Home Intervjuer “Oöverträffade” fas II-data för Alligator i pankreascancer

“Oöverträffade” fas II-data för Alligator i pankreascancer

Alligator Fas II-data

“Oöverträffade” fas II-data för Alligator i pankreascancer

3 juli, 2024

Alligator Bioscience fortsätter att presentera övertygande fas II-data med cancerimmunterapin mitazalimab i pankreascancer, vilket ger ytterligare bevis på kandidatens potential. Som ett tillskott till den positiva trenden har det svenska bioteknikbolaget annonserat en finansieringsrunda på upp till 80 miljoner SEK, vilket gör att kassan förväntas räcka fram till Q1 2025. Detta ger bolaget en stark position i pågående partnerskapsdiskussioner. BioStock kontaktade Alligators vd Søren Bregenholt för en kommentar om bolagets framgångar.

I januari släppte Alligator Bioscience top line-data från fas II-studien OPTIMIZE-1 som utvärderar mitazalimab som första linjens behandling i kombination med standardkemoterapin FOLFIRINOX. Data visade en bekräftad objektiv responsfrekvens på 40 procent, vilket uppfyllde studiens primära mål och dessutom gav en stark överlevnadsfördel jämfört med enbart FOLFIRINOX.

Alligators vd Søren Bregenholt besökte BioStock Studio för att diskutera betydelsen av resultaten och vad de kan innebära för mitazalimab framöver.

– We’ve had a dialogue with the FDA, and they did not request a phase IIb trial but confirmed that OPTIMIZE-1 is phase III-enabling meaning that we can now proceed with the phase III expected to start in H1 2025. So, we will focus very much on that and discuss with potential partners willing to undertake this important step. 

Mitazalimab-data väcker “betydande intresse”

Resultaten väckte uppmärksamhet inom den vetenskapliga världen, vilket bekräftades i den senaste publikationen i The Lancet Oncology. Tidskriften har en påverkansfaktor på 51,1, vilket gör den till “världens ledande kliniska onkologiska forskningstidskrift globalt”, enligt Clarivate’s Journal Citation.

Nyheten om publikationen kom samtidigt som Alligator presenterade två kliniska sammanfattningar om sin ledande kandidat på årsmötet ASCO 2024 tidigare i juni. Enligt Bregenholt, som deltog vid mötet, upplevde Alligator “betydande intresse” och fick “stark feedback” på konferensen. Läs mer här.

Alligator fortsätter jakten under sommaren

Sedan Lancet-publikationen har Alligator fortsatt den positiva trenden genom att presentera ytterligare positiva fas II-data från OPTIMIZE-1, och släppt sin 18-månaders uppföljningsanalys av studien. Den totala medianöverlevnaden ökade till 14,9 månader – upp från 14,3 månader i januari – och överlevnadsgraden efter 18 månader var 36,2 procent, nästan dubbelt så hög som de tidigare rapporterade 18,6 procent för enbart FOLFIRINOX. Professor Jean-Luc van Laethem, Head of the Digestive Oncology Clinic in the Gastroenterology Department vid Erasmus Hospital (ULB) Brussels och Principal Investigator, kommenterade också analysen: 
– These results clearly represent a remarkable outcome in pancreatic cancer, with the robust DoR indicating highly consistent clinical benefit resulting in prolonged OS.

sent som förra veckan presenterades data av professor Teresa Macarulla Mercade, MD, PhD, Vall d’Hebron, Barcelona, under en muntlig presentation European Society for Medical Oncology Gastrointestinal Cancers Congress 2024 (ESMO GI 2024) i München, Tyskland. Dess kliniska relevans diskuterades därefter av Dr. Zev Wainberg (UCLA). Presentationen beskrev den betydande överlevnadsfördelen som sågs med mitazalimab samt dess hanterbara säkerhetsprofil och oöverträffade Duration of Response (DoR). Alligators CMO Sumeet Ambarkhane har tidigare diskuterat vikten av DoR-värdet för denna studie i en intervju med BioStock. Läs intervjun här.

Vd berättar mer

Som nämnts i BioStocks tidigare samtal med Bregenholt, fokuserar Alligator nu på förberedelserna för fas III, samt att hitta en partner för att genomföra studien med mitazalimab. Finansiellt sett kan bolaget andas ut, då det nyligen tillkännagav finansiering på upp till 80 Mkr, vilket gör att kassan väntas räcka fram till Q1 2025. Finansieringen kommer att ske genom en mindre emission av konvertibler samt ett större låneavtal med Fenja Capital II, vilket minimerar den potentiella utspädningen för investerare. 

För att få veta mer om denna nya uppsättningen av fas II-data, samt innebörden av den nya finansieringrundan, vände sig BioStock till Alligators vd Søren Bregenholt. 

Søren, this 18-month follow up includes a lot of values and percentages. Can you help us navigate the numbers and what stands out?

Søren Bregenholt, Alligator Bioscience
Søren Bregenholt, vd Alligator Bioscience

– Yes, these press releases can sometime be a bit heavy on information. The most important new data is the doubling in 18 months survival rate compared to what is currently the standard of care. This means that around 36 patients out of 100 patients that recieves mitazalimab plus chemotherapy were alive 18 months after start of treatment. The corresponding number for chemotherapy alone is 18 out of 100. Hence your probility of being alive at that timepoint doubles if you get mitazalimab. This is significant and an important improvement for the patients, their families and loved one.

– Also important, the median overall survival increased to 14.9 months, further differentiating mitazalimab from standard of care. All other readouts like reponse rate and durability of response were either confirmed or, for most parameters, strengthened compared to the Janaury readout.   

What is the key number that makes you believe that mitazalimab will become part of the standard regimen for pancreatic cancer patients? 

– The substantial survival benefit reflected in the overall survival, durability of response and the long-term survival rates that, combined with a manageble safety profile, differentiates mitazalimab from competition and makes it the potential next standard of care in metastatic pancreatic cancer.  

How clear is the immunotherapeutic contribution of mitazalimab when added to chemotherapy? 

– It is pretty evident. Standard of Care FOLFIRINOX or NALIRIFOX have consistently reported median OS of roughly 11 months. The almost 15 months reported by mitazalimab combined with chemotherapy is therefore a strong improvement. 

– Importantly we see clear evidence of immune activation in patients treated with mitazalimab. We have identified specific cell types that are activated and expanded in mitazalimab responders, but not in the patients that do not respond to treatment.         

You are still on schedule to start phase III during Q1 next year. Can you update us on where things stand with the preparations?
– Yes, we are on track. Building on our interactions with FDA late last year, we have planned several meetings with european and US regulators in the second half of 2024. We are on the final phase of manufacturing sufficient mitazalimab for the phase 3 and we are about to complete the dosing of patients receiving low dose mitazalimab that the FDA asked us to conduct to complete the phase 3 dossier. 

– Meanwhile we are continuing our partnering discussions which have been further fueled by the latest data, the Lancet paper and the presentations at ASCO and ESMO these last weeks so I believe we are in a good position to select the best partner for mitazalimab.  

Speaking of Q1 2025, the company just announced a financing round to prolong its cash runway until then. How does this liquidity injection strengthen Alligator’s business development process? 

– Pharma companies are particularly slow and cautious when it comes to licensing a product that could generate sales only in 4-5 years and is not certain of reaching the market. We therefore try to put all the chances on our side by both continuing to deliver outstanding data, but also provide us the time to discuss the best terms for our investors who have supported our vision over the last few years.  

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev