Home Intervjuer Oncoinvents vd kommenterar Q3 och finansieringsplanerna

Oncoinvents vd kommenterar Q3 och finansieringsplanerna

Oncoinvents vd kommenterar Q3 och finansieringsplanerna

Oncoinvents vd kommenterar Q3 och finansieringsplanerna

25 oktober, 2023

Det tredje kvartalet var en produktiv period för Oncoinvent, med flera viktiga milstolpar i den kliniska utvecklingen av den radiofarmaceutiska produkten Radspherin. Bland annat presenterade man kliniska data för kandidaten vid två stora kongresser. För att växla upp inför fas IIb 2024 planerar bolaget nu att ta in kapital. BioStock kontaktade vd Anders Månsson för att få veta mer.

Oncoinvent är ett Oslobaserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av radiofarmaceutiska produkter. Detta område inom onkologi väcker stort intresse från stora läkemedelsbolag och investerare, berättade Oncoinvents vd Anders Månsson nyligen i en intervju med BioStock.

Radspherin för behandling av peritoneala metastaser

Bolagets ledande produktkandidat är Radspherin, ett alfaemitterande radioaktivt läkemedel som är utformat för lokal behandling av metastaserande cancer i kroppshåligheter. Produkten utvecklas för behandling av peritoneal carcinomatosis som härstammar från äggstockscancer och kolorektalcancer. Peritoneal carcinomatosis kännetecknas av cancerceller eller tumörer i bukhinnan, en tunn hinna som täcker bukhålan och organen i buken. Detta utvecklas vanligtvis genom att cancer sprider sig från sin ursprungliga plats, såsom äggstocks- eller kolorektalcancer.

Oncoinvents produkt Radspherin används som ett komplement till cancerkirurgi för att ta bort mikrometastaser i bukhinnan som kirurgen inte kan se. Produkten placeras i bukhinnan via en kateter under operationen, vilket möjliggör en enkel lokal radiofarmaceutisk behandling av kroppshålan, utan systemisk administrering. Radspherins alfastrålning har en kort räckvidd (0,1 mm), vilket minimerar risken för skador på frisk vävnad och biverkningar.

Kapitalanskaffning 2024 inför fas IIb

Oncoinvent planerar att inom kort slutföra fas I/IIa-studier med Radspherin för behandling av peritoneal carcinomatosis från äggstockscancer och kolorektalcancer. Dessa studier har hittills visat lovande säkerhets- och effektresultat, inte minst när det gäller att förhindra canceråterfall. Nästa steg blir att göra sig redo för kliniska fas IIb-studier under 2024.

För att kunna påbörja studierna behöver Oncoinvent säkra ytterligare kapital. I slutet av tredje kvartalet uppgick bolagets kassa till 71 MNOK, vilket förväntas täcka verksamhetens kostnader till och med första kvartalet 2024 och slutförandet av de pågående studierna. Inför övergången till fas IIb avser bolaget att genomföra en kapitalanskaffning under 2024.

Presentation av kliniska data på kongresser

Finansieringsplanerna beskrevs i bolagets Q3-rapport, som också belyste flera viktiga framsteg under perioden. I slutet av september presenterade Oncoinvent initiala säkerhetsdata från fas I-studien av Radspherin i äggstockscancer vid 24th Congress of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) i Istanbul, Turkiet.

Kort därefter presenterades preliminära 18-månaders säkerhets- och effektresultat från den pågående kliniska fas I/II-studien i kolorektalcancer vid 13th International Congress on Peritoneal Surface Malignancies of the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) i Venedig, Italien. Efter 18 månader hade ingen av patienterna som behandlats med den rekommenderade dosen fått peritonealt canceråterfall. Dessutom har studien hittills visat att Radspherin har en robust säkerhetsprofil, utan några rapporterade allvarliga biverkningar.

Anders Månsson utsedd till vd

Anders Månsson
Anders Månsson, vd Oncoinvent

En annan viktig händelse under det tredje kvartalet var att Anders Månsson tillträdde som ny vd i bolaget. Månsson har nästan tre decenniers erfarenhet från ledande roller inom bioteknik-och läkemedelsindustrin, senast från mindre bioteknikbolag, men också från ledande befattningar på stora multinationella bolag som LEO Pharma och Ferring Pharmaceuticals. Han har även haft några icke-verkställande roller inom läkemedel/bioteknik, samt rådgivande roller inom private equity och venture capital.

BioStock kontaktade Anders Månsson för att få veta mer om hans nya roll som vd för Oncoinvent, och bolagets prestationer under det tredje kvartalet.

Du tillträdde rollen som vd för Oncoinvent under det tredje kvartalet. Kan du dela med dig av dina insikter och initiala tankar om bolaget?

Framför allt är jag verkligen imponerad av Radspherins produktkoncept – ett radioaktivt läkemedel som administreras lokalt efter operation för att utrota mikrometastaser i bukhinnan som kirurgen inte kunde se och därför inte kunde ta bort. Vår lokala behandlingsmetod är enkel att använda, säker och effektiv för att förhindra återfall av cancer i patienter med peritoneala metastaser. Det är en stor grupp patienter som för närvarande inte har några andra effektiva behandlingsalternativ. Såvitt vi vet så finns det heller ingen läkemedelsutvecklare som är aktiv inom området. Jag tror starkt på att vi är något stort på spåren med vår unika – och eleganta – lokala strategi för radiofarmaceutisk behandling!

Vilka var de viktigaste höjdpunkterna under det tredje kvartalet?

En av de viktigaste höjdpunkterna var när vi presenterade preliminära 18-månadersuppföljningsdata från fas I/IIa-studien i kolorektalcancer, som indikerar att vi fortfarande inte hade några peritoneala recidiv i den initiala kohorten av patienter som nu har nått 18-månadersuppföljningen. Detta är utan tvekan över förväntan.

Dessutom fortskrider vår plan för att stegvis öka produktionskapaciteten i och med att större studier och eventuell kommersialisering närmar sig.

Och jag antar att jag måste lyfta fram det faktum att jag började som ny vd som en nyckelhändelse. Under kort tid har vi satt ihop en mycket tydlig och koncis plan för framtiden och hur vi ska avancera genom fas IIb till fas III, och den finansiering som krävs för att göra detta.

Hur planerar ni att finansiellt förbereda er för den kommande kliniska utvecklingen av Radspherin?

– Vi räknar oss som lyckligt lottade över att vara verksamma inom det radiofarmaceutiska området, som för närvarande är en hot spot när det gäller investeringar och intresse från Big Pharma. Detta exemplifieras inte minst av RayzeBIOs framgångsrika börsintroduktion och av Eli Lillys nyligen genomförda förvärv av Point Biopharma. Oncoinvent kommer att behöva cirka 50 MUSD för att ta Radsperin till fas III i slutet av 2025 eller början av 2026, och vi kommer att söka kapital både nationellt och internationellt. Det är allt jag kan säga om det just nu. Håll ögonen öppna för fler nyheter om detta snart.

Slutligen, vad mer kan vi förvänta oss av Oncoinvent under 2024?

– Ni kan förvänta er en kapitalanskaffning av en betydande del av de 50 MUSD som behövs för att nå fas III. Vi förväntar oss även att kunna påbörja randomiserade och kontrollerade fas IIb-studier både i USA och Europa, på patienter som har bukhinnemetastaser från äggstockscancer och tjocktarmscancer. Vi räknar även med att driftsätta en ny produktionsanläggning under 2024.

– Vi har höga ambitioner och skarpt fokus på de viktigaste värdeskapande aktiviteterna. Dessutom bör aktieägarna märka av en ny nivå av kommunikation om framstegen!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev