Home Nyheter Immunicum kommenterar vd-bytet

Immunicum kommenterar vd-bytet

Immunicum kommenterar vd-bytet

13 december, 2019

Styrelsen för Immunicum meddelade idag att Carlos de Sousa lämnar rollen som verkställande direktör för bolaget med omedelbar verkan. Vd-rollen axlas tills vidare av bolagets forskningschef Alex Karlsson-Parra. För BioStock kommenterar styrelseordförande Michael Oredsson beslutet och planerna framåt.
Under fredagsmorgonen kom alltså beskedet att styrelsen i Immunicum har kommit överens med Carlos de Sousa om att lämna rollen som verkställande direktör för Immunicum med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Alex Karlsson-Parra, idag forskningschef, till tillförordnad vd. Styrelsen kommer att inleda rekrytering av en ny vd inom kort.
Under de drygt 3 år som Carlos de Sousa varit vd för Immunicum har bolaget bland annat avslutat levercancerstudien (HCC), noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista, inlett multi-indikationsstudien ILIAD och i samband med den ingått avtal med Merck KGaA och Pfizer för utvärdering av ilixadencel i kombination med avelumab, samt avslutat både GIST- och MERECA-studierna med lovande resultat.
För precis ett år sedan genomfördes under Carlos de Sousas ledning även en kapitalanskaffning om totalt 351 Mkr, varav 178 MSEK genom en riktad emission till bl.a. Fjärde AP-fonden, GladiatorAndra AP-fondenAlfred BergNordic Cross och Adrigo, samt ett antal privata investerare.
Enligt delårsrapporten för 3:e kvartalet hade Immunicum cirka 334 Mkr i likvida medel per utgången av september månad. Bolagets resultat för perioden uppgick till cirka -29 Mkr.

»I närtid kommer vi kunna rapportera den första uppdateringen kring överlevnadsdata från MERECA-studien och under 2020 dessutom återkomma med ytterligare uppdatering kring ILIAD-studien. Vi arbetar intensivt med förberedelserna för en pivotal studie där vi kommer att inleda diskussioner med tillsynsmyndigheter för att identifiera nästa steg« — Michael Oredsson, styrelseordförande för Immunicum

Rekrytering av ny vd inledd

I samband med att Alex Karlsson-Parra tilIträder som tillförordnad vd kommer även Immunicums affärsutvecklingschef Sijme Zeilemaker att få en utvidgad roll som Chief Operating Officer. Immunicums styrelse kommer inom kort att inleda rekryteringen av en ny vd för att realisera potentialen i ilixadencel och utveckla värdet i Immunicum.
BioStock sökte bolaget för en kommentar. Nedan berättar Michael Oredsson på Immunicum om bakgrunden till beslutet och vägen framåt.
Carlos de Sousa avgår alltså med omedelbar verkan, vad får detta för konsekvenser för den pågående affärsutvecklingen och de diskussioner ni fört och för med potentiella partners eller tagare?
– Det är givetvis en fråga vi tittat på noga i samband med vårt beslut. Vår bedömning är att med den erfarna och kompetenta ledningsgrupp vi har, som dessutom har ett starkt stöd av styrelsen, påverkas inte möjligheterna att föra diskussioner med potentiella partners eller att försätta driva affärsutvecklingen framåt utan vi kan fortsätta verksamheten planenligt. Både Alex och Sijme har under lång tid haft centrala roller inom affärsutvecklingen. De har direktkontakter med nyckelpersoner på bolagen inom big pharma och biotech och kommer att direkt kunna driva dessa diskussioner vidare på ett professionellt sätt.
Hur ser du på möjliga finansieringslösningar för en Pivotal-studie?
– Det är för tidigt att svara på. Vi är mitt uppe i de strategiska diskussionerna och saknar dessutom några strategiskt viktiga pusselbitar för att kunna ta ett beslut kring den frågan. Vi återkommer till denna fråga när vi kommit längre i vårt arbete.
Hur resonerar du och styrelsen när det gäller bakgrund och övriga kvalifikationer hos den vd som ni inom kort kommer inleda rekrytering av?
– För att kunna driva ett life science-bolag måste du inte bara vara riktigt duktig på teknologin utan du behöver dessutom kunna de kommersiella aspekterna, vara en duktig ledare och kommunikatör samt ha ett bra nätverk. Kort och gott en stjärna på alla punkter. Jag tror vi är bra rustade att hitta en bra kandidat eftersom Immunicum är ett väldigt attraktivt bolag.
Dagens besked påverkade börskursen negativt, hur ser du på detta?
– Vi kommenterar inte kursrörelser i sig men jag kan väl konstatera att det aldrig finns ett bra tillfälle att ta sådana här beslut. Vi i styrelsen verkar för bolagets långsiktiga förutsättningar och utveckling och kan inte styras av kortsiktiga svängningar i aktiekursen.
Avslutningsvis Michael, hur ser fokus ut framåt utöver vd-byte, och vad ser du mest fram emot under 2020?
– Vi står idag och är väl rustade med konkurrenskraftiga kliniska resultat i ryggen. Vi har dessutom en kompetent och erfaren organisation för att utveckla bolaget vidare. I närtid kommer vi kunna rapportera den första uppdateringen kring överlevnadsdata från MERECA-studien och under 2020 dessutom återkomma med ytterligare uppdatering kring ILIAD-studien. Vi arbetar intensivt med förberedelserna för en pivotal studie där vi kommer att inleda diskussioner med tillsynsmyndigheter för att identifiera nästa steg.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev