Home Nyheter Emission ska ta Simris Group till första licensavtalet

Emission ska ta Simris Group till första licensavtalet

Simris Group emission 2023

Emission ska ta Simris Group till första licensavtalet

11 augusti, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på simrisgroup.com den 31 juli 2023. 

Under 2022 inledde Simris Group en satsning som ska göra bolaget till ett lönsamt biofarmabolag. Fokus ligger nu på att tillvarata bolagets potential inom den växande marknaden antibody-drug conjugates för behandling av cancer. För att ta nästa steg i satsningen genomför man nu en fullt säkerställd företrädesemission om 24,4 Mkr som i kombination med en riktad emission ger bolaget möjlighet att ta in 51 Mkr. Teckningen pågår till den 16 augusti.

Till grund för First North-noterade Simris Groups verksamhet ligger deras expertis inom att identifiera naturliga och biologiskt aktiva ämnen med högt värde i mikroalger och cyanobakterier. Bolaget utvinner dessa ämnen och använder dem inom hudvård, näring och biofarmaceutiska produkter. I sin egen fotobioreaktoranläggning i Hammenhög odlar Simris Group mikroalger i industriell skala och i Berlin fokuserar bolaget på att odla cyanobakterier för preklinisk utveckling.

Satsning ska vända bolaget

I maj 2021 inledde Simris Groups nya styrelse en satsning för att vända bolagets förlustsiffror. Vid den tidpunkten var bolagets främsta tillgång och fokus dess Omega 3-kosttillskottsprodukt och en anläggning för mikroalgtillverkning.

Som ett led i satsningen anställdes Julian Read som vd 2022.

Julian Read, vd Simris Group
Julian Read, vd, Simris Group

Under hans ledning har bolaget inlett arbetet mot att bli ett lönsamt bolag med fokus på biofarma. Idag är bolaget verksamma inom tre huvudområden: läkemedel, kosttillskott, och B2B-försäljning av biomassa.

Störst potential och värde ser bolaget inom läkemedelssektorn, i synnerhet behandling av cancer med antibody-drug conjugates (ADC).

Simris satsar på ADC

I augusti 2022 nådde Simris Group ett viktigt mål då man förvärvade tyska Cyano Biotech. Affären med Cyano är tänkt att bli den första av flera. Förvärv är nämligen en nyckel i Simris strategi och planen är att göra ytterligare förvärv av bolag som kan stärka verksamheten.

Cyano möjliggör Simris intåg på det allt större ADC-fältet. Genom det tyska bolaget, numera Simris Biologics, erhöll Simris Group en patentskyddad teknologi för utveckling av ADC payloads och ett bibliotek på mer än 5000 nya cyanobakteriella ämnen.

Simris Biologics har utvecklat en ny metod att ta fram och optimera nya ’ready-to-conjugate ADC-payloads’ inom levande organismer som cyanobakterier.

Teknologiplattformen erbjuder en mer effektiv utvecklingsprocess än dagens metoder. Cellgifterna som bolaget utvecklar har hög toxicitet mot cancerceller och är samtidigt skonsamma mot friska celler.

ADC är målsökande antikroppar kopplade till ett cytotoxiskt läkemedel. Antikropparna binder till proteiner som är överuttryckta på vissa cancerceller. Tanken är att läkemedlet transporteras direkt till cancercellerna och därigenom leder till en mer effektiv behandling med minskad risk för biverkningar. Då patienter idag ofta mår dåligt av systemiska behandlingar, hoppas man genom ADC kunna erbjuda en skonsammare behandling.

Simris fokuserar nu på cancerområdet, men teknologin kan potentiellt användas inom andra behandlingsområden, exempelvis i antivirala eller antimikrobiella applikationer.

Stort marknadsintresse för ADC

ADCer är nu den viktigaste komponenten i Simris Groups verksamhet och den del där man ser störst potential för värdeskapande.

De senaste åren har ADC-fältet växt betydligt och allt fler tunga läkemedelsbolag är aktiva inom området. Bara under 2023 har marknaden sett ett antal förvärv inom området. Ett exempel på hur marknaden värderar potentialen för ADC såg vi i mars då Pfizer förvärvade Seattle-baserade Seagen för 43 miljarder USD. Genom att få tillgång till Seagens ADC-program vill Pfizer stärka sin position på en snabbt växande marknad. Läs mer.

Enligt Simris Groups memorandum, värderades ADC-marknaden år 2022 till över 7 miljarder USD, en siffra som väntas stiga till 25 miljarder USD år 2030.

Det är också värt att notera att det pågår cirka 1400 kliniska prövningar med ADC, vilket understryker intresset i branschen.

Licensavtal ska skapa lönsamhet

Simris Biologics mål är att tillvarata det ökande intresset för ADC och utlicensera plattformen till läkemedelsbolag som vill utveckla ADC-behandlingar. För att ta fram en oberoende verifierad prismodell för ADCer anlitade Simris i mars Alacrita Consulting. Slutsatsen av detta arbete understryker den potentiella lönsamheten i licensmodellen. Man kom fram till att det totala medelvärdet för ett ADC-licensavtal är 150 miljoner USD. Beloppet baserar sig således på en godkänd produkt på marknaden. Det ska nämnas att det kan ta flera år av utveckling och kliniska prövningar innan en sådan produkt eventuellt når marknaden. Det vanligaste upplägget är att licenstagaren genomför en förskottsbetalning till licensgivaren och att ytterligare betalningar sker när projektet når vissa milstolpar.

Simris räknar med att det första licensavtalet ligger 12-18 månader bort och ett sådant avtal blir avgörande för att göra bolaget lönsamt. Med införlivandet av Simris Biologics stärker Simris sitt ADC-erbjudande och fortsätter att utveckla sin pipeline. Sedan man tog över har man tagit fram flera nya molekyler med nya molekylära strukturer och av dessa har man inlett tester med fem stycken som del av en ADC. Dessa har man utvecklat till ADCer och genomför just nu tester in vitro tillsammans med en CRO.

I februari i år ingick man dessutom ett samarbetsavtal med den globala tungviktaren Lonza. Det schweiziska bolaget erhöll de globala exklusiva rättigheterna att erbjuda Simris ADC-plattform till sina kunder. Avtalet med Lonza är en extern kvalitetsstämpel för Simris plattform då Lonza idag producerar majoriteten av kommersiellt tillgängliga ADCer på uppdrag av läkemedelsbolag.

Styrelsen gör tunga åtagande i emissionen

För att fortsatt stärka bolaget genomför Simris Group en kapitalanskaffning under perioden 2 – 16 augusti.

Finansieringsrundan består av en företrädesemission om 24,4 Mkr. Emissionsbeloppet är fullt säkerställt av teckningsförbindelser motsvarande 8,8 procent och av garantier motsvarande 91,2 procent av kapitalet. Den del som garantierna inte behöver täcka, går in i en riktad emission till en grupp investerare.

Det betyder att om företrädesemission blir fulltecknad, kommer garanterna att bli erbjudna att teckna nya aktier motsvarande 22,3 Mkr i en riktad emission. Utöver detta kommer garantiersättningen att utfalla i nya aktier. Med detta upplägg har Simris Group möjlighet att ta in totalt 51 Mkr.

Teckningspriset i den riktade emissionen är samma som i företrädesemissionen, 0,27 kr per aktie.

Investerarna i den riktade emissionen består av investerare med intresse inom ADC-området. Dessutom agerar styrelsemedlemmar i Simris Group som garanter i emissionen.

Kapitalet ska i första hand användas till den sista betalningen, på 1 miljon euro, till grundarna av Cyano. Därefter ska man betala en skuld om 1 miljon euro till The Brand Laboratories (TBL), ett bolag associerat med Simris Groups ordförande Steven Schapera. TBL har accepterat att konvertera lånet till nyemitterade aktier som en del i kapitalanskaffningen.

Därefter ska emissionen finansiera vidare utveckling av ADC-projektet, marknadsföring av Omega-3 och andra alg/cyanobakterietillskott i USA och Sverige direkt till konsument samt finansiering av produktionsanläggningen.

Planen är att emissionslikviden ska finansiera verksamheten fram till att det första licensavtalet sluts.

Teckningen med eller utan företräde pågår till den 16 augusti.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje innehavd aktie erhåller ägaren en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie
Teckningskurs 0,27 kr per aktie
Emissionsbelopp Företrädesemissionen 24,4 Mkr
Teckningsperiod 2 augusti – 16 augusti 2023

 

Information och teckning

Simris Group emission Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

För mer information om emissionen, klicka här.

 

Se en intervju från Finwire med vd Julian Read nedan

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev