Home Intervjuer Curasights vd: “Arbetar med accelererad plan för uTREAT”

Curasights vd: “Arbetar med accelererad plan för uTREAT”

Curasight accelererar utvecklingen av uTREAT

Curasights vd: “Arbetar med accelererad plan för uTREAT”

28 november, 2023

När vi ser tillbaka på det tredje kvartalet är det tydligt att Curasight håller tempot uppe i utvecklingen. Bland annat presenterade man de efterlängtade fas II-resultaten i hjärncancer på World Molecular Imaging Congress. Bolaget ser nu fram emot ytterligare resultat, samtidigt som man lämnar in ansökningar om fortsatta studier med både uTRACE och uTREAT. BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer.

Köpenhamnsbaserade Curasight riktar sin utveckling mot uPAR-receptorn, en markör för canceraggressivitet. PET-spårämnet uTRACE fungerar som ett icke-invasivt diagnostiskt verktyg som identifierar och utvärderar cancerns aggressivitet. I uTREAT, den terapeutiska motsvarigheten, kombineras spårämnet med en betaemitterande radionuklid. Kombinationen resulterar i en strålbehandling med kort räckvidd, som riktar sig mot cancerceller samtidigt som exponeringen för frisk vävnad minimeras.

Stärkt av affär

I den nuvarande strategin ligger fokus för uTRACE på diagnostisering av huvud- och halscancer, neuroendokrina tumörer, hjärncancer och prostatacancer. För det senare området slöt bolaget tidigare i år ett avtal med radiofarmaspecialisten Curium.

Samtidigt har uTREAT visat positivt prekliniskt proof-of-concept i hjärn-, lung-, kolorektal- och prostatacancer. Med proof-of-concept i fyra olika solida tumörer bedömer bolaget att det är troligt att tekniken fungerar på alla solida tumörer som uttrycker uPAR, vilket är mer än 80 procent av alla solida tumörer.

Prekliniska resultat i lungcancer

Även om hjärncancer anses vara den viktigaste indikationen för uTREAT, utvärderar Curasight ständigt läkemedelskandidatens fulla potential. Bolaget meddelade nyligen positiva prekliniska data i icke-småcellig lungcancer. Resultaten ses som ett betydande steg framåt och stödjer den fortsatta utvecklingen inom indikationen.

Presenterade hjärncancerresultat

Data från den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE i hjärncancer presenterades nyligen vid World Molecular Imaging Congress i Prag. Resultaten visade att nästan alla glioblastompatienter i studien hade tumörer som var positiva för biomarkören uPAR. Studien fann också att höga nivåer av uPAR var tätt förknippat med att sjukdomen förvärrades.

Resultaten stöder Curasights teranostiska strategi för behandling av hjärncancer, där uTRACE-diagnos kombineras med uTREAT-behandlingen, särskilt vid höggradiga gliom. Framöver räknar Curasight med att presentera ytterligare resultat från prekliniska studier med olika cancertyper som behandlats med uTREAT.

Vidare arbetar bolaget på den kliniska utvecklingsplanen och när man ska lämna in ansökningar till regulatoriska myndigheter i både EU och USA för start av nya kliniska studier med kandidaterna.

Ser över alternativ för finansiering

Tittar vi på den finansiella delen av rapporten låg kassan på 27,7 MDKK vid utgången av det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för perioden uppgick till cirka -8,3 MDKK. Curasight skriver i rapporten att man för närvarande tittar på en rad alternativ vad gäller finansiering och affärsutveckling, för att driva vidare utvecklingen. I det arbetet ligger huvudfokus på att hitta nya partnerskap och därmed bygga vidare på framgångarna med Curium-affären.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få hans tankar om de milstolpar som nåtts under hösten och om utvecklingen framåt.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

First of all, how would you characterise the third quarter of 2023?

– Building upon the strategic successes earlier this year, which included the signing of a partnership with Curium, a global leader in the field of radio pharmaceuticals, we’ve continued to advance our position as a leading theranostic company, with Q3 marking yet another eventful period of growth and innovation.

– One of the recent highlights was our announcement of the positive preclinical data for our treatment platform, uTREAT, in non-small cell lung cancer. These results provide strong support for uTREAT’s potential as a radioligand therapy, opening new avenues for treatment and further development in this indication.

– Additionally, we were proud to share the positive outcomes from the investigator-initiated phase II study of our diagnosis platform uTRACE in brain cancer, which were presented at the World Molecular Imaging Congress in September in Prague. The study highlighted that the majority of glioblastoma patients displayed uPAR-positive tumours, and high uPAR expression was significantly correlated with a worse outcome.

– This study supports our approach of using our uPAR theranostic platform in brain cancer, combining uTRACE-diagnosis with targeted radionuclide therapy in the form of uTREAT for high grade gliomas.

You have a good set of results, both preclinical and clinical, mixed with the recent deal with Curium. How would you describe your position in the ongoing hunt for further partnership deals?

– We are in a very good position, as nuclear medicine and targeted radionuclide therapy for the treatment of cancer has seriously entered the agenda of big pharma, who are looking in particular for technologies based on peptides and small molecules.

– This is exactly what the uTRACE and uTREAT technologies are built on. Combining this with the fact that uPAR is expressed in almost all solid tumours and across cancer types, makes Curasight stand really strong. Once the product is ready, testing it in other indications will be much easier.

– Furthermore, data from both preclinical and clinical studies affirm that our platforms, uTRACE and uTREAT, are cancer-specific, but not cancer-type specific.

In your report, you write that you are looking to start new clinical studies. Can you share some more information about what indications you will be targeting?

– We are working on an accelerated development plan for uTREAT, based on the encouraging pre-clinical results we have achieved so far. The aim is to get uTREAT to market as soon as possible, not just in one indication, but in several indications. This will bring Curasight to a very interesting position in relation to partnership agreements. We cannot be more specific at this time, but hope to be able to announce more precisely before the turn of the year.

So far, your clinical studies have been investigator initiated. Is that also to be the case going forward?

– No, future studies will largely be sponsored by Curasight, or as part of a development collaboration with big pharma.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev