för klinisk fas II. Alligator fick under 2019 tillbaka rättigheterna till detta projekt från Janssen, liksom kliniskt material som beräknas täcka bolagets behov under de närmsta åren.
ATOR-1015, som utvecklas som ett alternativ till dagens CTLA-4-läkemedel mot malignt melanom, men med färre biverkningar, befinner sig också i fas I, och är även den på väg mot klinisk fas II.
Även ATOR-1017 befinner sig i pågående fas I-studier. Denna kandidat, som utvecklas för behandling av metastaserande cancer, aktiverar 4-1BB receptorer och förstärker därmed immunsystemets förmåga att upptäcka och döda tumörceller. Med denna behandlingsprofil menar bolaget att kandidaten har potential att öka effekten och reducera biverkningar.
I det fjärde och sista projektet i klinisk fas I, har Alligator en betydande intäktsandel. Det gäller anti-HER2 antikroppen AC101 från AbClon som har utlicenserats till och drivs av kinesiska Shanghai Henlius.
Kandidaten ALG.APV-527 slutligen, har redan pausats i väntan på en partner som ska ta projektet in i klinisk utveckling. Ytterligare en åtgärd som bolaget genomför är att kandidaten ATOR-1144 samt tidiga forskningsprojekt kommer att paketeras för utlicensiering.

Covid-19-pandemin hämmar stora delar av branschen

Alligator är långt ifrån ensamma att påverkas av effekterna av Covid-19-pandemin, vilket BioStock har rapporterat om i ett flertal artiklar de gångna veckorna, bland annat här (”Covid-19 slår hårt mot alla – inte minst life science-sektorn”) och här (”Covid-19 sätter käppar i hjulen för kliniska studier”).
Precis som är fallet hos många andra sektorkollegor till Alligator, gör den ökade belastningen inom vården att det förväntade utrymmet att utföra kliniska prövningar kommer att vara begränsad under en period. Hur länge är svårt att sia om, men klart är att trycket på sjukvården måste dämpas väsentligt innan kliniska studier och patientrekrytering kan återgå till det normala.
I Alligators fall innebär det att de kliniska studierna med ATOR-1015 och ATOR-1017 fortgår, men att rekryteringstakten förväntas påverkas under en period. Bolaget menar dock att det är för tidigt att idag bedöma hur detta påverkar tidslinjerna för studierna som helhet.

Mitazalimab har ej påverkats

Alligator ser i dagsläget att mitazalimab-projektet inte har påverkats av Covid-19-pandemin, bl.a. därför att man inte befinner sig i patientrekryteringsfas. Bolaget förväntar sig att kunna lämna in studieansökan under hösten enligt den ursprungliga tidsplanen.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev