Home Nyheter Stadiga framsteg för Immunicums ilixadencel under det gångna året

Stadiga framsteg för Immunicums ilixadencel under det gångna året

Stadiga framsteg för Immunicums ilixadencel under det gångna året

23 december, 2019

Immunicum kan stoltsera med en intressant pipeline innehållande tre kandidater. Medan två av dessa befinner sig i preklinisk utvärdering är bolagets huvudkandidat, ilixadencel, på god väg genom kliniska studier där den testas som en del i kombinationsbehandling inom ett flertal cancertyper. Ilixadencel har utgjort största delen av Immunicums nyhetsflöde under året och har tagit flera kliv framåt i utvecklingen. BioStock tar en närmare titt på vad 2019 har inneburit för Immunicum.
Immunicum utvecklar cancerbehandlingar genom en unik immunonkologistrategi. Deras cellbaserade off-the-shelf-behandling syftar till att träna patientens immunsystem till att attackera och döda cancerceller. Av bolagets tre kandidater är det huvudkandidaten, ilixadencel, som har tagit störst plats i bolagets nyhetsflöde under året. Kandidaten utvärderas för närvarande i fyra separata kombinationsbehandlingsstudier, bl.a. MERECA och ILIAD.
Läs mer om Immuncums immunonkologistrategi här.

MERECA-studien imponerar i fas II

MERECA, Immunicums längst komna kliniska fas II-studie, är en del av bolagets strategi att testa ilixadencel i kombination med tyrosine kinase-hämmare (TKI) t.ex. Pfizers Sutent (sunitinib) – behandlingar mot metastaserande cancer som blockerar vanliga cellulära tillväxtfaktorer som finns i höga uttryck i cancerceller. När TKI ges som monobehandling kan de leda till ett antal allvarliga biverkningar och ibland vara fullständigt ineffektiva.
I september presenterade Immunicum resultat från en fas II-studie i patienter med metastaserande njurcancer. Utvärderingen av ilixadencel i kombination med Sutent indikerade att kandidaten hade en systemisk behandlingseffekt och en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Uppföljningar med de studerade patienterna kommer att genomföras var sjätte månad med början i februari 2020, vilket kommer resultera i löpande resultatuppdateringar av behandlingens långtidseffekt.
Förra veckan meddelade Immunicum att bolaget kommer att presentera mer detaljerade resultat från MERECA-studien vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium som äger rum i Orlando, Florida, den 6–8 februari. Det faktum att bolagets abstrakt har valts ut till en muntlig presentation understryker hur stort det internationella intresset är för Immunicums arbete.

En ilixadencel/TKI-kombination testas även i GIST-patienter

MERECA är dock inte den enda pågående studien där ilixadencel kombineras med TKI. Immunicum utvärderar också effektiviteten av kombinationen i både gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) och levercancer.
I juni kom beskedet att ilixadencel hade uppnått den primära målet gällande säkerhet, utan varken några livshotande incidenter eller tecken på autoimmunitet i en fas I/II-studie med sex GIST-patienter. Resultaten indikerade också initiala tecken på klinisk nytta i två patienter som uppvisade partiell respons på behandlingen. Läs mer om studien här.

Ilixadencel förefaller fungera väl med CPIs

Immunicums ILIAD studie kunde också rapportera positiva kliniska resultat under året. Studien går ut på att testa ilixadencel i kombination med anti-PD-1/L1 checkpointhämmare (CPIs). CPIs såsom anti-CTLA-4 och anti-PD-1/L1 är en del i ett färskt genombrott inom immunterapi. Precis som med TKIs är allvarliga biverkningar eller utebliven effekt vanliga med mCPIs, så en kombinationsbehandling vore önskvärd.
2019s första nyhet från ILIAD-studien kom tidigt under året då Immuncim meddelade att den första patienten hade testats i en fas Ib/II-studie. Patienten behandlades med ilixadencel i kombination med en standarddos av Mercks anti-PD-1 CPI Keytruda (pembrolizumab).
En uppföljning kom sedan i oktober, och då kunde ilixadencel visa en positiv säkerhetsprofil i kombination med Keytruda.
Strax därefter rapporterade Immunicum också positiva prekliniska resultat från en studie som syftar till att undersöka effekten av ilixadencel i kombination med anti-CTLA-4, en annan vanlig CPI. När det gäller människor var Yervoy, en anti-CTLA-4 CPI utvecklad av Bristol-Myers Squibbs, en av de första CPIs att utvecklas till en effektiv immunterapi mot cancer. Men när Yervoy testades i kombination med anti-PD-1 resultaterade behandlingen i hög toxicitet. 
För mer detaljer om Immunicums studie, läs här.

Ett styrketest för Immunicum

För Immunicum blev avslutning på året något turbulent då bolaget genomgick förändringar i ledningen och just nu letar man efter en ny vd. Men i en intervju med BioStock försäkrade styrelseordförande Michael Oredsson läsarna om att bolaget är väl positionerade och väl förberedda för att fortsätta på rätt spår gällande utvecklingen av pipelinen. Styrelsen är därigenom övertygad om att man inom kort kommer att finna en kvalificerad vd att leda bolaget vidare.
Trots förändringarna i bolagsledningen har Immunicum mycket att se fram emot under 2020, inklusive nya data från MERECA-studien som förväntas komma under februari samt en uppdatering från ILIAD-studien under andra kvartalet 2020. Enligt bolagets rapport för tredje kvartalet hade man cirka 334 Mkr i likvida medel i slutet av september. Allt detta tyder på att Immunicum står redo att ta nästa steg framåt.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev