Home Intervjuer Aqilion tar sikte på eosinofil esofagit med AQ280

Aqilion tar sikte på eosinofil esofagit med AQ280

Aqilion Eosinophilic Esophagitis

Aqilion tar sikte på eosinofil esofagit med AQ280

29 augusti, 2023

Eosinofil esofagit är ett utmanande kroniskt inflammatoriskt tillstånd.Det leder ofta till att det är smärtsamt att svälja och “food impaction”, vilket innebär att mat fastnar i matstrupen, vilket kan vara dödligt. EoE är ett område med ouppfyllda medicinska behov där effektiva behandlingar saknas. Här kommer Aqilion, som just har avslutat en fas I-studie med sin kandidat AQ280, in i bilden. BioStock pratade med vd Sarah Fredriksson för att få veta mer om kandidaten och dess potential inom EoE.

Med symptom som ofta liknar de som härrör från sura uppstötningar, särskiljer sig eosinofil esofagit (EoE) med ett kännetecken: en hög ansamling av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i matstrupen. Orsaken till detta? Ett avvikande immunsvar mot olika triggers, främst vissa livsmedel eller miljöfaktorer, vilket leder till en allergisk reaktion. Med nuvarande behandlingar som kretsar kring koständringar, protonpumpshämmare och kortikosteroider finns det ett tydligt tomrum att fylla och ett behov av effektivare och patientvänliga insatser.

AQ280: En ny gryning i EoE-behandling?

Som framgår av en färsk artikel från BioStock strävar det svenska bioteknikbolaget Aqilion efter att utveckla nya behandlingar för ett brett spektrum av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelsutvecklingsstrategi bygger huvudsakligen på att blockera nyckelmolekyler, kallade kinaser, som är ansvariga för att öka ett inflammatoriskt svar.

Det ledande programmet Regulus baseras på en selektiv hämmare av januskinas 1 (JAK1). JAK1 är ett enzym som påskyndar inflammatoriska processer och påverkar allergi och fibros. Genom att hämma dess mekanism är det möjligt att reducera symptom och sjukdomsutveckling vid kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Inom Regulus-programmet är Aqilion redo att ta fram en ny lösning för EoE med kandidat AQ280. Bolaget meddelade nyligen att man framgångsrikt slutfört en fas I-studie med AQ280 – ARIA1. Farmakokinetiska, säkerhets- och tolerabilitetsdata har samlats in för samtliga dosgrupper och är redo för statistisk analys. De preliminära studieresultaten, med fokus främst på farmakokinetik och tolerabilitet, kommer att presenteras under Q4, 2023.

Precis som deras strategi mot kronisk inflammation förväntas det att Aqilions utforskning av EoE-behandlingar skulle kunna fokusera på att störa de patofysiologiska processerna som bidrar till tillståndet. Detta är typiskt för Aqilions modus operandi: att inte bara behandla symptom, utan att ta itu med grundorsakerna.

Vill visa vägen framåt

EoE kan förekomma hos patienter i alla åldrar men tenderar att vara vanligare hos yngre vuxna. Dessutom ökar antalet diagnostiserade patienter snabbt, vilket starkt korrelerar med den ökade medvetenheten om sjukdomen. Behandlingsalternativen hänger dock inte med, och Aqilions AQ280 har potential att fylla ett viktigt medicinskt gap. Det finns för närvarande ingen godkänd behandling för eosinofil esofagit med samma verkningsmekanism som Aqilions läkemedelskandidat AQ280.

BioStock kontakatade Aqilions vd Sarah Fredriksson för att få veta mer.

Sarah, enligt nya studier, ökar förekomsten av eosinofil esofagit. Vet man om detta främst beror på ökad medvetenhet om sjukdomen?

– De första riktlinjerna som beskriver hur man diagnostiserar EoE publicerades för mindre än 20 år sedan, och nu börjar vi se de första godkända behandlingarna på marknaden. Så jag tror att kombinationen av medvetenhet, diagnostiska riktlinjer och tillgång till behandling är en förklaring till ökningen av förekomsten. En annan aspekt är att EoE är relaterad till matallergier, som ökar globalt, så det finns förmodligen mer än en förklaring i denna fråga.

Sara Fredriksson Aqilion
Sara Fredriksson, vd Aqilion

Hur viktigt är det att fortsätta öka medvetenheten om EoE?

– Eftersom det fortfarande är en ganska okänd sjukdom är det väldigt viktigt att öka medvetenheten. Det görs verkligen stora vetenskapliga framsteg inom området, vilket är av stor nytta för dessa patienter. Efter att ha fått en korrekt diagnos och rätt behandling kan patienter förbättra sin livskvalitet och hindra eller bromsa de värsta effekterna av en livslång sjukdom. Det är naturligtvis mycket viktigt, särskilt för barn eller unga vuxna.

Om vi fokuserar på AQ280:s potential, hur kan kandidaten jämföras med behandlingar som redan finns på marknaden?

– Dupixent godkändes nyligen för EoE både i USA och i Europa och fungerar för en undergrupp av patienter. AQ280 hämmar flera andra patogena mekanismer utöver de två (IL4-receptorn och IL13-receptorn) som Dupixent hämmar, och vi har därför stor tilltro till att AQ280 både kommer att gynna en större population av patienter och ge en snabbare lindring av symptom.

Fas I-studien är avslutad, vad händer nu?

– Vi förväntar oss de preliminära resultaten från fas I-studien under det sista kvartalet i år och förbereder oss under tiden för en fas II-studie i patienter.

Har AQ280 potential inom andra kroniska inflammatoriska sjukdomar?

– JAK-hämmare har redan bevisad klinisk effekt vid andra inflammatoriska sjukdomar. Den första generationen JAK-hämmare är väl etablerad på marknaden. AQ280, som är ett exempel på nästa generations superselektiva JAK-1-hämmare, har potential inom flera andra inflammatoriska sjukdomar. Aqilion har valt att fokusera på EoE och vi är fast beslutna att lära oss så mycket vi kan för att på bästa sätt förbereda fas II-studien.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev