Home Nyheter MDR-certifieringen var Enzymaticas höjdpunkt under Q1

MDR-certifieringen var Enzymaticas höjdpunkt under Q1

Enzymatica

MDR-certifieringen var Enzymaticas höjdpunkt under Q1

29 april, 2024

Enzymatica har nyligen publicerat Q1-rapporten, där de lyfter fram MDR-certifieringen för ColdZyme som en viktig prestation.
– MDR-certifieringen var en arbetsintensiv och kostsam process, men när ColdZyme nu certifierats som en av de första förkylningsprodukterna i Europa så öppnar det stora kommersiella möjligheter, säger vd Claus Egstrand.

Enzymatica utvecklar och säljer produkter som behandlar och lindrar infektioner och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en bärriärteknik med bolagets patenterade enzym Penzyme som nyckelkomponent.

Enzymaticas bästsäljande produkt är ColdZyme, en munspray som skyddar mot och lindrar förkylning. ColdZyme har lanserats på drygt 30 marknader på fyra kontinenter.

CE-certifiering öppnar möjligheter

I mars erhöll ColdZyme CE-certifiering enligt den nya EU-förordningen, MDR, för medicintekniska produkter. Detta visar att produkten möter de regulatoriska kraven för bland annat klinisk validering och säker design.

MDR-certifieringen under kvartalet är ett kvitto på vår solida vetenskapliga och regulatoriska dokumentation vilket kommer att bidra till att skapa nya och spännande möjligheter för Enzymatica, säger vd Claus Egstrand i Q1-rapporten.

Genom CE-märkningen får ColdZyme tydligare och utökade hälsopåståenden, vilket stärker marknadsföringen av produkten. Läs mer här. Bolaget har nu satt igång arbetet med att ta fram nya förpackningar enligt MDR.

– Vi har säkrat vår möjlighet att sälja på de europeiska marknaderna för lång tid framöver, samtidigt som en MDR-certifiering hjälper till när vi söker tillstånd för nya marknader.

Minskad försäljning under första kvartalet

Nu när MDR-certifieringen är på plats hoppas bolaget på att försäljningen ska öka. Rapporten för första kvartalet visade en nettoomsättning på 9,4 Mkr, vilket är en minskning med 27,7 procent jämfört med samma period förra året.

– Försäljningen för första kvartalet var lägre än samma period förra året, vilket i sin helhet beror på den låga partnerförsäljningen. Vi arbetar intensivt, och på bred front, för att vända denna utveckling

Samtidigt ökade försäljningen med 21 procent Sverige, där Enzymatica sköter marknadsföringen i egen regi istället för via distributörer.

Siktar på etablering på större förkylningsmarknader

Eftersom försäljningen till partners är fortsatt låg fortsätter Enzymatica förhandlingarna med andra möjliga samarbetspartners som kan ta över befintliga marknader eller expandera till nya. Bolaget kommer fokusera på etablering på några av de större förkylningsmarknaderna globalt, som Kina, Japan och USA.

– För Enzymatica är det viktigare att vi har en välfungerande verksamhet på de större marknaderna än att vi finns på många små. I efterhand kan jag se att vi historiskt lagt för stor vikt vid att öka antalet marknader.

Utforskar affärsmöjligheter

Dessutom utvärderar Enzymatica sin affärsmodell för att stärka tillväxten. Idag tillverkar bolaget enzymet Penzyme i egen regi, vilket de planerar att fortsätta göra. Dock ser bolaget en möjlighet att tillhandahålla Penzyme till andra aktörer.

– Vi bör utmana oss själva när det gäller övriga delar av värdekedjan. En absolut möjlighet vore att vi blir en ”innehållsleverantör”. Med ”Penzyme Inside” skulle vi kunna bredda vår affärsmodell och underlätta en internationell expansion.

Barriärtekniken har bevisad effekt mot virus i de övre luftvägarna, men det finns även andra möjliga applikationer.

– Det finns fler tänkbara användningsområden inom konsumenthälsa och andra områden. Det här är något vi kommer att utforska framöver – på egen hand och i samarbete med nya partners och forskarvärlden.

Ser med tillförsikt på 2024

Claus Egstrand avslutar vd-ordet i rapporten med att säga han räknar med att Enzymatica tar flera viktiga steg under 2024. Bolaget ser särskilt fram emot att få ta del av de slutliga resultaten från den pågående studien vid University of Kent med ColdZyme på elitidrottare.

– 2024 har alla möjligheter att bli ett viktigt och spännande år för Enzymatica. Vi har MDR-certifieringen på plats, vi hoppas på goda forskningsresultat under andra kvartalet och vi är i dialog med möjliga partners med stor tro på vår teknik, vår produkt och vår förmåga.

Dessutom har bolaget uppgraderat produktionskapaciteten i tillverkningsanläggningen på Island, vilket gör att de står redo för ökade försäljningsvolymer. Därutöver har bolaget stärkt kassan genom en företrädesemission om 25,5 Mkr, vilket gör att de är finansiellt redo för att ta tillvara på möjligheterna under 2024.

– Även om det alltid är svårt att sia om framtiden så räknar jag med att de många långsiktiga aktieägare som visat så mycket tålamod får se Enzymatica ta stora steg under året, säger vd Claus Egstrand.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev