Home Intervjuer Chordate Medicals vd: ”Vi bygger steg för steg”

Chordate Medicals vd: ”Vi bygger steg för steg”

Chordate

Chordate Medicals vd: ”Vi bygger steg för steg”

27 maj, 2024

Chordates Q1-rapport visar en högre omsättning och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period förra året. Bolaget har även fokuserat på att öka kännedomen om migränbehandlingen Ozilia bland investerare och inom life science-industrin på olika konferenser. BioStock kontaktade vd Anders Weilandt för att få veta mer.

Chordate Medical har utvecklat och CE-märkt Ozilia, en medicinteknisk behandling mot kronisk migrän och kronisk rinit. Just nu introduceras behandlingen på flera utvalda marknader för att visa marknadspotential och bygga proof-of-concept inför en potentiell exit. Dessutom arbetar bolaget med produktregistreringar i Kina, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och USA.

Enligt Q1-rapporten uppgick nettoomsättningen till 0,25 Mkr under januari-mars 2024, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Dock ligger försäljningen fortfarande på en låg nivå, enligt vd Anders Weilandts rapportpresentation. Kassaflödet förbättrades från -8,4 Mkr förra året till -5,9 Mkr under årets första kvartal.

Ökar kännedomen bland investerare och köpare

Under våren har bolaget fokuserat på att identifiera potentiella köpare till bolaget och nå ut till fler investerare, bland annat genom att medverka på partnering-och investerarkonferenser inriktade på life science i Schweiz, Amsterdam, London och Oslo.

Se BioStocks intervju med vd Anders Weilandt från Swiss Nordic Bio 2024 i mars här. BioStock intervjuade även bolagets styrelseledamot Caroline Brandberg om hennes deltagande på Feminvests event FEARLESS i Oslo i april – läs artikeln här.

–  När Ozilia når allt större acceptans och framgång på våra fokusmarknader så arbetar vi med att öka kännedomen om bolaget och Ozilia hos potentiella investerare och köpare av bolaget. Detta är en del av bolagets övergripande strategi och därmed något vi kommer fortsätta med även under resten av året, skriver vd Anders Weilandt

Andra viktiga milstolpar

Under kvartalet behandlades även de första patienterna med Ozilia i Tyskland på två privatkliniker. Bolagets ambition för den tyska marknaden är att så småningom erhålla försäkringsersättning för behandlingen, vilket bedöms vara ett viktigt första steg för att kunna skala upp försäljningen.

Under våren har Chordate Medical även fått amerikanska och europeiska patentgodkännanden för Ozilia. I dagsläget har bolaget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker.

– Varje nytt beviljat patent är positivt eftersom bolagets immateriella rättigheter möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger, skriver vd Anders Weilandt.

Utöver patentportföljen har Chordate Medical stärkt kassan genom en företrädesemission som tillförde cirka 23 Mkr före emissionskostnader.

Vd kommenterar

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd för Chordate Medical

BioStock kontaktade Anders Weilandt för att få veta mer om bolagets position och ambitioner.

Vilka är de största skillnaderna mellan Q1 i år och samma period förra året? Hur skiljer sig er nuvarande position jämfört med då?

Vi har kommit framåt en bit sedan vi började bygga proof-of-concept i marknaden efter sommaren. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid – men vi bygger steg för steg. Intäkter från repetitiv försäljning börjar visa sig, om än på låga nivåer räknat i kronor.

Ni fokuserar på att få in institutionella investerare till bolaget. Varför kan det vara fördelaktigt i den fasen ni befinner er i nu?

Bolaget och våra ankarinvesterare som hittills stöttat bolaget på ett mycket bra sätt skulle må bra av avlastning. Institutionella ägare kan vara en fördel när vi närmar oss de sista stegen i strategin – det ger stabilitet och tillför kompetens.

Vilka anser du vara era största utmaningar framöver och hur planerar ni att övervinna dem?

Att introducera en helt ny medicinsk teknologi är alltid utmanande, det gäller att ha tålamod och uthållighet. För att klara det måste vi vara adaptiva och flexibla och göra de förändringar som är nödvändiga under vägen mot mål.

Var står Chordate om två år, om inte bolaget blivit uppköpt vid det laget?

Det är inte helt osannolikt att vi då har nått ett positivt kassaföde på den operationella nivån. Det skulle i så fall innebära att vi äger vår egen planering och skulle bli mindre beroende av externt kapital. Med andra ord – ge ett visst mått av frihet. Men dit är det en bit, och som tidigare kommunicerat inte ett strategiskt mål i sig.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev