Home Nyheter Positiva studieresultat för RhoVac

Positiva studieresultat för RhoVac

Positiva studieresultat för RhoVac

22 maj, 2019

Det emissionsaktuella cancervaccinbolaget RhoVac har levererat färska resultat från ett forskningssamarbete med Lunds Universitet inför den kommande branschsammankomsten ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology) i Chicago den 31 maj – 4 juni. Resultaten från studien, som fokuserar på cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC, mottogs med glädje av RhoVacs vd Anders Ljungqvist.
Lundabolaget RhoVac bedriver forskning kring immunterapi med särskild fokus på cancervaccin. Målet är att utveckla en behandling som kan förhindra eller begränsa metastasering av cancer.

RV001 – ett potentiellt cancervaccin

Bolagets huvudkandidat RV001 ska fungera som ett cancervaccin med fokus på immunförsvarets T-celler. RV001 programmerar om T-cellerna till att angripa celler som uttrycker en hög koncentration av proteinet RhoC. RhoC är ett cancerrelaterat protein som finns i alla cancerceller med förmåga att metastasera och genom att angripa dessa celler hoppas man kunna stoppa metastasering.
Tanken är att behandling med RV001 ska vara en s.k. adjuvant terapi, ett komplement till behandling av modertumören. RV001 har genomgått klinisk fas I/II inom prostatacancer, som trots att det är en av de vanligaste cancerformerna saknar adjuvant läkemedelsterapi efter kirurgi eller strålning.

Tillfredsställande studieresultat

I den aktuella studien, som genomförts tillsammans med Lunds Universitet, var huvudsyftet att undersöka om RhoC uttrycks i högre omfattning i cancerstamceller i prostatacancerinducerade metastaser på möss som genomgått strålning. Forskarna samlade in metastasvävnader som sedan snittades och analyserades för att jämföra förekomsten av olika biomarkörer. Dessa biomarkörer var RhoC, Adenoreceptor (AR), CD 166 (cancerstamcell) samt Ki67 (proliferering).
Studien har nu gett två huvudsakliga resultat. För det första, RhoC uttrycks i högre omfattning i den metastaserande vävnaden. För det andra förekommer det en subpopulation av RhoC-positiva celler i metastaserna som är dubbelinmärkta med CD166 för cancerstamcellerna.
RhoVacs vd Anders Ljungqvist var mycket belåten med studieresultaten.
– Det är tillfredsställande att se att resultaten bekräftade att RhoC uttrycktes i större utsträckning i metastasvävnaden än i tumören, samt att en subpopulation av de RhoC-positiva cellerna även har cancerstamcellskaraktär, säger Ljungqvist i en kommentar.

Nästa steg: emission och fas IIb

RhoVac är nu redo för nästa steg i den kliniska utvecklingen av RV001. Detta innebär en fas IIb-studie i prostatacancerpatienter och i början av april kunde BioStock rapportera att bolaget lämnat in en ansökan om en sådan studie till danska Laegemiddelstyrelsen och den danska vetenskapliga etikkommittén.
För att finansiera fas IIb-studien kommer RhoVac under perioden 5 – 19 juni att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 181 Mkr. Förutom fas IIb-studien ska pengarna från emissionen även användas till en kombinationsstudie i en annan ej ännu offentliggjord cancerindikation.

Betryggande resultat för framtiden

Anledningen till att RhoVac har valt att genomföra fas IIb i egen regi är delvis de positiva resultaten från fas I/II. Gårdagens studieresultat torde därmed stärka bolagets övertygelse.
Bolaget vill också fokusera på att maximera både värdet för aktieägarna och värdet av en framtida affär. För trots att RhoVac nu kommer att genomföra fas IIb-studien i egen regi är slutmålet alltjämt att avyttra eller utlicensiera RV001. I en intervju med BioStock i början på maj berättade vd Anders Ljungqvist mer om den kommande emissionen och bolagets strategi.
Se vd Anders Ljungqvist presentera RhoVac vid BioStock Live den 29 april nedan.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev