Home Intervjuer Elicera inleder samarbete med China Medical University för cancerstudie

Elicera inleder samarbete med China Medical University för cancerstudie

Elicera teams up with China Medical University for cancer study

Elicera inleder samarbete med China Medical University för cancerstudie

17 juni, 2024

Elicera Therapeutics har inlett ett nytt forskningssamarbete med Fourth Affiliated Hospital of China Medical University för att utvärdera effekten av det onkolytiska viruset ELC-201 i prekliniska proof-of-concept-studier. Detta samarbete kommer att utforska potentialen för ELC-201 inom olika solida tumörindikationer. BioStock vände sig till Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att få veta mer.

I Elicera Therapeutics Q1-rapport framgår det att genterapibolaget gör framsteg i CAR T-projektet ELC-301. Klinisk utvärdering av kandidaten står för dörren, då fas I/IIa-studien CARMA redan är godkänd av de svenska myndigheterna. Detta blir den första utvärderingen av Eliceras immunförstärkande genterapiplattform, iTANK. Läs mer om CARMA här.

iTANK-plattformen

iTANK är en viktig tillgång för bolaget. Plattformen kan användas för att beväpna alla typer av T-cellsterapier, inklusive de som redan finns på marknaden, för att utlösa ett parallellt brett immunsvar mot cancer och även för att hjälpa till att övervinna den annars mycket fientliga mikromiljön i solida tumörer. Detta ökar den kommersiella potentialen såväl som dess attraktionskraft för partnerskap.

Faktum är att bolaget redan har kapitaliserat på tekniken genom materialöverföringsavtal (MTA). Det senaste avtalet tecknades tidigare i år med ett framstående, ännu inte offentliggjort, amerikanskt cancercenter för att utvärdera iTANK i en ny CD4-riktad T-cellsreceptorterapi (TCR-T). Läs mer om avtalet här.

Onkolytiska virus i fokus

Eliceras pipeline är dock inte enbart inriktad på CAR T-terapier. Bolaget har också två onkolytiska virus under utveckling som potentiella cancerterapier: ELC-100 och ELC-201.

Liksom ELC-301 är ELC-201 beväpnad med iTANK och testas mot en rad tumörmål för att utvärdera dess potential. ELC-201 är ett onkolytiskt virus och är utformat för att selektivt infektera och döda cancerceller. Vid infektion förökar sig viruset, vilket gör att cancercellerna spricker och dör. Denna process frigör också iTANK-molekylen NAP, som utlöser ett brett immunsvar mot tumören.

Stort intresse för Eliceras kandidat

Så sent som i veckan meddelade Elicera att man inlett ett forskningssamarbete med Fourth Affiliated Hospital of China Medical University (CMU4). Under ledning av Dr Li Xuexin, chef för Biomedical Innovation Center vid CMU4, kommer forskningen att använda organoider (artificiella miniatyrorgan) som härrör från cancerpatienter för att analysera säkerheten och effekten av ELC-201 över flera solida tumörindikationer, inklusive bukspottkörtelcancer, magcancer, trippelnegativ bröstcancer, njurcellscancer och icke-muskelinvasiv urinblåsecancer.

Elicera har även ett samarbete med Baylor College of Medicine (BCM) för produktion av ELC-201 för kommande kliniska prövningar. BCM har varit avgörande för att leverera virala vektorer och säkerställa att produktionen följer GMP-standarder (Good Manufacturing Practice). Partnerskapet med BCM förväntas påskynda den kliniska utvecklingen av ELC-201 och belyser Eliceras strategiska insatser för att utveckla sina cancerterapier. Läs mer om detta här.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Jamal El-Mosleh för att få mer information om det nya samarbetet.

Jamal, vad är det som gör ELC-201 unikt?

– ELC-201 är en onkolytisk virusterapi som kan användas för behandling av alla solida tumörer. Det som gör vår läkemedelskandidat unik är att vi har beväpnat den med iTANK-plattformen utöver ytterligare en immunstimulerande faktor (4-1BBL) för att verkligen aktivera och stimulera ett parallellt immunsvar mot cancer. Detta gör att ELC-201 är potentiellt mycket effektiv vid behandling av flera typer av solida tumörer.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Kan du utveckla vilken betydelse detta samarbete har?

– Vi är glada över detta samarbete eftersom det kommer att ge oss en bra möjlighet att utforska den breda potentialen hos ELC-201 för att behandla flera solida tumörindikationer. Dessutom kommer vi att utvärdera aktivering av immunceller i tumörmikronmiljön, vilket också kommer att kasta mer ljus över bidraget från iTANK-plattformen och 4-1BBL-transgenen.

Kan du berätta mer om samarbetet när det gäller vad varje part bidrar med?

– Elicera kommer att förse CMU4 med det material och den information som behövs för att genomföra de prekliniska proof-of-concept-studierna och CMU4 kommer att ansvara för genomförandet av dessa studier.

Vad är organoider och hur tillför de värde till denna forskning?

– Patient-derived organoids (PDO) är mycket små, tredimensionella miniversioner av en patients egna organ. De skapas i ett laboratorium med hjälp av celler som tas från en patients vävnad, till exempel en bit av en tumör eller ett prov från ett organ. Organoider kan användas för att testa ELC-201 på ett sätt som ligger mycket närmare hur det onkolytiska viruset skulle fungera i patientens kropp.

Vilka indikationer kommer att undersökas?

– Eftersom ELC-201 har potential att effektivt behandla flera solida tumörer har Elicera genomfört en fördjupad indikationsanalys för att stödja beslutsfattande avseende positionering av ELC-201 till en eller flera solida tumörindikationer. Indikationsanalysen utfördes med hänsyn till flera olika parametrar ur både kommersiella och vetenskapliga utvecklingsperspektiv. De indikationer som kommer att studeras i detta samarbete är de som nominerades som de mest intressanta för ELC-201.

Hur kommer du att kunna dra nytta av resultaten från dessa studier?

– Resultaten kommer att vägleda vårt beslutsfattande inför framtida kliniska studier men kommer också att ytterligare bygga vår kunskapsbas för iTANK-plattformen, denna gång även tillämpad på onkolytiska virus.

När kommer vi att se ELC-201 i klinik?

– Vi har redan producerat GMP-material för kommande kliniska studier och letar nu aktivt efter partnerskap och/eller mjuka finansieringsmöjligheter för att ta ELC-201 in i patientstudier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev