Home Nyheter Genovis intar en allt starkare position på marknaden

Genovis intar en allt starkare position på marknaden

Elicera Therapeutics enters agreement with BioNTech

Genovis intar en allt starkare position på marknaden

27 december, 2018

Genovis är ett bioteknikbolag med ett mycket specifikt mål: att effektivisera forskning och utveckling för att förbättra diagnostik och behandling.  Samtidigt som Genovis rykte bland läkemedelsjättarna och forskningsinstitut växer sig allt starkare, har bolaget även siktet inställt på nya marknader. Bolagets vd, Fredrik Olsson, ger oss en sammanfattning av de händelser som under 2018 har bidragit till bolagets framgångar och berättar vad vi kan förvänta oss från Genovis under 2019.
Lundabaserade Genovis utvecklar ett brett spektrum av enzymer speciellt framtagna för att förenkla och effektivisera forskning och utveckling. De 16 SmartEnzymes illustreras på Genovis hemsida där varje enzym har ett namn och ett ansikte som matchar dess molekylära roll i kroppen. Bolagets villighet att interagera med sina kunder genom konferenser och seminarier har attraherat ett flertal stora läkemedelsbolag som nu är Genovis kunder. Resultatet är en ökad försäljning och en allt starkare position på marknaden för Genovis.
Fredrik Olsson, vd på Genovis, vilka händelser vill du lyfta fram som de viktigaste för Genovis när du tittar tillbaka på 2018?  

Fredrik Olsson, vd Genovis
Fredrik Olsson, vd Genovis.

– Vi lägger ett mycket framgångsrikt år bakom oss. Vi har lanserat två produkter som breddar vår tillgängliga marknad och förstärker vår position som en ledande innovatör inom proteinanalys. Först lanserade vi GlycoCATCH som är vår första produkt inom proteinuppreningsområdet och som förstärker vårt erbjudande inom glykananalys. Under hösten introducerade vi FabRICATOR-HPLC som är en produkt som möjliggör automatiserade analyser av antikroppsläkemedel.
– Att kunna erbjuda lösningar för automatiserade analyssystem inom biopharmasegmentet kommer att bli viktigt framöver när kraven på produktivitet och kvalitetsanalys inom produktion ökar. I takt med att efterfrågan på biologiska läkemedel växer, samtidigt som allt fler biosimilarer äntrar marknaden, kommer autmation spela en viktig roll. Vi har också gått vidare med vår expansion på de asiatiska marknaderna med avtal för Korea och fortsatt utveckla vår affär på de marknader där vi tecknade avtal under föregående år.
– I år har vårt kvalitetssystem som omfattar hela kedjan från produktutveckling till försäljning certifierats enligt ISO-9001:2015. Det är en viktig milstolpe i arbetet med att förstärka Genovis som en pålitlig leverantör till läkemedelsindustrin globalt och underlätta vår ambition att förflytta användningen av våra produkter allt längre fram i värdekedjan vid utveckling av biologiska läkemedel.
– En viktig pusselbit under året är också de rekryteringar vi genomfört både till vår organisation i Lund och till dotterbolaget Genovis Inc. Vi har framförallt stärkt vår marknadsorganisation under året för att möjliggöra fler kundinteraktioner och för att hantera vår växande produktportfölj.
– Till sist är det en milstolpe när vi för tredje kvartalet i år kunde visa både positivt resultat och kassaflöde för första gången ett enskilt kvartal vilket är en bekräftelse på att våra strategier och vår affärsmodell börjar leverera värde.

»En viktig del av vår affärsmodell är att vara den mest innovativa och responsiva leverantören på vår marknad och vi planerar för fler produkter nästa år.«  – Fredrik Olsson, vd Genovis

Vad har dessa uppnådda milstolpar för innebörd för er verksamhet framgent?
– Framförallt bygger vi momentum och självförtroende när vi lyckas i vår analys av kundernas behov. Det leder i sin tur till att vi kan fortsätta bygga ett starkt varumärke på en global marknad, vilket underlättar framtida produktutveckling, avancemang i värdekedjan och rekryteringar till vår organisation.
Om vi blickar framåt, vilka milstolpar kan vi förvänta oss för Genovis under 2019?
– Vi kommer att fortsätta förstärka vår position på marknaden genom att lansera fler produkter och bredda vår tillgängliga marknad. Det pågår en intressant förflyttning mot allt mer automatisering inom biopharmaindustrin och det ser jag som en möjlighet vi kan utnyttja tillsammans med instrumentleverantörer. FabRICATORâ-HPLC är vårt första steg in i automatiserad kvalitetsanalys men jag ser fler möjligheter där vi kan bygga värde. Sen kommer O-glykanområdet fortsatt vara intressant för oss att följa utifrån nya applikationer inom diagnostik och läkemedelsanalys. Avslutningsvis vill jag se att fler kunder tar med sig våra produkter längre fram i värdekedjan inom biologiska läkemedel.
 Vad ser du personligen mest fram emot under det kommande året?
– Att få fortsätta bidra till att utveckla Genovis och vår affär tillsammans med mina fantastiska kollegor och kunder – det är den övergripande driftkraften för mig. Det finns en enorm tillfredställelse i att få vara med och utveckla en produkt från idé till att den finns i handen på en kund och se att vi gör skillnad. En viktig del av vår affärsmodell är att vara den mest innovativa och responsiva leverantören på vår marknad och vi planerar för fler produkter nästa år. Jag ser också fram emot att växa organisationen och ytterligare öka vårt team. Fortsätter vi leverera på strategin som vi gjort hittills kommer vi kunna addera ytterligare värde till bolaget och våra kunder 2019.
Genovis produkter är baserade på enzymer, kroppens egna molekylkatalysatorer. Vad är det som gör enzymer så unika inom forskning och utveckling och vad är det som gör era produkter så attraktiva för forskningsinstitut världen över?
– Vi är duktiga på att bygga starka kundrelationer vilket ger oss en tydlig bild av vilka problem som behöver lösas. Jag upplever ofta att när vi väl definierat behovet och problemet på rätt sätt så kan vi lösa tekniken. Därför är vår breda och globala kundbas vårt viktigaste verktyg för att definiera behoven av nya lösningar. Sen är specialiserade enzymer ett alldeles utmärkt verktyg för provbearbetning inom läkemedelsutveckling eftersom de ofta kan utföra uppgifter på ett väldigt milt och precist sätt.

»Vi är duktiga på att bygga starka kundrelationer vilket ger oss en tydlig bild av vilka problem som behöver lösas. Jag upplever ofta att när vi väl definierat behovet och problemet på rätt sätt så kan vi lösa tekniken.«

Era SmartEnzymes har tilldragit sig en hel del uppmärksamhet den senaste tiden bl.a. i form av forskningsartiklar från två välansedda amerikanska forskningsinstitut. Hur viktiga är sådana vetenskapliga artiklar för Genovis och förväntar du dig att fler publiceras under 2019?
– Vi börjar närma oss tvåhundra publikationer där våra produkter använts för kvalitetsanalys av proteiner och antikroppar. Forskningsartiklarna utgör en central del i vår marknadsföring, speciellt eftersom majoriteten är författade av forskare inom industrin. Det skapar förtroende i vår säljprocess mot andra forskare inom läkemedelsindustrin och sänker tröskeln för kunder att inkludera våra produkter i kvalitetsanalys. Det är också ett viktigt verktyg eftersom vi kan använda metoderna i forskningsartiklarna för att hjälpa våra kunder med konkreta exempel som verifierar våra produkters värde. Jag är övertygad om att vi kommer fortsätta se antalet forskningsartiklar med våra produkter öka starkt även nästa år.
 Vi avslutar med en fråga för skojs skull, vilken är din favorit SmartEnzyme och varför?
– Jag har två favoriter, FabRICATOR och OpeRATOR, av skilda anledningar. FabRICATOR som var vårt första enzym möjliggjorde att vi under de tidiga åren kunde bygga upp vår kundbas vilken vi sedan använt för att utveckla vår affärsmodell och produktportfölj.
–  Det andra enzymet jag är speciellt förtjust i är OpeRATOR som utvecklades från interaktioner och relationer med kundbasen. Nu ser vi hur OpeRATOR ritat om spelplanen för glykananalys, vilket samtidigt tar oss in på helt nya marknader inom grundforskning och diagnostik – den historien sammanfattar egentligen hela vår affärsmodell på ett väldigt konkret sätt.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev