Home Intervjuer CombiGene positiva till det nya licensavtalet för CG01

CombiGene positiva till det nya licensavtalet för CG01

CombiGene positiva till det nya licensavtalet för CG01

26 juni, 2024

CombiGene har ingått ett nytt licensavtal med Spark Therapeutics rörande viss immateriell egendom kopplat till epilepsiprojektet CG01. CombiGenes vd Peter Ekolind menar att man nu har bättre förutsättningar att hitta en ny utvecklingspartner som kan ta epilepsibehandlingen hela vägen till patienterna och marknaden.
– Vi letar efter en partner som kan ta vid där Spark avslutade och med avtalet i hamn kan vi använda de data som genererats under de senaste två åren i sökandet, säger Peter Ekolind

För tre år sedan utlicensierade CombiGene epilepsiprojektet CG01 till det amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics efter en rad övertygande prekliniska data.

Enligt avtalet var CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties, med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, samt upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar. I januari 2024 återfick CombiGene de globala rättigheterna till CG01 efter att samarbetsavtalet sagts upp då Sparks gjorde en strategisk revidering av sin pipeline. CombiGene letar nu efter en ny utvecklingspartner till projektet.

Orphazyme investerade i CombiGene

CG01-projektet och det tidigare avtalet med Spark fick en hel del medial uppmärksamhet och intresse från investerare. En av de aktörer som fick upp ögonen för bolaget var den danska life science-investeraren Orphazyme som i mars 2024 hade förvärvat 10 procent av aktierna i CombiGene. I en intervju med BioStock berättade Orphazymes styrelseordförande Michael Hove att han har höga förväntningar på bolaget:

– När vi bevakade den nordiska marknaden var CombiGene unika både med sin långa historia inom genterapi med CG01 i spetsen, men också för att de lyckades teckna ett strategiskt partnerskap med Spark, vilket vi ser som proof of concept. Vi har höga förväntningar på att bolaget ska lyckas hitta en ny partner som kommer att ta den lovande produkten hela vägen till produktlansering.

Nytt licensavtal med Spark

En fråga som har hängt i luften sedan rättigheterna till epilepsiprojektet CG01 återlämnades, var i vilken utsträckning CombiGene kan använda de forskningsdata som läkemedelsbolaget genererat under utvecklingsarbetet. I slutet på förra veckan fick vi svaret.

Parterna har nu ingått ett nytt licensavtal gällande viss immateriell egendom som utvecklats eller använts i samband med det tidigare licensavtalet för CG01. Genom licensavtalet är Spark berättigad en låg procentsats i royalty på framtida nettoförsäljning av licensierade produkter. Licensavtalet säkerställer vidare att CombiGene kan använda data som genererats i samarbetet. CombiGene är inte skyldiga att göra några förskotts- eller milstolpsersättningar för licensen och man är inte heller återbetalningsskyldig för den upfrontbetalning på 8,5 miljoner USD som erhölls vid undertecknandet.

CombiGene kommer få tillgång till data från tidigare och nuvarande pågående studier senast i början av Q4, 2024.

Vd kommenterar

Peter Ekolind, vd CombiGene

BioStock sökte CombiGenes vd Peter Ekolind för en kommentar kring det nya licensavtalet.

Peter, vill du berätta lite mer om avtalet som nu har undertecknats?

– Jag vill börja med att säga att vi är mycket nöjda med att ha tecknat detta avtal då det förbättrar våra möjligheter att hitta en ny lämplig partner för epilepsiprojektet. Vi kommer nu att kunna presentera nya data för en potentiell samarbetspartner och dra nytta av resultat som den tidigare motparten har bidragit med.

– På grund av den stränga sekretess som omger licensavtalet kan jag tyvärr inte gå in i mer detalj i avtalsvillkoren än det som har kommunicerats via pressmeddelande. Men jag kan säga så mycket att vi är mycket nöjda givet att de data som vi hittills har fått ta del av ser lovande ut. Och inom de kommande månaderna kommer vi alltså få ytterligare data som blir avgörande för CG01s fortsatta utveckling och möjlighet att utlicensiera en gång till.

– Data från de pågående studierna som genomförs av Spark kommer att vara avgörande för att kunna fatta beslut om framtiden. Om data är tydliga och övertygande, tror jag att det finns en god chans att hitta en ny partner. Annars finns risken att projektet inte kan utlicensieras igen och då kanske måste avslutas.

Vilket kriterier bör en ny utvecklingspartner uppfylla för att kunna ta över CG01-projektet på ett optimalt sätt?

– En optimal partner är någon som redan arbetar inom CNS och möjligen även med epilepsi, och som ser potentialen med genterapi i ett område där deras portfölj saknar detta. De skulle givetvis även vara intresserade av att förvärva ett sådant projekt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev