Home Nyheter Dubbelt finansieringsfokus för Karolinska Development

Dubbelt finansieringsfokus för Karolinska Development

Dubbelt finansieringsfokus för Karolinska Development

21 maj, 2019

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign har genomfört en övertecknad nyemission som tillför bolaget drygt 151 Mkr, plus eventuellt 23 Mkr extra via en övertilldelningsoption. Emissionen genomförs i samband med bolagets notering på Nasdaq First North med planerad handelsstart på fredag. Emissionsbeskedet är även positivt för storägaren Karolinska Development som i dagens Q1-rapport ger sin egen finansiering hög prioritet.
För ett par veckor sedan meddelade OssDsign att man ansökt om notering på Nasdaq First North och offentliggjorde även en nyemission i samband med listningen. Detta efter att bolaget stärkts av en privat investering om 64 Mkr i februari.
Igår kom beskedet att nyemissionen tecknats till 117 procent och bolaget tillförs därigenom 151,3 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen innehöll även en övertilldelningsoption och om denna kan utnyttjas fullt ut tillförs bolaget ytterligare 22,7 Mkr före emissionskostnader. Genom emissionen får OssDsign även omkring 2000 nya aktieägare.
OssDsigns första handelsdag på Nasdaq First North är planerad till fredag 24 maj.

Värdeökning av Karolinska Developments innehav

Karolinska Development (KD) – Skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag med exklusivt fokus på life science – har ett innehav i OssDsign som motsvarar omkring 18 procent med full utspädning från nyemissionen, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund.
Om nyemissionen genomförs till de annonserade villkoren och aktiekursen motsvarar teckningskursen 27,50 kronor även vid slutet av andra kvartalet, så innebär kapitalresningen en ökning av det bokförda värdet av KDs innehav som skulle medföra en positiv resultateffekt i KD om 12 Mkr under andra kvartalet 2019.

Positivt besked efter negativa studieresultat

Beskedet är en revansch för KD som så sent som i förra veckan fick beskedet att ett annat portföljbolag, Modus Therapeutics, inte kunnat visa någon kliniskt meningsfull effekt med kandidaten sevuparin i sin fas II-studie.
Sevuparin utvecklas för behandling av akuta vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sicklecellsjukdom. Viktor Drvota, vd på Karolinska Development, kommenterade då att studieresultaten var särskilt nedslående för patienter med sicklecellsjukdom eftersom de saknar behandlingsalternativ som kan minska längden på vaso-ocklusiva kriser eller hantera den sjukdomsrelaterade smärtan, förutom opioider.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Alternativa beredningar av sevuparin fortsatt möjligt

Studien jämförde intravenöst administrerad sevuparin med placebo i patienter som behandlades i slutenvård för en akut vaso-ocklusiv kris i samband med sicklecellsjukdom. Modus Therapeutics ska nu överväga alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin. Man har sedan tidigare sneglat på möjligheterna att utveckla och utvärdera en subkutan beredning av sevuparin. Huruvida bolaget väljer att gå vidare med detta utvecklingsspår, eller något annat, återstå dock att se.
Först när beslut om projektets framtid har fattats kommer KD att göra en bedömning av effekten för dess bokförda värde av innehavet i Modus, som motsvarar 49 procent av bolaget och ägs via holdingbolaget KDev Investments.

Andra misslyckade fas II-studien, men fortsatt hopp i sikte

Nederlaget för Modus Therapeutics är inte det enda negativa fas II-beskedet för KDs portföljbolag. Först ut var Dilafor som i oktober 2018 tillkännagav att bolagets fas II-studie med tafoxiparin, mot långdragna förlossningar, inte nådde sina primära mål.
Resultaten fick KD att helt skriva bort det bokförda värdet av sitt innehav i Dilafor. Men Dilafor kom snabbt tillbaka med en kapitalinjektion om drygt 23 Mkr för att kunna genomföra en ny fas IIb-studie med tafoxiparin. Studien ska jämföra subkutant injicerad tafoxiparin med placebo innan planerad igångsättning och ska startas redan under innevarande kvartal, förutsatt godkännande från regulatoriska myndigheter i Sverige och Finland.
Kapitalresningen, som genomfördes i april, och den vidare satsningen medförde en ökning av KDs bokförda värde av Dilafor med 16,8 Mkr för andra kvartalet. Läs mer.

Viktiga händelser under Q1

När Karolinska Developmentpublicerade delårsrapporten för perioden januari till mars 2019 är inte värdeökningen av Dilafors nysatsning inräknad. Däremot täcker den flera framsteg i andra portföljbolags kliniska utvecklingsprojekt.
Umecrine Cognitions kandidat GR3027 visade god säkerhetsprofil och tecken på effekt i en fas II-studie som rapporterades i januari. GR3027 har två utvecklingsben och den rapporterade studien avser idiopatisk hypersomni och bolaget utvärderar nu den fortsatta utvecklingen av GR3027 inom indikationen. Det andra utvecklingsbenet är inom hepatisk encefalopati (HE), ett neuropsykiatriskt syndrom som uppstår vid både akut och kronisk leversvikt och kan leda till övergående medvetanderubbning eller koma. En fas II-studie inom HE väntas rapporteras 2020.
I mars presenterade därtill det finska portföljbolaget Forendo Pharma positiva fas I-resultat med FOR6219 mot den kroniska kvinnosjukdomen endometrios som drabbar upp till 10 procent av kvinnorna i fertil ålder och orsakar svår smärta, infertilitet och försämrad livskvalitet. Kandidaten tolererades väl och uppvisade en gynnsam farmakokinetisk profil. Studieresultaten utgör en grund för nästa utvecklingssteg som blir en fas Ib-studie i friska postmenopausala kvinnor med målet att demonstrera ”Proof of mechanism”. Studiestart är planerad till mitten av 2019.

Konvertibellån löper ut i december

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign har genomfört en övertecknad nyemission som tillför bolaget drygt 151 Mkr, plus eventuellt 23 Mkr extra via en övertilldelningsoption. Emissionen genomförs i samband med bolagets notering på Nasdaq First North med planerad handelsstart på fredag. Emissionsbeskedet är även positivt för storägaren Karolinska Development som i dagens Q1-rapport belyser sin egen finansiella situation.
I samband med offentliggörandet av årsrapporten för 2018 meddelade KD att man förde pågående förhandlingar med den största konvertibelinnehavaren Sino Biopharmaceutical Limited kring en fullständig konvertering. Dessa förhandlingar pågår fortfarande.
Dessutom planerar KD för en företrädesemission under andra halvan av 2019 och diskuterar samtidigt alternativa finansieringslösningar med flera institut. I Q1-rapporten framgår att målet är att kunna presentera ett förslag till bolagsstämman som ska hållas 26 maj.
Efter en svagt nedåtgående trend sedan årsskiftet tappade Karolinska Developments aktie rejält på finansieringsbeskeden i årsrapporten och har nu tappat över 50 procent sedan årsskiftet. Kursen fortsatte ner efter offentliggörandet av Q1-rapporten och handlas i skrivande stund på 2,73 kronor.

Medvind för Aprea Therapeutics

Det finns dock fortsatt mycket potenta katalysatorer att se fram emot i de studieresultat som väntas levereras båre under innevarande år och 2020.
Bland annat tuffar utvecklingen i Aprea Therapeutics på. Under 2018 rapporterade bolaget positiva interimsdata från en fas Ib/II-studie med huvudkandidaten APR-246. Studien undersökte säkerhet och effekt i kombination med standardkemoterapi (azacitidine) för behandling av TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Resultaten uppvisade en total responsfrekvens (ORR) om 95 procent och hela 70 procent uppnådde komplett respons (CR), att jämföra med 30–50 procent ORR och 20–30 procent CR med dagens standardbehandling. Fullständiga fas Ib/II-resultat väntas innan årsskiftet.
I april blåste medvinden i Apreas segel då APR-246 kunnat förbättra effekten av immunonkologiska agenter när kandidaten kombinerats med immunkontrollpunktshämmare i en in vivo-studie för melanom och kolorektalcancer. Läs mer. APR-246 har dessutom erhållit både särläkemedelsstatus och snabbspårstatus från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som behandling mot TP53-muterad MDS, vilka ger märkbara regulatoriska fördelar. Läs mer. Karolinska Development äger 13 procent av Aprea Terapeutics, varav 11 procent via KDev Investment.

Ny spännande data under 2020

Baserat på den höga ORR- och CR-siffrorna har Aprea dessutom initierat en fas III-studie i TP53-muterade och högrisk-klassade MDS-patienter. Resultaten från denna studie väntas 2020.
Även Umecrines nämnda fas II-studie GR3027 inom HE väntas som sagt 2020. Här motsvarar KDs innehav hela 72 procent av bolaget.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev