Home Nyheter BioInvent fördjupar samarbetet med MSD

BioInvent fördjupar samarbetet med MSD

BioInvent fördjupar samarbetet med MSD

BioInvent fördjupar samarbetet med MSD

4 april, 2024

BioInvent har tecknat ett nytt kliniskt samarbets- och leveransavtal med MSD. Avtalet gäller en utvärdering av BioInvents anti-TNFR2-antikropp BI-1910 i kombination med MSDs Keytruda i den andra delen av fas I/IIa-studien för behandling av solida tumörer. Sedan december pågår monoterapidelen av studien och de första resultaten förväntas i slutet av 2024.

BioInvent har idag fem läkemedelskandidater tillika antikroppskandidater som går igenom sex olika kliniska prövningar. Denna breda portfölj av kandidater bäddar därmed för ett potentiellt tätare nyhetsflöde, jämfört med bolag med färre tillgångar i pipeline. När BioInvent i början av 2024 kommunicerade förväntade milstolpar för året, förutspåddes mycket riktigt ett betydande inflöde av data. Läs mer.

Nytt avtal med MSD

Denna vecka meddelade BioInvent att man har ingått ett nytt samarbets- och leveransavtal för kliniska prövningar med MSD International Business GmbH, ett dotterbolag till Merck & Co. Man har sedan tidigare tre samarbeten med MSD där BI-1206, BI-1808 och BT-001 utvärderas i kombination med Keytruda. Att man nu ingår ännu ett samarbete med MSD innebär att kontakterna fördjupas ytterligare.

Avtalet gäller kombinationsdelen av fas I/IIa-studien med BI-1910, där den monoklonala antikroppen kommer att utvärderas i kombination med anti-PD-1-läkemedlet Keytruda (pembrolizumab). Monoterapi-delen av fas I/IIa-studien med BI-1910 initierades i december 2023 och de första resultaten förväntas i slutet av 2024.

Fas I/IIa-studien genomförs i USA och Europa med en adaptiv design för optimal doseskalering.

BioInvents andra TNFR2-program

BI-1910 är BioInvents andra TNFR2-program (tumörnekrosfaktorreceptor 2) i klinisk utveckling, efter BI-1808 som är i fas IIa. BI-1910 är en agonistisk antikropp som angriper cancern med en annan mekanism än BI-1808. Båda dessa monoklonala antikroppar har valts ut som potentiella best-in-class-kandidater ur ett stort antal antikroppar genererade med BioInvents egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T.

Det nya leveransavtalet med MSD innebär att MSD tillhandahåller Keytruda för användning i kombination med BI-1910.

I en kommentar till nyheten sa Martin Welschof, vd för BioInvent:

“Vi är mycket glada över att ingå ytterligare ett leveransavtal med MSD för att studera de unika egenskaperna hos BI-1910 i kombination med pembrolizumab. Denna kliniska studie kommer att bygga vidare på vår djupa förståelse av biologin kring TNFR2 när vi nu driver två olika monoklonala antikroppar genom klinisk utveckling. Detta är vår femte produkt i klinisk prövning, vilket visar på kapaciteten hos BioInvents teknologi att identifiera nya, terapeutiska, first-in-class targets”.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev