Home Intervjuer Chordates styrelsemedlem: ”Kvinnors hälsa är en angelägenhet för samhället i stort”

Chordates styrelsemedlem: ”Kvinnors hälsa är en angelägenhet för samhället i stort”

Caroline_Chordate

Chordates styrelsemedlem: ”Kvinnors hälsa är en angelägenhet för samhället i stort”

30 april, 2024

Chordate Medicals styrelseledamot Caroline Brandberg deltog vid Feminvests event FEARLESS i Oslo den 25 april. Under eventet presenterade hon bolagets behandlingsmetod Ozilia för kronisk migrän, som tenderar att drabba kvinnor i högre utsträckning än män.
– Migrän är en av de främsta sjukdomarna bland kvinnor. För att adressera detta krävs fler behandlingsalternativ, som måste göras tillgängliga och ekonomiskt överkomliga för att alla kvinnor ska ha tillgång till adekvat vård, säger Brandberg.

Feminvest är Sveriges största plattform för kvinnliga entreprenörer och investerare med cirka 50 000 personer i sitt nätverk. Syftet med verksamheten är att accelerera kvinnligt ägande genom att utbilda och inspirera kring sparande, investeringar och entreprenörskap.

Feminvest anordnar flera event per år, varav det senaste var FEARLESS – The Oslo Edition den 25 april. Feminvest höll sitt första evenemang i Oslo förra året, och nu var det dags igen. Årets event fokuserade på innovation, hälsa och specifikt kvinnohälsa.

Chordate Medical fokuserar på migrän

En av sponsorerna för eventet var medicinteknikbolaget Chordate Medical som har utvecklat en ny medicinteknisk behandling för kronisk migrän. Två av tre som drabbas av migrän är kvinnor, vilket antas vara kopplat till hormonella förändringar.

Det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för migrän, i synnerhet eftersom migrän inte enbart leder till ett stort personligt lidande, men även ger upphov till stora vårdkostnader, produktionsbortfall och därmed belastar samhällsekonomin.

Investeringar och nya innovationer inom området skulle inte bara kunna minska samhällskostnaderna, utan även förbättra livskvaliteten för de drabbade.

Caroline Brandberg berättar mer

Caroline Lundgren Brandberg, styrelseledamot, Chordate Medical

BioStock kontaktade Caroline Brandberg, styrelsemedlem i Chordate Medical, för att få veta mer om deltagandet vid eventet i Oslo samt om bolagets migränbehandling.

Först och främst, varför är kvinnohälsa ett viktigt område för entreprenörer och investerare, enligt dig?

– Kvinnors hälsa omfattar en bred och växande marknad med en mångfald av behov och efterfrågan på olika produkter och tjänster. Detta innebär att det finns betydande möjligheter för entreprenörer att utveckla innovativa lösningar och produkter som kan möta kvinnors specifika hälsobehov.

– Investeringar i kvinnors hälsa kan också ses som ett uttryck för socialt ansvarstagande och ett åtagande att främja jämställdhet. Genom att stödja innovationer och företag som fokuserar på kvinnors hälsa kan entreprenörer och investerare bidra till att minska hälsoskillnader, främja kvinnors ekonomiska och sociala empowerment, samt öka tillgången till vård och resurser för kvinnor över hela världen.

– Kvinnors hälsa är dessutom inte bara en angelägenhet på individ-nivå utan också för samhället och ekonomier i stort. Investeringar i kvinnors hälsa kan generera långsiktig tillväxt och hållbarhet.

Om vi tittar specifikt på migrän –  hur ser behovet ut av nya innovationer inom det området?

– Många patienter är inte nöjda över sin nuvarande migränbehandling. För en del så minskar effekten av den behandling de får, för andra så är sidoeffekterna så allvarliga att de inte vill fortsätta med sin nuvarande behandling. Vissa behandlingar kan dessutom vara problematiska för kvinnor som är eller vill bli gravida.

– Därför är det viktigt att det finns flera olika behandlingsalternativ på marknaden för att kunna hjälpa så många människor som möjligt på bästa sätt. Framförallt de som lever med kronisk migrän.

Varför är Chordates behandling Ozilia en intressant innovation inom området?

– En person av sju lider av migrän, vilket motsvarar cirka 15 procent av världens befolkning. Migrän är främst kvinnors hälsoproblematik, då två av tre av patienterna är kvinnor. Det är även en mycket kostsam åkomma för samhället, både i form av sjukvårdskostnader (20 procent) och produktionsbortfall (80 procent).

– Chordates behandling Ozilia är varken ett läkemedel eller en injektion, det är mekanisk neurostimulation som har en mycket bättre biverkningsprofil än övriga behandlingar på marknaden (side effect profile) – dvs. antalet oönskade händelser eller säkerhetsproblem som registrerats – är tydligt bättre med Ozilia.

– Chordates behandling, Ozilia, har för övrigt samma eller bättre effekt  som existerande alternativ – dvs antal färre dagar med huvudvärk eller migrän – är lika bra eller bättre med Ozilia. Den har även samma eller bättre respons på behandlingen – dvs. hur många patienter i studien som når mer än 30 procent minskning av huvudvärksdagar – är lika bra eller bättre med Ozilia.

Vad fokuserade du på i din presentation vid Feminvests event?

– Migrän är en av de främsta sjukdomarna bland kvinnor. För att adressera detta krävs fler behandlingsalternativ, som måste göras tillgängliga och ekonomiskt överkomliga för att alla kvinnor ska ha tillgång till adekvat vård.

– För att uppnå detta behöver fler investera i området.

Slutligen, vad var mest inspirerade under Feminvests event i Oslo?

– Att träffa så många kunniga och engagerade kvinnor som alla drivs av att göra en skillnad för alla kvinnor i världen genom att öka den ekonomiska jämlikheten i samhället.

– Personligen tyckte jag att det var extra spännande att ta del i panelen och diskussionen runt investeringar inom medtech och kvinnors hälsa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev