Home Nyheter Urstark rapport från Genovis

Urstark rapport från Genovis

Urstark rapport från Genovis

8 maj, 2019

Genovis presterar ännu ett riktigt starkt kvartal med en ökad nettoomsättning på hela 91 procent. Bakom ökningen ligger framförallt en order på 2 Mkr från ett icke namngivet globalt biopharmabolag. Mest intressant är ändå att ordern som gäller en utvärderingsstudie ligger utanför Genovis nuvarande huvudmarknad, vilket signalerar att man nu skalar upp och kan äntra nya scener för sina produkter.
Dagens publicerade kvartalsrapport från Genovis andas välgrundad optimism. Året inleddes med en stark försäljningstillväxt med en ökad nettoomsättning under första kvartalet med cirka 91 procent jämfört med motsvarande period 2018. Detta innebär att man nu har visat positivt rörelseresultat tre kvartal i rad.

»De närmsta kvartalen kommer vi fortsätta investera i vår produktionsanläggning för att möta en förväntad ökad efterfrågan på vår nuvarande produktportfölj och även förstärkt kapacitet inför framtida lanseringar« – Fredrik Olsson, vd Genovis

Globalt biopharmabolag utvärderar Genovis enzymer

Försäljningen över rullande 12 månader har nu passerat 40 Mkr och tillväxten under andra kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter. Korrigerad för denna kan man konstatera att Genovis organiska tillväxt på 73 procent är urstark.
Tillväxten kan tillskrivas ökad försäljning brett över produktportföljen och tillsammans med en större order om cirka 2 Mkr under perioden, har detta bidragit till den accelererade tillväxten.
Ett globalt men ej ännu kommunicerat biopharmabolag utvärderar en av bolagets existerande enzymprodukter. Det intressanta är att applikationsområdet för denna order ligger utanför Genovis nuvarande huvudmarknad inom kvalitetsanalys av biologiska läkemedel. Faller detta väl ut, har Genovis därmed lagt grunden för ytterligare ett försäljningsben i sin portfölj, vilket kan visa sig bli lukrativt framgent.

Produktutveckling med fokus på automatiserade analysstrategier för biopharmaindustrin

Under det första kvartalet 2019 har Genovis fortsatt arbeta med produktutveckling med extra tyngdpunkt mot automatiserade analysstrategier för biopharmaindustrin. Arbetet har resulterat i ett första samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific, ett bolag med omfattande marknadsföringsmuskler och kompetens kring utveckling av hårdvara.
Avtalet innebär att parterna gemensamt kommer att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). Samarbetet syftar till att utveckla avancerade arbetsflöden från start till mål för komplexa biologiska läkemedels-molekyler för att möta det ökade behovet av effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser.
Att landa ett avtal med Thermo Fisher, som är en av de allra största spelarna i världen inom sitt segment, är onekligen en fjäder i hatten för Genovis, såväl vad gäller kvalitetsstämpeln det medför, som de potentiella affärer som kan komma av samarbetet.

»Sammanfattningsvis har 2019 startat mycket bra i verksamhetens alla delar och jag ser fortsatt positivt på förutsättningarna att kontinuerligt växa och förbättra vår affär framöver« – Fredrik Olsson

Samarbeten med världsledande nyckelkunder

Genovis har en uttalad ambition att söka samarbete med utvalda nyckelkunder som vill automatisera sina analytiska arbetsflöden. Nu söker man skapa ett närmare samarbete med världsledande biopharmakunder för att ytterligare förädla och anpassa produkter för automatiserad kvalitetsanalys, både ur existerande produktportfölj och helt nyutvecklade enzymlösningar.

Fler marknader öppnas upp

I kvartalsrapporten framhåller Genovis vd Fredrik Olsson att Q1 2019 också har kännetecknats av ett intensivt arbete i bolagets strävan att addera ytterligare partners för försäljning på prioriterade geografiska marknader i Asien. Han konstaterar att arbetet varit framgångsrikt och att man sannolikt kommer att kunna hantera försäljning på ytterligare marknader i närtid. 
Läs även:
Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher (9 april 2019)
Genovis bästa kvartal någonsin (26 feb 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev