Home Nyheter BioInvent utvalt att presentera vid ASCO i Chicago

BioInvent utvalt att presentera vid ASCO i Chicago

BioInvent utvalt att presentera vid ASCO i Chicago

BioInvent utvalt att presentera vid ASCO i Chicago

29 april, 2024

BioInvent har valts ut att presentera två posters vid American Society for Clinical Oncology årliga kongress (ASCO 2024) i Chicago 31 maj – 4 juni. Presentationerna kommer att fokusera på data från bolagets kliniska studier med de ledande läkemedelskandidaterna BI-1808 och BI-1206, båda i fas I/IIa-utveckling i kombination med MSDs Keytruda. BI-1808 utvärderas även som single agent/monoterapi vilket också kommer inkluderas i presentationen.

BioInvent har utvecklat flera antikroppskandidater som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling, både som monoterapi och i kombination med dagens standardbehandlingar. De två ledande läkemedelskandidaterna BI-1206 och BI-1808 testas i fas I/IIa-studier för behandling av Non-Hodgkins lymfom (NHL) och solida tumörer.

Bolagets forskning tyder på att båda dessa first-in-class immunmodulerande antikroppar har potential att förbättra effekten av standardbehandling såsom olika immunterapier och förbättra utfallet av cancerbehandlingen.

Tre andra produkter, BT-001BI-1607 och BI-1910, testas i tidiga kliniska studier, som potentiella behandlingar för flera cancertyper. Därutöver har det Lundabaserade bioteknikbolaget även utlicensierat fem kliniska projekt till andra bolag.

Kliniska data presenteras på ASCO 2024

BioInvent har valts ut att presentera två posters för BI-1808 och BI-1206 vid American Society for Clinical Oncology årliga kongress (ASCO 2024) i Chicago, Illinois den 31 maj till 4 juni.

De två posterpresentationerna kommer att rapportera första kombinationsdata från fas I/IIa-studien med BI-1808 i kombination med MDS:s Keytruda, samt en uppdatering från monoterapiarmen. Man kommer även presentera kombinationsdata från fas I/IIa-studien med BI-1206 i kombination med Keytruda för behandling av patienter med solida tumörer.

“Dessa presentationer utgör starten på ett datarikt år för BioInvent och bygger på de lovande initiala resultaten från varje program som rapporterats under 2023. Vi fortsätter att avancera den kliniska utvecklingen av både BI-1808 och BI-1206 och ser fram emot att se de första fas II-data för BI-1808 och BI-1206 i slutet av 2024.” – Martin Welschof, vd BioInvent

Framsteg under Q1

BioInvent har även publicerat delårsrapporten för första kvartalet. Bolaget avslutade kvartalet med en solid finansiell ställning om 1219 Mkr i likvida medel och placeringar, vilket vd Martin Welschof kommenterade i rapporten:

– BioInvent är fortsatt välfinansierat med medel för att kunna uppnå de kommunicerade milstolpar som väntas under året. Ett aktivt första kvartal har gett en stark inledning på året och vi har mycket att se fram emot under kommande månader.

I januari återtogs rättigheterna till immun-onkologiska målstrukturer från partnern Exelixis, följt av ett leveransavtal med AstraZeneca i februari där BI-1206 ska utvärderas i en fas IIa-studie med trippelkombination där Calquence läggs till BI-1206 + rituximab-mixen i patienter med NHL.

I mars kunde BioInvents partnern CASI Pharmaceuticals meddela positiva preliminära effektdata från en fas I-doseskalerings- och expansionsstudie av BI-1206 i kombination med rituximab. I ett pressmeddelande konstaterade CASI att studien visade imponerande tecken på klinisk effekt, med fyra partiella responser och en fullständig respons av åtta utvärderingsbara patienter. Läs mer här.

En månad senare tecknade BioInvent ett nytt, fjärde, kliniskt samarbets- och leveransavtal med MSD. Avtalet gäller en utvärdering av BioInvents BI-1910 i kombination med MSDs Keytruda i den andra delen av fas I/IIa-studien för behandling av solida tumörer.

Detta är vår femte produkt i klinisk prövning, vilket visar på kapaciteten hos BioInvents teknologi att identifiera nya, terapeutiska, first-in-class targets, fastslog Martin Welschof.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev