Home Nyheter Dicot startar upprepad dosering i fas I-studie

Dicot startar upprepad dosering i fas I-studie

Dicot inleder MAD-delen av fas I-studien

Dicot startar upprepad dosering i fas I-studie

24 oktober, 2023

Dicot tog nyligen steget in i fas I med sin läkemedelskandidat LIB-01, där första steget är att testa engångsdosering på friska frivilliga. Parallellt startar bolaget nu den andra delen av studien där man testar upprepad dosering av kandidaten. De första resultaten från studien inväntas under våren.

Uppsala-baserade Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för behandling av erektil dysfunktion och för tidig utlösning. Prekliniska studier har tidigare visat lovande resultat, både när det gäller effekt och säkerhet. Inte nog med att man sett tecken på att LIB-01 har effekt, det har även visat sig att kandidatens effekt sitter i under minst en vecka och att den verkar öka över tid.

Bolaget kunde i somras ta steget in i klinik, efter att Läkemedelsverket godkänt ansökan att påbörja fas I-studier med kandidaten. Studien startade kort därefter, med dosering av de första deltagarna, i enlighet med den utvecklingsplan som Dicot lade 2022.

Du kan läsa mer om milstolpen här.

Ska testa kandidatens säkerhet

I den här studien är det säkerhetsprofilen som ligger i fokus. Den är placebokontrollerad, där en grupp får LIB-01 och en annan får placebo. Studien är även dubbelblindad, vilket innebär att varken deltagarna eller läkarna vet vilken sorts dos som ges till varje deltagare.

Studien genomförs av kontraktsforskningsbolaget Clinical Trial Consultants och är indelad i två faser: singeldosering och upprepad dosering. Den första fasen, singeldoseringen, är igång och kommer att innefatta ett 50-tal deltagare, indelade i olika dosgrupper.

Andra delen i fas I-studien inledd

Parallellt med singeldoseringen kunde Dicot nyligen även inleda den andra delen i studien, där man testar upprepad dosering. Det första steget är att man genomför en screening, för att hitta rätt deltagare. Enligt bolaget har studien som helhet kommit igång enligt plan, där förhoppningen är att kunna presentera resultat någon gång under våren.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev