Home Nyheter Dicot förbereder för klinisk utveckling

Dicot förbereder för klinisk utveckling

Dicot förbereder för klinisk utveckling

27 december, 2019

Under 2019 har Dicot marscherat framåt genom att förstärka verksamhetens olika delar i syfte att förbereda inför den fas I-studie inom manlig sexuell dysfunktion som är tänkt att inledas i mitten av 2021. Intresset för bolaget är stort, vilket inte minst återspeglades i den kraftigt övertecknade nyemissionen i september. Försäljningen av läkemedel mot erektionsproblem uppgår till cirka 5 miljarder USD årligen medan motsvarande siffra för förtidig utlösning är 1,5 miljarder USD. Dicots läkemedelskandidat Libiguin riktar sig mot båda dessa indikationer, vilket ger en fingervisning om dess potential. 
Uppsalabolaget Dicot, utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin mot erektionsproblem och för tidig utlösning. Dagens behandlingar har kort verkningstid och kan orsaka besvärande biverkningar medan Libiguin har en potentiell verkningstid på upp till två veckor. Den långa verkningstiden gör att den sexuella aktiviteten inte behöver planeras som vid dagens behandlingar, och de drabbade individerna kan återfå spontaniteten i sitt sexuella umgänge. Dessutom adresserar kandidaten både erektionsproblem och för tidig utlösning, en kombinationseffekt som dagens läkemedel inte kan tillhandahålla.
Bolaget, som börsnoterades 2018, befinner sig i preklinisk fas och har under 2019 fokuserat på att utveckla sina olika verksamhetsdelar – produktion, forskning och finansiering – samt sprida kännedom om Dicot hos investerarna på börsen. Läs mer om Dicots utvecklingsarbete här.

Horizon 2020-bidraget ett erkännande

En grundförutsättning för bolagets vidareutveckling är, som alltid, dess finansiering. I detta avseende har man under året fått dubbla kvitton på att man är på rätt väg, såväl från myndighetshåll som från marknaden.
I april tilldelades Dicot nämligen 500 000 kronor från EUs program för forskning och innovation, Horizon 2020. Programmet har för avsikt att ge stöd till små och medelstora bolag med hög potential och utnämningen är en kvalitetsstämpel för Dicot som man hädanefter kan använda som referens i samtal med olika intressenter.

Stort intresse och lyckad emission

En annan finansiell höjdpunkt på året var bolagets företrädesemission som klubbades igenom av aktieägarna i augusti. Dicot kunde därigenom ta in drygt 22 Mkr inklusive övertilldelningsemissionen. Intresset var stort och företrädesemissionen övertecknades till 244 procent.
En mindre del av likviden skall användas för att betala tillbaka ett brygglån om 4 Mkr, medan huvuddelen skall investeras i utvecklingen av läkemedelskandidaten Libiguin. Dicots målsättning är färdigställa de prekliniska studierna och övriga förberedelser med sikte på att kunna inleda den kliniska fas I-studien i mitten av 2021.
Emissionen ackompanjerades av en rad presentationer och andra möten med investerare och intressenter under hösten. Dicot gästade bl.a. BioStock Life Science Summit i oktober, se vd Göran Beijers presentation här.

Göran Beijer, vd Dicot

Produktionskedjan är fullbordad

Utöver att säkerställa sin finansiering har Dicot även tagit steg för att säkerställa produktionen av Libiguin. I slutet av januari skrev man på ett nytt avtal med RISE, den statliga svenska innovationspartnern och forskningsinstitutet. Partnerns breda erfarenhet och kunnande inom läkemedelsutveckling ska säkerställa framtida storskalig och effektiv produktion av Dicots läkemedelskandidat.
Den aktiva substansen i läkemedelskandidaten Libiguin extraheras från delar av träd som växer i Afrika. Detta ställer vissa logistiska krav och i maj nådde Dicot ytterligare en milstolpe när man kunde anlita sydafrikanska Parceval Ltd för att sköta leveransen av råvaran från Afrika till Sverige. Från Sverige skickas extraktet vidare till Indien och Anthem Bioscience i Bangalore, som sedan producerar den färdiga aktiva substansen. Anthem har även anlitats för att driva Dicots toxikologiska testprogram.
I och med avtalet med Parceval har Dicot nu en fullständig produktionskedja från råvara till färdig läkemedelssubstans.

Utökad organisation

Ytterligare ett steg i att säkra produktionskedjan togs när Catarina Malmberg anställdes som ansvarig för bolagets Supply Chain med start i november i år. Malmberg har 20 års erfarenhet av läkemedelsbranschen och hon kommer att ansvara för hela kedjan från råvara till färdig substans.
Men Malmberg är inte det enda tillskottet till bolagets management-team under 2019. Dicot rundade nämligen av året genom att i mitten av december rekrytera Jessica Roxhed som CFO. Roxhed har gedigen företagsekonomisk kompetens med 15-års erfarenhet från ledningspositioner och kommer senast från rollen som CFO på Senzime AB. Hon tar över stafettpinnen från Julie Silber som fortsätter som Director of Investor Relations, och IR-teamet utökas dessutom med Gabriela Urquilla för att främja bolagets utökade kommunikationsarbete.

Forskning om verkningsmekanismen på flera fronter

Förutom att utöka sin organisation och se över sin produktion och logistik, har Dicot under året fortsatt arbetet med att studera sin läkemedelskandidat Libiguin i detalj. Under våren inledde bolaget ett forskningssamarbete med dr Solofiana Razafimahefa i Madagaskar. Professor Jarl Wikberg, grundare av Dicot och en av upphovsmännen bakom Libiguin, har tidigare samarbetat med dr Razafimahefa och i maj återupptogs alltså samarbetet. Syftet är att studera den aktiva substansen ytterligare för att få en djupare kunskap om dess verkningsmekanismer.
Ytterligare ett forskningssamarbete inleddes i november, den här gången med Pelvipharm, en fransk kontraktsforskningsorganisation med erfarenhet av att driva projekt inom sexuell dysfunktion hos både män och kvinnor. Pelvipharm skall utföra prekliniska studier med syfte att fastställa Libiguins möjliga kliniska användningsområde.
De parallella forskningsansträngningarna ska alltså ge ytterligare information om kandidatens potential och användningsområde, så att man kan precisera och ansträngningarna när det är dags att gå in i klinisk utveckling.

På väg mot klinisk fas I med nya kursrekord i sikte?

För utvecklingsbolag är det vanligt med stora svängningar i aktiehandeln både prismässigt och volymmässigt och Dicot är inget undantag. Den 27 augusti noterade Dicot-aktien sin högsta kurs hittills på 5,281 kr, dubbelt så hög som kursen är idag, 2,42 kr i skrivande stund. Dagen innan toppnoteringen hade bolaget presenterat resultatet från en jämförande djurstudie mellan substansen i läkemedelskandidaten Libiguin och den aktiva substansen i det väletablerade erektionsläkemedlet Viagra, till Libiguins fördel. Kursrörelsen visar både risken och potentialen i aktien.
Under 2020 kommer bolaget att fortsätta att förbereda Libiguin för klinisk utveckling i fas I genom vidare utveckling av produktionsprocessen, ytterligare prekliniska studier och en löpande förstärkning av IP-skyddet. Målet är att formulera en myndighetsansökan och därefter kunna inleda en klinisk fas I-studien under 2021.
Investerarna, och BioStock, kommer att fortsätta bevaka bolaget nogsamt.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev