Home Nyheter Cereno Scientific anställer CFO

Cereno Scientific anställer CFO

Cereno Scientific anställer CFO

6 maj, 2019

I dagarna stod det klart att Cereno Scientifics tillförordnade CFO, Daniel Brodén, nu skalar upp och blir heltidsanställd CFO på bolaget. BioStock kontaktade Daniel för att få veta mer om hans bakgrund och få ta del av hans syn på bolaget.
Sedan maj 2018 har Daniel Brodén varit tillförordnad CFO för Cereno Scientific och arbetat på konsultbasis, men nu tillträder han positionen permanent och på heltid. Brodén har tidigare varit ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures, Göteborgs Universitets innovationsinkubator, där Cereno Scientific har sina rötter.
Bolagets vd, Sten R Sörensen, framhåller i ett pressmeddelande att anställningen innebär att Daniel Brodén nu har möjlighet att utöka sitt engagemang för Cereno Scientific. Bolaget befinner sig i en aktiv period med förberedelser inför en fas II-studie med huvudkandidaten CS1 som ett blodproppsförebyggande läkemedel och vidare utveckling av den nyligen förvärvade substansen CS014 (tidigare EB014, läs mer). Därutöver är bolaget också aktuella med en emission om 56 Mkr, betingat godkännande av en extra bolagsstämma 15 maj (läs mer).
BioStock fick en pratstund med Daniel Brodén där han berättade mer om sin bakgrund och syn på Cereno Scientific.

Daniel Brodén, CFO på Cereno Scientific

Daniel, kan du börja med att berätta om din professionella bakgrund?
– I min tidigare roll på GU Ventures har jag arbetat med flera olika tillväxtbolag i olika typer av branscher och jag har fått en nära inblick i den verklighet som små snabbt växande bolag lever i. Jag har samlat på mig många bra och nyttiga erfarenheter som jag nu tar med mig till Cereno Scientific.
– I botten har jag en kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi från Uppsala universitet samt en magisterexamen med inriktning mot redovisning och revision från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I mitt yrkesliv har jag senast varit ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures och har tidigare arbetat som revisor hos Frejs Revisorer samt hos PwC på avdelningen Financial Services.
Du har arbetat med Cereno i ungefär ett år redan. Vad med bolaget är det som lockar dig till en permanent anställning? 
– Cereno Scientific har en stark vision med stora ambitioner samt en intressant pipeline med fantastisk potential. Vidare ser jag positivt på den finansiella omstrukturering som vi nu inlett och är glad över möjligheten att få vara med och se effekterna av den framgent. Vi har en mycket spännande resa framför oss.
På vilket sätt kommer den nya anställningsformen påverka ditt arbete för Cereno Scientific?
– Tidigare har jag jobbat med Cereno Scientific på konsultbasis i kombination med andra uppdrag. När jag nu går över på heltid får jag direkt ansvar för ekonomin och kommer jobba som en del i ledningsgruppen. Jag ser fram emot att kunna lägga all min kraft på Cereno Scientific och bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vilka blir dina huvudsakliga ansvarsområden som CFO på Cereno Scientific?
– I första hand ansvarar jag självklart för de ekonomiska delarna i verksamheten och den finansiella rapporteringen, men i och med att organisationen fortfarande är relativt liten kommer jag att vara involverad i det mesta som händer. Jag kommer att understödja vd på olika sätt i den dagliga driften av verksamheten vad gäller till exempel samordning av ledningsgruppens arbete, rapportering till styrelsen och så vidare.
Vad är, enligt dig, de största utmaningarna för Cereno Scientific framöver?
– Att utveckla att nytt läkemedel är inte enkelt, det är en lång och utmanande process. För Cereno Scientifics del har man dock en läkemedelskandidat som bygger på en substans som använts inom sjukvården för behandling av epilepsi under lång tid vilket gör att riskerna i utvecklingsprocessen är lägre än vad som vanligtvis är fallet.
– Bolaget har genomfört den första kliniska studien med goda resultat och nu är det viktigt att även den kommande fas II-studien genomförs på ett bra sätt för att bolaget ska kunna fortsätta att utvecklas. Samtidigt har vi nyligen breddat våran pipeline i och med förvärvet av CS014. Det blir intressant att också följa utvecklingsarbetet med den substansen under den närmsta tiden.
Vad ser du som bolagets största tillgång?
– Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 är såklart det bolaget bygger på idag. Verkningsmekanismen i substansen där kroppens egna skyddsförsvar mot blodproppar aktiveras utan att risken för blödning ökar gör den unik i sitt slag.
– Cereno Scientific har även en starkt engagerad och kompetent styrelse och ledningsgrupp som arbetar bra tillsammans vilket är en nyckel till att CS1:s potential kan realiseras. Med det nyligen upprättade vetenskapliga rådet har vi fått in ytterligare kompetens och skapat ett internationellt nätverk som kan bli mycket värdefullt.
Nettolikviden från företrädesemissionen ska täcka kostnaderna för att förbereda fas II-studien och möjligen att initiera densamma. Men att genomföra den planerade studien, som är omfattande och ska utföras på ett 20-tal kliniker, kommer att kräva ytterligare kapital. Förbereder ni för detta redan nu?
– Finansieringsfrågan är ständigt aktuell och självfallet driver vi olika spår här. Vi arbetar löpande med att marknadsföra bolaget i olika kanaler för att attrahera investerare och kapital.
Om vi ger oss på en framtidsprognos, var ser du bolaget om 3 år?
– Att spå om framtiden i den här branschen är inte det enklaste men det är klart att jag har en bra känsla vad gäller bolagets framtidsutsikter, annars hade jag inte tackat ja till min nya roll som CFO. Vi arbetar hårt för att fas II-studien med CS1 skall ge önskade resultat och för att breddningen av vår pipeline skall utvecklas väl.
– Man ska inte underskatta arbetet som ligger framför oss, men förhoppningsvis har vi något riktigt stort på gång och om 3 år kan vi se tillbaka och känna en stark känsla av tillfredställelse över de värden som skapats i Cereno Scientifics produktportfölj, avslutar Daniel Brodén.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev