Home Intervjuer Annexin kommenterar bolagsuppköp och fokus på ANXV inom oftalmologi

Annexin kommenterar bolagsuppköp och fokus på ANXV inom oftalmologi

Annexin

Annexin kommenterar bolagsuppköp och fokus på ANXV inom oftalmologi

28 juni, 2024

Nyligen tillkännagav Merck att man förvärvar bioteknikbolaget EyeBio för upp till 3 miljarder USD och stärker sin närvaro inom oftalmologiområdet. EyeBios läkemedelskandidat Restoret utvecklas för behandling av diabetesrelaterad ögonsjukdom. Ett svenskt bolag som också är aktiva inom oftalmologi är Annexin Pharmaceuticals. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Haegerstrand för att få hans kommentar på uppköpet och bolagets fokus under resten av året.

Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals utvecklar läkemedelskandidaten ANXV, med ambitionen att erbjuda en innovativ behandling för ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO). ANXV liknar till 99,5 procent det kroppsegna proteinet Annexin A5, som spelar en avgörande roll i att skydda blodkärlens celler, bekämpa inflammation och minska risken för att röda blodkroppar klumpar ihop sig – faktorer som bidrar till utvecklingen av RVO. Genom att administrera ANXV intravenöst hoppas bolaget kunna erbjuda en mer patientvänlig och effektiv lösning jämfört med dagens standardbehandling, som innebär upprepade anti-VEGF-injektioner direkt i ögat med begränsad effekt.

ANXV utvärderas för närvarande i en fas IIa-studie med förväntad topline-data under sommaren 2024.

Fokus på affärsutveckling

Annexin har under våren varit mycket aktiva inom affärsutveckling, där man besökt ett flertal kongresser och möten inom oftalmologi och hållit dialoger med viktiga aktörer inom området. Nyligen deltog Annexin i Clinical Trials at the Summit i Utah, USA, som fokuserade på marknadsutvecklingen för kliniska studier inom ögonsjukdomar och där Michael Singer, klinisk professor i oftalmologi och RVO expert vid University of Texas Health Science Center, presenterade de hittills tillgängliga fas IIa-studiedata från bolagets studie inom RVO. Ett hundratal deltagare bl.a. Key Opinion Leaders (KOL), analytiker samt flera beslutsfattare på stora läkemedelsbolag närvarade på mötet.

Annexin kommer att närvara på viktiga evenemang även framöver, bland annat vid The American Society of Retinal Specialists (ASRS) som denna gång håller sitt årliga möte den 17–20 juli i Stockholm, Sverige. I samband med kongressen förväntar sig bolaget att träffa ett antal KOLs såväl som andra inom branschen betydelsefulla aktörer. Annexin söker aktivt licenspartners och samarbetspartners och har tidigare nämnt för BioStock att man upplever ett ökat intresse från potentiella sådana. Läs mer här.

Ökad affärsaktivitet inom oftalmologi

Ett annat bolag som definitivt märkt av ett sådant intresse är EyeBio, som Merck i månadsskiftet maj/juni 2024 annonserade att de planerar att förvärva. Affären är värd upp till 3 miljarder USD där EyeBio får en upfront-betalning om 1,3 miljarder USD samt ytterligare 1,7 miljarder USD i framtida betalningar givet att kommersiella och regulatoriska milstolpar uppnås. EyeBio utvecklar Restoret, som visat positiva resultat i fas Ib/fas IIa-studie i patienter med diabetiskt makulaödem och neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration. Läkemedelskandidaten planeras genomgå en fas IIb/III-studie i patienter med diabetiskt makulaödem med start H2 2024.

Detta är dock inte den enda större affären inom området. Under 2023 förvärvade Japans näst största läkemedelsbolag Astellas Pharma amerikanska Iveric Bio för 5,9 miljarder USD vilket gav Astellas tillgång till Iverics läkemedelskandidat ACP för behandling av ögonsjukdomen geografisk atrofi. En annan storaffär inom oftalmologi är Amgens uppköp av Horizon Therapeutics för 27,8 miljarder USD. Förvärvet slutfördes under oktober 2023 vilket bland annat gav Amgen huvudprodukten Tepezza, som är en behandling av det autoimmuna tillståndet endokrin oftalmopati. Härutöver förvärvar Ani Pharmaceuticals bolaget Alimera Sciences, som har två produkter inom oftalmologi, för 380 miljoner USD.

Vd berättar mer

Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals
Anders Haegerstrand, vd för Annexin Pharmaceuticals

BioStock hörde av sig till vd Anders Haegerstrand för att få hans kommentar kring uppköpet av EyeBio samt en uppdatering kring vad som händer i Annexin just nu.

Vi noterar att det händer saker på oftalmologimarknaden. Merck köper upp EyeBio som är verksamma inom diabetiskt makulaödem och neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration. Hur ser Annexin på uppköpet?

– Förvärvet är en del av den trend vi ser på marknaden och som visar på det ökande intresset för nya och innovativa behandlingar för näthinnesjukdomar, vilket indirekt belyser potentialen för ANXV. Oftalmologiområdet är affärsmässigt aktivt och typiskt görs stora affärer när bolag är nära, eller redan har, marknadsgodkännande för en eller flera produkter. Men, det som gör EyeBio-Merck affären intressant är att den bygger på data från färre än 30 patienter som behandlats i fas Ib/IIa-studie.

– Allvarlig synnedsättning eller blindhet kopplat till diabetes och makuladegeneration är mer kroniska tillstånd än RVO och tillmäts därför ofta mycket stor marknadspotential. Affärens storlek skall därför inte jämföras direkt med vad en potentiell affär för oss inom RVO kan vara värd men det är ändå mycket spännande.

Ni deltog nyligen i ett möte i USA där er fas II-studie inom RVO presenterades för Key Opinion Leaders. Vilka take-aways kan summeras från mötet?

– Mötet var exklusivt och bara för inbjudna, ca 100 personer, men ögonläkare och andra yrkesgrupper aktiva inom ögonsjukvård kunde streama eventet. Vi var inbjudna att delta med en presentation av vår ANXV-studie på grund av innovationshöjden. En utvald KOL, Michael Singer, som kontinuerligt utvärderar våra säkerhets- och effektdata i patienter, presenterade våra hittills tillgängliga data från fas IIa-studien inom RVO och de mottogs mycket positivt. Vi är mycket glada för denna typ av exponering på ett viktigt möte med många viktiga aktörer aktiva på den största marknaden.

ASRS har förlagt sitt årliga möte i Sverige denna sommar där ni också kommer att närvara. Hur planerar ni att få ut det mesta från detta möte?

– Det är verkligen bra att det amerikanska, American Society of Retinal Specialists, valt Stockholm i Sverige som mötesplats. Vi kommer i samband med eventet träffa ett antal KOLs såväl som andra inom branschen betydelsefulla aktörer för att diskutera ANXV.

Hur påverkar dessa event era pågående dialoger inom partnerskap och licensiering?

– Den här typen av konferenser är mycket viktiga då de skapar naturliga mötesplatser och möjligheter att såväl driva pågående diskussioner som att inleda nya samtal med potentiella samarbetspartners. Vi har idag ett flertal pågående diskussioner som vi kontinuerligt följer upp.  Vår målsättning är att hitta en global partner för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av ANXV, men vi är även öppna för licensavtal inom specifika territorier.

Förutom att delta vid liknande event, vad är Annexins fokus inom ögonområdet för närvarande?

– Vårt främsta fokus just nu är att slutföra vår fas II-studie inom RVO med förväntad top-line data senare under sommaren samt att fortsätta våra satsningar inom affärsutveckling. Vi planerar för möten med myndigheter för att få feedback på våra planer för fas IIb-studiedesign inom RVO, vilket är värdefullt även vid affärsdiskussioner. Vi vet att ANXV har bredare potential inom ögonområdet så vi arbetar också med hur konceptuella studier inom diabetes och makuladegeneration kan designas, och hur ANXV skall kunna ges till patienter med mer kroniska tillstånd.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev