Home Nyheter Genovis nya CFO ser ljust på framtiden

Genovis nya CFO ser ljust på framtiden

Genovis nya CFO ser ljust på framtiden

21 januari, 2020

I somras fick Genovis en ny CFO i form av Johny Humaloja som bland meriterna kan räkna liknande uppdrag på branschjättar som Biogen och Boston Scientific. För BioStock berättar Humaloja mer om bolagets nya bioprocessapplikation som nyligen genererade en milstolpsorder värd 13,5 Mkr, samt om sina optimistiska framtidsvisioner för bolaget.
Genovis har under 20 år byggt upp en portfölj av enzymer som bland annat syftar till att underlätta utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
På senare år har marknadsacceptansen ökat och i dagsläget har bolaget 13 SmartEnzymes i sin produktportfölj. Genom hårt arbete, rekrytering av nyckelkompetenser och ett nära samarbete med branschens nyckelaktörer, har Genovis lyckats med konststycket att signera avtal med samtliga av världens 25 största läkemedelsbolag.

»Vi har tidigare haft målsättningen att släppa minst tre produkter per år men inför 2020 har vi en ambition att öka takten med fler produktlanseringar« — Johny Humaloja, CFO Genovis

Nytt affärsområde och en passerad milstolpe

I augusti erhöll Genovis en order värd 13,5 Mkr och därmed öppnade bolaget för helt nya och mycket större intäktsströmmar de kommande åren. Beställningen gällde Genovis SmartEnzymes som nu, för första gången, ska användas i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Tidigare har de enbart använts vid analyser av desamma.
Ordern var ett resultat av ett positivt utfall från den utvärderingsstudie som genomfördes hos ett globalt biopharmabolag under inledningen av 2019. Kunden avser att implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas I-studie.

Stark tillväxtkurva

Under förra året var omsättningstillväxten 51 procent och i tredje kvartalet 2018 bekräftades att tillväxtresan fortsatte med att för första gången visa ett positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten i ett enskilt kvartal. Denna trend förutspådde vd Fredrik Olsson skulle fortsätta, vilket den också gjort, med besked.
Spolar vi fram bandet till den senaste kvartalsrapporten, som avser Q3 2019, står det nämligen klart att Genovis växt hela 20 kvartal i rad och nu kan uppvisa ett positivt rörelseresultat fem kvartal i rad. Se vd Fredrik Olsson kommentera Q3-rapporten här (28 nov 2019).
Framgångarna återspeglas även i bolagets aktie som har ökat i värde med över 900 procent på tre år. I detta läge valde Johny Humaloja att kliva in som ny finanschef. 

Johny Humaloja, CFO Genovis

Johny Humaloja, du är Genovis nya CFO sedan 1 augusti. Du kommer till lundabolaget med en bakgrund från stora internationella aktörer i branschen. Kan du berätta mer om din bakgrund och vilka erfarenheter du tar med dig till Genovis?
– I botten har jag en civilekonomexamen vid Lunds universitet samt en MBA utbildning.
– Jag har över 25 års erfarenhet av ekonomistyrning och ledning främst inom globala life science bolag. Jag var med om att starta upp Biogens kommersiella verksamhet i Norden med huvudkontor i Köpenhamn. Jag fick även möjligheten att arbeta internationellt som ekonomichef på Biogens storskaliga produktionsanläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i North Carolina, USA med fokus på processekonomi och effektivisering. Därefter var jag med om att sätta upp motsvarande produktionsanläggning i Hillöred, Danmark. Jag har också arbetat på Boston Scientific (medtech-bolag) som nordisk ekonomichef och bl.a. bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och legala strukturer.
Vad ser du som de största utmaningarna i din roll som CFO på Genovis?
– Genovis är ett bolag som växer och en stor del av försäljning sker utanför Sverige vilket leder till en ökad komplexitet som i sin tur ställer högre krav på ekonomisk analys, redovisning och rapportering. Jag kommer även att prioritera att vidareutveckla internkontroll, effektivisera finansprocesser och flöden i koncernen.
I Q3-rapporten kunde vi läsa att det överskott ni nu genererar initialt skall investeras i produktutvecklingsprojekt för att öka lanseringsfrekvensen av nya produkter under 2020. Kan du säga något om vilka områden som kan bli aktuella för dessa satsningar?
– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vår kärnverksamhet och därför är enzymer för analys av biologiska läkemedel ett område som vi kommer att fortsätta att investera i.

»Vår målsättning, exklusive det nya affärsområdet bioprocess, är att växa organiskt med 25 procent genom att kontinuerligt utveckla och lansera nya produkter med signifikant mervärde för våra kunder«

Vilken tillväxttakt prognostiserar du att ni kan komma att hålla de närmaste åren, när det gäller antalet nylanseringar per år?
– Vi har tidigare haft målsättningen att släppa minst tre produkter per år men inför 2020 har vi en ambition att öka takten med fler produktlanseringar.
I augusti passerade ni en viktig milstolpe när ni erhöll en order om 13,5 MSEK inom ett för Genovis helt nytt område. Era enzymer kommer nu att användas i tillverkningsprocessen för biologiska läkemedel och inte som hittills, enbart för analys. Hur ser du på potentialen för detta nya område de närmaste tio åren?
– Potentialen är naturligtvis stor men vi är fortfarande tidigt ute i utvecklingen av detta affärsområde och det kommer i ett kort perspektiv möjligen innebära fluktuationer i våra intäktsströmmar eftersom potentialen är stor men samtidigt inte lika regelbunden som i vår kärnaffär.
Denna order var så omfattande att ni tillfälligt tvingades omfördela labbresurser till produktion. Hur ser er beredskap ut för att hantera fler orders inom detta nya område?
– Den stora ordern som kom under hösten var en utmaning att producera. Det krävdes en hel del nytänkande och produktionen gjorde ständiga förbättringar i tillverkningsprocesserna som bidrog till en högre output. Vi har även investerat i produktionsutrustning under hösten och vi kommer under de närmaste åren behöva utöka vår kapacitet för att kunna möta ännu större efterfrågan från våra kunder. I takt med att bioprocessaffären mognar kommer vi behöva göra nyanställningar och utöka övrig infrastruktur. Detta sammantaget innebär att vi kommer att vara bättre rustade för denna typ av produktion än tidigare.
Ni ökar just nu produktionskapaciteten av enzymer för analys, ett arbete som slutfördes under Q4 2019. Kan du utveckla detta?
– Det innebär att den interna produktionskapaciteten för vår analysaffär ökas kraftigt. Det ger oss möjlighet att producera mer rationellt och säkerställer samtidigt kapacitet för att möjliggöra fortsätt tillväxt av vår produktportfölj.

»Nästa viktiga steg för Genovis kommer att bli utökad marknadsutveckling, dvs fortsätta utveckla vårt sätt att sälja mer av nuvarande produkter genom ökad närvaro, bland annat partnerskap och kundprojekt där vi utvecklar förbättrade produkter till existerande kunder«

Ni har lyckats attrahera samtliga 25 av världens största läkemedelsbolag som kunder, vilket får ses som ett imponerande track record även med internationella mått. Baserat på dina erfarenheter, hur växer man vidare som bolag i detta läge?
– Att omvandla ett litet företag till ett större är aldrig lätt och de flesta företag startar smått och stannar där. En del av att komma från punkt A till punkt B är att sätta ihop en tillväxtstrategi som ger goda resultat med hänsyn till risk och ansträngning. Nästa viktiga steg för Genovis kommer att bli utökad marknadsutveckling, dvs fortsätta utveckla vårt sätt att sälja mer av nuvarande produkter genom ökad närvaro, bland annat partnerskap och kundprojekt där vi utvecklar förbättrade produkter till existerande kunder. För att lyckas måste vi kontinuerligt sträva efter en kombination av vetenskaplig- och operativ excellens. Vi har forskning och utveckling i världsklass och arbetar med modern utrustning. Operativt måste vi skapa ömsesidiga vinster för både våra kunder och oss själva, våra tjänster måste vara utformade så att de matchar våra samarbetspartners värdekedja.
Du tillträdde i ett mycket intressant, för att inte säga gynnsamt, läge i Genovis historia. Tredje kvartalet var ert bästa kvartal någonsin, sett till både försäljning och rörelseresultat. Om du nu blickar framåt, vilken finansiell målbild har du för bolaget på fem års sikt?
– Ja, vi har haft en positiv utveckling under flera år och det kommer att bli spännande att fortsätta växa bolaget i samma takt som nu. Vår målsättning, exklusive det nya affärsområdet bioprocess, är att växa organiskt med 25 procent genom att kontinuerligt utveckla och lansera nya produkter med signifikant mervärde för våra kunder.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev