Home Nyheter Ökad efterfrågan på Genovis SmartEnzymes

Ökad efterfrågan på Genovis SmartEnzymes

Ökad efterfrågan på Genovis SmartEnzymes

18 februari, 2019

Efter ett starkt 2018 och ett grundmurat rykte hos både läkemedelsbolag och välrenommerade forskningsinstitut, förefaller Genovis ha byggt en stabil grund för vidare tillväxt. Existerande kunder använder bolagets SmartEnzymes för sin egen produktutveckling och dessutom kommer dessa behöva allt större mängder enzymer om deras läkemedelskandidater går vidare till kliniska studier.
Det svenska biotechbolaget Genovis framställer inte läkemedel för att tackla en specifik sjukdom. Snarare är affärsidén att förse andra aktörer med de verktyg som behövs för att utveckla läkemedel på ett effektivare sätt. Genom att använda Genovis biologiskt framställda SmartEnzymes, kan såväl läkemedels – och bioteknikindustrin, liksom även forskningsinstitutioner, förkorta utvecklingscyklerna och effektivisera forskningen. Enzymerna kan till exempel användas till analys av antikroppar, biosimilarer och biologiska läkemedel.
Under hösten introducerade bolaget FabRICATOR-HPLC som är en produkt som möjliggör automatiserade analyser av antikroppsläkemedel.

»Att kunna erbjuda lösningar för automatiserade analyssystem inom biopharmasegmentet kommer att bli viktigt framöver när kraven på produktivitet och kvalitetsanalys inom produktion ökar. I takt med att efterfrågan på biologiska läkemedel växer, samtidigt som allt fler biosimilarer äntrar marknaden, kommer automation spela en viktig roll« – Fredrik Olsson, vd för Genovis. Läs mer (27 dec 2018)

Kunderna är viktiga marknadsförare

SmartEnzymes har redan gjort ett stort avtryck i flera FoU-labb i både Europa och USA och gensvaret har varit överväldigande positivt. Inom loppet av två månader under 2018 nämndes SmartEnzymes i två vetenskapliga artiklar, skrivna av stora forskningsinstitut i USA (FDA och Johns Hopkins University School of Medicine). I artiklarna beskrevs hur enzymerna OpeRATOR och SialEXO hjälpte till att utveckla metoder för den väsentliga processen att fastställa proteinmodifieringar. Genom dessa metoder kan forskarna genomföra snabbare analyser, till exempel av specifika sjukdomar och inte enbart för användning vid experimentell forskning.
Vetenskapliga artiklar är därför en viktig del i Genovis marknadsföringsstrategi. Ju mer forskning baserad på SmartEnzymes som publiceras, desto mer uppmärksamhet riktas mot hur framgångsrika enzymerna har varit. Detta blev uppenbart i förra årets Q3 rapport som visade att försäljningen hade ökat med 74 procent jämfört med tredje kvartalet 2017.

En framgångsrik affärsmodell

I september 2018 rapporterade Genovis en ökad försäljning för sextonde månaden i rad samt en rekordökning under Q3 2018. Faktum är att bolaget för första gången kunde uppvisa både ett positivt kassaflöde och rörelseresultat för ett enskilt kvartal. Baserat på vad som hittills har rapporterats, innebar 2018 dessutom tillväxt för hela produktportföljen och på alla geografiska marknader (Nordamerika, Europa och Asien). Den fullständiga årsrapporten förväntas publiceras den 26 februari.
Förutom den ökande försäljningen av redan existerande produkter fortsätter Genovis att utveckla nya produkter för att möta efterfrågan. Under 2018 lanserade bolaget två nya produkter: GlycoCATCH –  för glykananalys – och FabRICATOR HPLC, en produkt som möjliggör automatiserade analyser av läkemedel baserade på antikroppar.
Genovis strategi är att arbeta nära forskningsfronten och värna relationerna med framstående forskargrupper. Därför arbetar bolaget nära kunden för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
Genom den nära kontakten med bolagets kunder kan Genovis sålunda notera vilka nya typer av enzymer som efterfrågas.

»En viktig del av vår affärsmodell är att vara den mest innovativa och responsiva leverantören på vår marknad och vi planerar för fler produkter nästa år.« Läs mer. (27 dec 2018)

 Därtill har bolagets kvalitetssystem, vilket omfattar hela kedjan från produktutveckling till försäljning, certifierats enligt ISO-9001:2015. Det innebär enligt vd en viktig milstolpe i arbetet med att förstärka Genovis som en pålitlig leverantör till läkemedelsindustrin globalt och underlättar ambitionen att förflytta användningen av produkterna längre fram i värdekedjan vid utveckling av biologiska läkemedel.

Ett gott rykte leder till fler produkter

Genovis har redan 24 av världens 25 största läkemedelsbolag som kunder. En av dessa är Roche som under 2017 publicerade en artikel där man använt en av Genovis produkter. Detta är viktigt eftersom SmartEnzymes än så länge mestadels har använts i preklinisk utveckling, men givet potentialen att anävnda enzymerna i alla stadier av läkemedelsutveckling, var detta en viktig händelse.
Med andra ord, när prekliniska kandidater går vidare till klinisk fas används samma enzymer för fortsatta analyser. Detsamma gäller efter att en kandidat har nått marknad. Varje steg i utvecklingsprocessen kräver alltså en högre produktion av det specifika enzymet.

Att bygga ett starkt globalt varumärke

I takt med att bolaget växer kommer antalet vetenskapliga artiklar där SmartEnzymes använts också att öka. Dessutom expanderar bolaget nu snabbt på de stora marknaderna i Asien, vilket kan konsolidera bolagets status på den internationella marknaden och öka efterfrågan på produkterna än mer.
Om bolagets enzymer kan bli det naturliga förstahandsvalet för de tidiga stadierna av läkemedelsutveckling, kommer Genovis troligen att kunna fortsätta leverera fler positiva försäljningssiffror. Genovis befinner sig sammanfattningsvis i ett gynnsamt läge att fortsätta expandera och öka sina marknadsandelar.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev