Home Intervjuer Hon är CombiGenes nya CSO

Hon är CombiGenes nya CSO

Hon är CombiGenes nya forskningschef

Hon är CombiGenes nya CSO

31 maj, 2024

CombiGenes tidigare Director Preclinical Development Annika Ericsson tar över rollen som bolagets Chief Scientific Officer. BioStock kontaktade Ericsson för att få veta mer om hennes prioriteringar och långsiktiga målsättningar.
– Vi vet att CG01 har stor potential tack vare utlicensieringen till Spark. Jag ser dessutom en enorm potential i vårt smärtprojekt, som visar imponerande prekliniska data, säger Annika Ericsson.

Genterapibolaget CombiGenes primära fokus är utvecklingen av smärtprogrammet COZY som utvecklas tillsammans med danska Zyneyro. Målet med projektet, som består av en peptidbehandling (COZY01) och en genterapibehandling (COZY02), är att utveckla en effektiv behandling av svår kronisk nervsmärta.

Storägare ser hög potential

I pipeline finns även genterapiprojektet CG01 som utvecklas för behandling av svår läkemedelsresistent fokal epilepsi. Projektet har tidigare varit utlicensierat till det amerikanska bolaget Spark Therapeutics.

I januari 2024 återfick CombiGene de globala rättigheterna till CG01 efter att samarbetsavtalet sagts upp på grund av en strategisk revision av Sparks pipeline. Den nya storägaren Orphazyme har dock höga förväntningar på att CombiGene ska lyckas med att finna en ny licenstagare som kan ta projektet hela vägen till produktlansering. Läs mer här.

Ny forskningschef

Annika Ericsson, CSO CombiGene

Parallellt med att utvecklingen av COZY-projektet fortskrider och urvalsprocessen för potentiella tagare till CG01 pågår, har CombiGenes forskningschef Karin Agerman beslutat att gå vidare till en ny tjänst utanför bolaget. Bolagets tidigare Director Preclinical Development, Annika Ericsson kommer att ta över rollen i augusti.

Annika har arbetat i bolaget sedan 2018 och har lång erfarenhet av genterapiutveckling i preklinisk fas och projektledning. Hon började med att driva den prekliniska testningen av CG01 och har därefter varit projektledare för det avslutade lipodystrofiprojektet CGT2, och nu senast COZY02.

BioStock sökte Ericsson för en kommentar.

Annika, kan du börja med att berätta lite om din professionella bakgrund?

– Jag har en PhD från Karolinska Institutet inom medicinsk biokemi, med en avhandling som fokuserade på enzym- och genterapi för akut intermittent porfyri. Efter min doktorsexamen har jag genomfört postdoktorala studier vid Mount Sinai School of Medicine i New York. Jag har även 20 års erfarenhet från bioteknikbranschen med allt från laborativt arbete med utveckling och uppskalning av produktionsprocesser för proteinläkemedel. Dessutom har jag fungerat som projektledare för prekliniska studier inom olika lysosomala sjukdomar.

– Inom CombiGene har jag i rollen som Director Preclinical Development drivit den prekliniska testningen av CG01 samt varit projektledare för CGT2, och nu COZY02, vårt senaste genterapiprojekt inom svår kronisk smärta.

Vilka erfarenheter tar du med dig från din tidigare roll som projektledare för flera av Combigenes projekt?

– Det har varit både spännande och lärorikt att leda flera av bolagets genterapiprojekt. Jag har fått värdefull erfarenhet av att samarbeta med akademin och CRO-bolag och fungerat som en “spindel i nätet” för att samordna projekten. Att hålla tidsramar och budget har gjort mig lösningsorienterad och beslutsam. Jag har också insett vikten av tydlig kommunikation för att hålla projekten på rätt spår. Alla dessa erfarenheter kommer verkligen till nytta i min nya tjänst.

Vilken kommer att bli den största skillnaden mellan de två rollerna?

– Nu behöver jag ta ett helhetsgrepp om samtliga projekt. Tidigare var mitt fokus mer detaljinriktat på ett enskilt projekt, men nu måste jag lyfta blicken och anta en helikoptervy. Dessutom kommer jag att behöva fokusera på CombiGenes vidareutveckling genom att identifiera och driva nya, spännande genterapiprojekt.

Hur ser du på potentialen i bolagets projekt?

– Vi vet att CG01 har stor potential tack vare utlicensieringen till Spark Therapeutics. Jag ser dessutom en enorm potential i vårt smärtprojekt, som visar imponerande prekliniska data. Att vi nu har bevis på närvaron av vårt målprotein i humana vävnader ger ytterligare stöd för det projektet. Jag brinner särskilt för COZY02, som har visat långtidseffekter i smärtmodeller i upp till ett år. Tänk hur fantastiskt det vore att kunna erbjuda en behandling som helt kan blockera smärtsignaler i nervsystemet och ge patienten total smärtlindring under lång tid. Det hade varit ett drömscenario.

Avslutningsvis, vilka målsättningar har du för de kommande åren?

– CombiGene behöver få in nya spännande genterapiprojekt, och det kommer att vara stort fokus på det. Vårt team har en imponerande kapacitet att driva projekt framåt med hög kompetens inom läkemedelsutveckling och genterapi, vilket gör att vi kan ta oss an nästan vilket projekt som helst. Mitt mål är att aktivt driva våra pågående smärtprojekt framåt för att utlicensiera dem till en större aktör. Om vi dessutom lyckas med en ny utlicensiering av CG01 ser jag det som en bonus.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev