Home Nyheter Kinesiska investerare satsar på skandinavisk life science

Kinesiska investerare satsar på skandinavisk life science

Kinesiska investerare satsar på skandinavisk life science

10 maj, 2019

Kinas ekonomi utvecklas i snabb takt vilket har lett till att kinesiska investerare har börjat snegla mot Europa på jakt efter innovationer och teknologi. Inom life science-sektorn gäller detta särskilt de Nordiska länderna och Sverige verkar toppa intresselistan. Investeringsavtalen med Ortoma och Cysbio är två av de senaste exemplen på Kinas intresse för skandinavisk bioteknik. Dessutom indikerar det globala ekonomiska klimatet goda förutsättningar för fler liknande avtal framöver.
Under de senaste två årtiondena har Kina blomstrat och med en enorm tillväxttakt är den kinesiska ekonomin nu näst största i världen efter USA, med ett värde om 14,2 TEUR. Många spår dessutom att Kina kommer att ta över tätpinnen inom kort och landet innehar redan förstaplatsen i termer av köpkraftsjusterad BNP. Den starka tillväxten hittills beror främst på landets gigantiska tillverkningssektor som har bidragit till skyhöga exportsiffror.
Det nyvunna ekonomiska välståndet har resulterat i att mer kapital är frigjort för nya investeringar och det blir allt tydligare att kinesiska investerare även sneglar utanför landets gränser för att hitta bra case inom teknologisk innovation. Detta är inte minst ett faktum inom life science-sektorn där slutmålet många gånger är att kunna bidra till bättre sjukvård för Kinas 1,4 miljarder invånare.

Nya regulatoriska förutsättningar

Det är inte bara privata investerare som vill satsa på innovationer som gynnar vården utan de senaste åren har även den kinesiska regeringen visat ett allt större intresse för bioteknik. Ett bevis för detta är att man lättat på regler för att skapa incitament för inhemsk läkemedelsutveckling. Man har även velat underlätta för banker och venture capital-bolag att göra utländska investeringar.
Reformerna har därtill gjort det lättare för utländska bioteknik- och medicinteknikbolag att få sina produkter godkända och sålda på den kinesiska marknaden, vilket i sin tur genererar snabbare avkastning på investeringar i de fall produkten når hela vägen till marknaden.

Kina fokuserar alltmer på Europa

Medan USA fortfarande är den största utländska marknaden för kinesiska bioteknikinvesteringar, så har de ökade spänningar mellan den kinesiska regeringen och Trump-administrationen lett till kinesiska investerare allt oftare väljer att istället investera i Europa. Utvecklingen kommer knappas lättas av USA:s dagsfärska höjning av tullar på kinesiska varor som dessutom väntas besvaras av Kina.
Enligt en rapport från den internationella advokatbyrån Baker Mackenzie genomfördes kinesiska uppköp och sammanslagningar på den europeiska marknaden till ett värde av 20 miljarder USD enbart under första halvåret 2018. Detta kan jämföras med Nordamerika där motsvarande siffra var 2,5 miljarder USD. Life science var en av de främsta drivkrafterna bakom de starka siffrorna och Sverige var den enskilda marknad som attraherade den största portionen av det kinesiska kapitalet. Under första halvåret 2018 injicerade kinesiska investeringar hela 3,6 miljarder USD i Sverige.

Skandinaviska bolag på den kinesiska radarn

Ett av de svenska bolag som dragit nytta av den kinesiska investeringsvågen är Ortoma, ett Stockholmsbaserat bolag som utvecklar ortopediska produkter i syfte att förbättra livet för patienter som genomgått ledkirurgi.
I ett färskt pressmeddelande avslöjades detaljer om ett exklusivitetsavtal mellan Ortoma och ett europeiskt bolag med kinesiska ägarintressen. Genom avtalet förbinder sig Ortoma att fram till den 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Detta innebär att motparten får ytterligare tid att utvärdera Ortomas produkter och förhandla om villkor samtidigt som man säkerställer exklusivitet på den kinesiska marknaden för höft-och knäimplantat som växer med cirka 20 procent.
Ett annat skandinaviskt bolag som tjänat på det ökade kinesiska intresset är Cysbio, ett ungt danskt bioteknikbolag som utvecklar ny och kostnadseffektiva biokemikalier via hållbara jäsningsprocesser. Cysbios teknologier är patenterade och baseras på forskning bedriven vid Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Bolagets produkter har potential inom en rad användningsområden som sträcker sig från mat- och näringsindustrin till biopharma. I mars erhöll bolaget en investering på 5,5 miljoner euro från Zhejian NHU, en kinesisk kemikalieutvecklare.
– Investeringen från NHU visar hur DTUs innovationssystem framgångsrikt har hjälpt till att förvandla akademisk forskning till ett privatfinansierat spin-out bolag med en stor teknologiplattform, sa Marianne Thellersen, senior vice president för innovation och entreprenörskap vid DTU.

Stark medvind för handeln mellan Kina och Norden

Dessa avtal är del i en trend av ökad handel mellan Norden och Kina. Enligt den kinesiska ambassaden steg Sveriges import från Kina med 13,7 procent till ett värde av 21,48 miljarder USD under 2018 medan exporten steg med 11,4 procent och uppgick till 21,71 miljarder USD. Samtidigt skattades de totala kinesiska investeringarna i de nordiska länderna till 10,38 miljarder USD. 

Kinesiska investerare har stark tilltro till Europa

Samtidigt som den kinesiska ekonomin fortsätter att utvecklas och växa så främjar dagens geopolitiska situation en fortsatt ökad handel mellan Kina och Europa. Överlag pekar trenden mot allt fler partnerskap mellan de två handelsblocken.
En del utmaningar kvarstår dock. Kulturella skillnader och språksvårigheter kan fördröja förhandlingar och en del västerländska investerare är motvilliga till att öppna kontor i Kina. Dessutom har inte alla kinesiska riskkapitalister full förståelse för hur de europeiska marknaderna fungerar. Men tack vare det goda rykte som europeisk utbildning och innovation åtnjuter är kinesiska riskkapitalister allt villigare att lära sig mer om de europeiska marknaderna för att ytterligare stärka handelsförbindelserna oss emellan, vilket är positiva besked för Europa, Norden och Sverige. Särskilt för branscher som framgångsrikt lockar till sig både uppmärksamhet och kapital, såsom life science-sektorn.[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev