Home Intervjuer Biosergens vd “det är ett globalt hälsohot som kräver handling”

Biosergens vd “det är ett globalt hälsohot som kräver handling”

Biosergen adresses global health

Biosergens vd “det är ett globalt hälsohot som kräver handling”

14 maj, 2024

Novo Nordisk Foundation, Wellcome och Bill & Melinda Gates Foundation satsar 300 miljoner USD för att stödja forskning som adresserar stora globala hälsohot, inklusive infektionssjukdomar. BioStock pratade med Tine Kold Olesen, vd för Biosergen, ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar läkemedel som riktar sig mot livshotande svampinfektioner, för att få hennes syn på detta partnerskap och hur det kan påverka små läkemedelsutvecklare som Biosergen.

Enligt World Health Organisation, WHO, är antimikrobiell resistens (AMR) en av de främsta globala folkhälsoriskerna. Bakteriell AMR är kanske den mest väldokumenterade, och en studie publicerad i The Lancet visar att bakteriell AMR associeras med uppskattningsvis 4,95 miljoner dödsfall globalt år 2019.

Många experter inom området har beklagat det faktum att hotet som infektionssjukdomar och AMR utgör, inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Covid-pandemin la dock mycket fokus på frågan då den belyste de hälsorisker som infektionssjukdomar kan innebära. Samtidigt uppenbarades det tysta hotet från svampresistens mot antimikrobiella medel genom ökad uppkomst och spridning av den multidrogresistenta patogenen Candida auris.

Hotet från svampinfektioner

Invasiva svampinfektioner (IFIs) kan vara dödliga om de inte diagnostiseras och behandlas snabbt. Dessa patogener är särskilt farliga för patienter med försvagat immunförsvar, såsom de som genomgår cancerbehandlingar, mottagare av organtransplantationer och personer med HIV/AIDS.

Men en åldrande befolkning och ett ökat antal immunsuppressiva behandlingar fortsätter förekomsten av IFIs att öka, vilket kräver ökad medvetenhet och förbättrade medicinska svar. I början av året publicerade The Lancet en översikt över den globala förekomsten av svampinfektioner och mortalitet och uppskattade att 2,5 miljoner människor dör av IFIs varje år, oavsett andra underliggande tillstånd. Detta tyder på att hotet från IFIs ökar och är lika allvarligt om inte mer allvarligt, än hotet från bakteriell AMR. Det krävs en samordnad global satsning för att förebygga utbrott och säkerställa effektiv behandling genom investeringar i forskning, förbättrad diagnostik och främjande av internationellt samarbete.

300 miljoner dollar konsortium för att ta itu med globala hälsohot

Vi börjar nu se att dessa farhågor tas på allvar. Förra veckan fick vi veta att Novo Nordisk Foundation, Wellcome och Bill & Melinda Gates Foundation går samman och bidrar med 300 miljoner dollar för att stödja lösningar som adresserar stora globala hälsohot, inklusive infektionssjukdomar.

By pooling the vast experience and unique expertise of each organisation […] we can make advances that wouldn’t otherwise be possible, said Novo Nordisk Foundation CEO Mads Krogsgaard Thomsen, adding that he’s particularly excited about the chance to break down barriers between often isolated areas of work.

Investeringen kommer också direkt att stödja forskare och institutioner i låg- och medelinkomstländer, inklusive resurser för att öka tillgången till befintliga verktyg och teknologier samt stärka forsknings- och utvecklingskapaciteter.

Biosergen i spetsen i kampen mot svampinfektioner

Det svenska bioteknikbolaget Biosergen välkomnar det nya treåriga globala initiativet. Bolagets läkemedelskandidat BSG005 är en anti-svampläkemedel som dödar ett brett spektrum av svampar. Det som skiljer BSG005 åt mot andra behandlingar är dess förmåga att avdöda svamparna och därigenom minimera risken för multi-resistens mot läkemedel. Dessutom har BSG005 en god säkerhetsprofil jämfört med nuvarande behandlingsalternativ.

Se bolagets BioStock Investor Pitch för att få veta mer.

Insikter från vd

BioStock kontaktade Biosergens vd Tine Kold Olesen för att få hennes perspektiv på investeringen på 300 MUSD från Novo/Wellcome/Gates.

Tine Kold Olesen, vd Biosergen
Tine Kold Olesen, vd Biosergen

Tine, what was your reaction when you saw the news of the initiative?

– I am very excited about this collaboration. It is such an important initiative, and for us it adds infectious diseases/life-threatening fungal infections to the global health agenda. It is a global health threat and it needs attention.

How does such an initiative impact a small company like Biosergen?

– The three parties behind the initiative are known for making a big impact in life science, if they stress the importance of creating progress it resonates with other private investors and governments. This could lead to that investors will look our way for a possible investment opportunity and we do have a very exciting value proposition, we are far in development and we tackle an area with a huge unmet medical need.

How is Biosergen tackling the issue of invasive fungal infections?

– In Biosergen we are determined to avoid the risk of people dying from a life-threatening fungal infection. Our BSG005 has shown in early studies that it is broad-spectrum and can treat resistant and difficult to treat fungal strains. We are currently doing our first clinical study in India in patients that have developed resistance towards current anti-fungal treatment or patients who cannot tolerate current treatment.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev