Home Intervjuer Merck bryter med Aqilion

Merck bryter med Aqilion

Aqilion and Merck end collaboration

Merck bryter med Aqilion

27 juni, 2024

Aqilion har avslutat licens- och samarbetsavtalet med Merck för den gemensamma utvecklingen av TAK1-programmet, med sikte på kronisk inflammation. Beslutet kommer efter data som genererats under partnerskapet, som indikerade en förändad risk-nytta-profil inom de avsedda indikationerna. BioStock kontaktade Aqilions vd Sarah Fredriksson för en kommentar.

I början av 2023 satsade Merck 10 MEUR på att ta sig an autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar tillsammans med Aqilion – ett privat Helsingborgsbaserat bioteknikbolag. Avtalet inkluderade upp till 950 MEUR i milstolpebetalningar för utveckling av prekliniska hämmare av det transformerande tillväxtfaktor-β-aktiverade kinas 1-proteinet (TAK1).

Intresset för TAK1-proteinet drivs av bristande effekt för nuvarande antiinflammatoriska behandlingar, som är inriktade på signalvägen för tumörnekrosfaktor (TNF) – som är framträdande vid kronisk inflammation. Antikroppar som Remicade (infliximab) har förbättrat behandlingen av många autoimmuna sjukdomar, inklusive ledgångsreumatism, men vissa patienter svarar antingen inte alls eller får återfall efter en tids behandling.TAK1 är ett potentiellt alternativ för att störa TNF, och Aqilions prekliniska arbete med sina TAK1-hämmare har visat stor potential för att övervinna de nuvarande behandlingsutmaningarna.

En framgångssaga inom bioteknik

Affären med Merck sågs allmänt som en framgångssaga inom biotech och Aqilions vd Sarah Fredriksson pratade om vikten av samarbetet i en intervju med BioStock:

– Den här affären inspirerar oss som team och kommer att stärka vår finansiella förmåga att fortsätta utveckla intressanta läkemedelsutvecklingsprojekt och stärka vår pipeline. För tre år sedan tog vi ett aktivt beslut att göra Aqilion till ett biotechbolag och utveckla egna läkemedelsutvecklingsprogram inom kronisk inflammation, och man kan säga att den här affären faktiskt bekräftar det beslutet idag.

Mörka moln över Helsingborg

Förra veckan meddelade dock Aqilion att avtalet med Merck sägs upp. Enligt bioteknikbolaget har “de data som genererats under samarbetet förändrat risk-nytta-profilen inom de avsedda indikationerna”.

Aqilion kommer att övervaka överföringen av all relevant data och material och genomföra en intern granskning för att fastställa framtiden för TAK1-programmet. Bolaget kommer att utforska ytterligare utvecklingsmöjligheter inom inflammation och andra terapiområden.

– Licens- och samarbetsavtalet med Merck validerade vår affärsstrategi att generera högkvalitativa och innovativa forskningsprojekt. Det är olyckligt, men inte ovanligt att i denna tidiga fas av läkemedelsutveckling upptäcka utmanande aspekter av nya mekanismer. Vi prioriterar nu våra resurser på de befintliga pipeline-programmen, utanför TAK1-programmet, kommenterar Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

Vägen framåt för Aqilion

För närvarande har Aqilion fyra pågående pipelineprojekt. Det ledande programmet omfattar en selektiv hämmare av januskinas 1 (JAK1), AQ280. I augusti förra året inledde Aqilion en klinisk fas I-studie med AQ280 som behandling av eosinofil esofagit (EoE), ett inflammatoriskt tillstånd i matstrupen. Positiva resultat från studien meddelades kort därefter.

I maj i år tillkännagav Aqilion ett nytt läkemedelsutvecklingsprogram med PKCtheta som target, vilket vd Sarah Fredriksson berättade mer om här.

Det Helsingborgsbaserade bioteknikbolaget har därmed en bred pipeline med potential att göra en betydande skillnad för patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sarah Fredriksson för att få veta mer om det avslutade samarbetet med Merck och vad som väntar bolaget framöver.

Sarah, kan du utveckla resonemanget för att säga upp avtalet med Merck?

– Under utvecklingen har vi upprepade gånger sett riktigt lovande effektdata i sjukdomsmodeller, men vi har också stött på utmaningar som förändrar programmets risk/nytta-profil. Mot bakgrund av dessa fynd, i kombination med de tilltänkta indikationerna och strategiska övervägandena, har båda parter beslutat att avsluta den gemensamma utvecklingen.

Sarah Fredriksson, vd, AqilionHur stort bakslag är detta för Aqilion?

– Det är naturligtvis olyckligt och vi är besvikna eftersom vi verkligen var förväntansfulla med tanke på hur lovande TAK1-biologin var i våra tidiga prövningar. Vi är fortfarande stolta över avtalet med Merck och för oss bevisade det att det är värt att fortsätta satsa på tidiga innovativa forskningsprojekt som uppmärksammas av stora läkemedelsbolag.

– Det var en tidig affär med en substantiell upfront-betalning och ett givande partnerskap. Vi kommer naturligtvis att analysera om vi kunde ha gjort saker annorlunda för att minska risken redan i upptäcktsfasen, men det är troligt att detta helt enkelt är karaktären hos många tidiga läkemedelsutvecklingsprojekt.

Vad händer härnäst för TAK1-programmet?

Först kommer vi att se till att överföra material och data tillbaka till Aqilion. Sedan kommer vi att analysera andra alternativ för programmet och utvärdera om det finns en genomförbar väg framåt eller inte. För närvarande kommer vi främst att fokusera våra resurser på våra andra pipeline-program.

Vad kommer Aqilion att behöva göra för att justera sin finansierings- och affärsutvecklingsstrategi?

– Vår affärsutvecklingsstrategi förblir densamma. Vi är affärsdrivna. Att aktivt söka efter potentiella partners, för att säkerställa eller verifiera ett betydande intresse för våra program, är en av våra viktigaste strategiska hörnstenar. Finansieringen av den kliniska fas II-studien i EoE är prioriterad och vi hade aldrig planerat att använda någon kommande milstolpsbetalning för det ändamålet.

– Ägare och potentiella investerare är förstås lika besvikna som vi. Vi tror dock att vi har tre spännande program inom kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar, från tidig upptäckt till klinisk utveckling, och kommer att fortsätta arbeta med vår nästa finansieringsrunda baserat på vår pipeline och historik.

Sammantaget, hur påverkar detta Aqilions andra program?

– Alla våra pipelineprogram är oberoende av varandra. Med individuella IP- och utvecklingsplaner påverkas de inte direkt av händelserna inom TAK1-programmet.

Avslutningsvis, vilka milstolpar ser du mest fram emot under de kommande månaderna?

– Vi ser fram emot att kunna presentera nya lovande data i AQ312 och att följa upp affärsutvecklingsleads för alla våra tillgångar. Nästa milstolpe för AQ280-programmet är ett pre-IND-möte och att slutföra API-produktionen och läkemedelsformuleringen för att kunna lämna in en IND-ansökan i slutet av året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev