Home Intervjuer Aqilion bryter den onda cirkeln av kronisk inflammation

Aqilion bryter den onda cirkeln av kronisk inflammation

SarahFredriksson_CEOAqilion

Aqilion bryter den onda cirkeln av kronisk inflammation

17 maj, 2023

Kronisk inflammation ligger bakom många sjukdomar och utgör en enorm samhällsbörda. Forskare fortsätter att kämpa för att lösa gåtan bakom denna mekanism, och fortfarande saknas behandlingar. Det svenska bioteknikbolaget Aqilion är en av dessa aktörer. BioStock pratade med bolagets vd Sarah Fredriksson för att få veta mer om Aqilions vision och mission.

Vårt immunförsvar är ganska anmärkningsvärt. Den känner av när något i kroppen är fel och skickar omedelbart ut en armé av celler och molekyler för att fixa saker. Svaret kommer omedelbart, blodflödet ökar för att forsla alla dessa immun-“soldater” till platserna där en skada eller sjukdom har uppstått. Ökad temperatur, rodnad, svullnad och till och med smärta följer – detta är inflammation.

Brist på behandlingar för kronisk inflammation

Akut inflammation är en normal funktion i immunsystemet. Men i vissa fall blir immunsystemet hyperaktivt, vilket skapar ett kroniskt inflammatoriskt svar. Detta kan leda till allvarligare symtom och hälsotillstånd, inklusive typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, hjärt-kärlsjukdom och cancer. I vissa fall angriper immunsystemet frisk vävnad, vilket leder till så kallade autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis eller multipel skleros (MS).

Idag behandlas kronisk inflammation med receptfria icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen och paracetamol eller kortikosteroidinjektioner vid svårare fall. Dessa behandlingar erbjuder endast tillfällig lindring, och biverkningar från långvarig användning kan vara allvarliga och försvagande. Därför är läkemedelsindustrin mycket engagerad både när det gäller forskning och investeringar för att ta fram säkra och effektiva antiinflammatoriska läkemedel.

Aqilions utvecklingsstrategi

I syfte att behandla kronisk inflammation och förbättra patienternas livskvalitet strävar det svenska bioteknikbolaget Aqilion efter att utveckla nya behandlingar för ett brett spektrum av sjukdomar. Bolaget är huvudsakligen verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idé till tidig klinisk utveckling.

»På Aqilion brinner vi för att hjälpa människor som lider av kronisk inflammation att kunna leva ett bättre liv. Vi vill använda vår erfarenhet och kunskap, baserad på gedigen forskning och data, för att identifiera innovationer som gör det möjligt att utveckla nya läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta. Vår vision är att globala hälsoorganisationer i framtiden ska kunna konstatera att kronisk inflammation inte längre utgör ett hot mot ett hälsosamt liv« — Sarah Fredriksson, vd Aqilion

Aqilions läkemedelsutvecklingsstrategi syftar huvudsakligen till att blockera nyckelmolekyler, kallade kinaser, som är ansvariga för att öka det inflammatoriska svaret. Kinaser, som finns inuti immunceller, aktiveras av proinflammatoriska budbärare som kallas cytokiner. Dessa budbärare kommunicerar mellan celler och binder till receptorer på utsidan av cellerna.

Genom att matcha mönster av cytokinaktivitet med mönster av felaktig immunreglering vid inflammatoriska sjukdomar, kan Aqilion välja de sjukdomar som ska adresseras i klinisk utveckling.

Aqilions ledande utvecklingsprogram

För närvarande har Aqilion fyra pågående projekt i pipeline, och två av dem återspeglar detta tillvägagångssätt. Det ledande programmet Regulus baseras på en selektiv hämmare av januskinas 1 (JAK1). Bolaget inledde en klinisk fas I-studie med kandidaten AQ280 i augusti förra året inom eosinofil esofagit (EoE), en inflammatorisk sjukdom i matstrupen.

Aqilions Alnitak-program vidare, baseras på hämmare av en annat kinas, TAK1. Detta projekt väckte stor medial uppmärksamhet när Aqilion tillkännagav ett stort prekliniskt samarbete med Merck för att upptäcka, utveckla och kommersialisera TAK1-hämmare. Affären innebar en förskottsbetalning från Merck till Aqilion på 10 miljoner euro. Dessutom är Aqilion berättigat att erhålla potentiella milstolpar för utveckling och kommersialisering på upp till över 950 miljoner euro och stegvis royalties på den globala nettoomsättningen.

Se en BioStock-intervju om affären med Aqilions vd Sarah Fredriksson, CBO Fredrik Lindgren och CDxO Martin Johansson här.

Fredriksson svarade också på frågor om att göra affärer i biotekniksektorn vid Expert Insights-sessionen på BioStock Investor Meeting i mars. Se denna Q&A här.

Q&A med vd

För att få veta mer om Aqilions strategi kontaktade BioStock vd Sarah Fredriksson.

Sarah, många av våra läsare undrar säkert över ursprunget till namnet Aqilion. Kan du förklara det?

– Namnet Aqilion härstammar från Aquila, det latinska namnet på ett släkte som inkluderar örnar.

– Vi strävar efter att vara en skarpsinnig och mångsidig organisation, där vi inspirerar till att efterlikna örnens skarpa syn och precision för att hitta de tidiga life science-projekten som passar perfekt för Aqilion.

– Aquila är också namnet på en konstellation som är synlig på norra halvklotet och som ett virtuellt biopharmabolag arbetar vi i ett nätverk, eller konstellationer, av nyckelspecialister.

– Vår pipeline består av innovativa program: Regulus, Alnitak, Girtab och Polaris. Alla uppkallade efter starkt lysande stjärnor, i analogi med bolagsnamnet.

Sara Fredriksson Aqilion
Sara Fredriksson, vd Aqilion

Vad är Aqilions vision och uppdrag enligt dig?

– På Aqilion brinner vi för att hjälpa människor som lider av kronisk inflammation att kunna leva ett bättre liv. Vi vill använda vår erfarenhet och kunskap, baserad på gedigen forskning och data, för att identifiera innovationer som gör det möjligt att utveckla nya läkemedel som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta. Vår vision är att globala hälsoorganisationer i framtiden ska kunna konstatera att kronisk inflammation inte längre utgör ett hot mot ett hälsosamt liv.

– Vårt uppdrag är att identifiera rätt läkemedelsmål, utveckla och bevisa nya medicinska innovationer för att attrahera industriella partners att realisera och slutföra kliniska prövningar och kommersialisering i sen fas. Vi vill utveckla Aqilion till ett “powerhouse” med en unik förmåga att utveckla spännande molekyler inom våra utvalda kliniska områden av kronisk inflammation, autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Hur ser den totala samhällsbördan av kroniska inflammatoriska sjukdomar ut? Är den på uppgång?

– Det finns cirka 80 olika autoimmuna sjukdomar och över 300 miljoner människor världen över lider av någon av dessa. Det innebär ofta ett livslångt lidande som ger upphov till uteblivna arbetsdagar, minskad livskvalitet och förkortad livslängd. Graden av sjukdomen varierar ofta över tid och kan slå till med hög intensitet vid skov med perioder däremellan då symtomen minskar i varierande grad.

– Den globala marknaden för läkemedel som lindrar symtomen vid kroniska inflammatoriska sjukdomar uppgår till cirka 80 miljarder USD och förväntas växa till ett värde av 132 miljarder USD år 2029. Läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar utgör ett segment av marknaden och förväntas växa med en tillväxttakt (CAGR) på 12,9 procent fram till 2028 och det är det snabbast växande segmentet.

Varför är det så svårt att modulera immunsystemet med läkemedel?

– Vårt immunförsvar är fantastiskt och har en väldigt viktig funktion i kroppen. Utmaningen ligger i att utveckla läkemedel som undertrycker immunsystemet för att hämma onda cykler av kronisk inflammation. Utan att störa immunsystemets förmåga att försvara sig mot infektioner, läka skador och hantera yttre och inre stress.

– Kinaser och cytokiner är inte nya läkemedelsmål för inflammatoriska sjukdomsterapier. Vilka är begränsningarna för sådana terapier?

– Direkt blockering av cytokiner, eller deras besläktade receptorer, har traditionellt uppnåtts med hjälp av biologiska läkemedel, det vill säga terapeutiska antikroppar. Dessa kan bara binda till ett eller två mål och vilket potentiellt kan begränsa effekten om en sjukdom drivs av flera cytokiner. Däremot kan hämning av ett intracellulärt mål, t.ex. ett kinas, som styr produktionen eller signaleringen av flera cytokiner, potential att ge en högre grad av effekt. Småmolekylära hämmare av kinaser involverade i JAK/STAT-vägar (dvs. JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2) är exempel på mycket framgångsrika läkemedel som kan matcha effekten av biologiska läkemedel. Att utforma mycket selektiva kinashämmare är dock utmanande och kan begränsa det terapeutiska fönstret.

Hur skiljer sig Aqilions tillvägagångssätt?

– Aqilions metod för upptäckter är inte unik men den är mycket strömlinjeformad och fokuserad – med en framgångsrik”track record”. Aqilion-teamet har erfarenheten och kunskapen att välja läkemedels mål och driva projekt så att patient- och medicinska behov matchas med branschintressen och att läkemedelsutvecklingsprogram genererar substanser med högsta kvalitet. Programmen är teknikagnostiska och varje program genomförs med målet att leverera potentiellt first- eller best in class läkemedelskandidater.

Avslutningsvis, Aqilion har haft en spännande start på 2023 i och med att samarbetet med Merck offentliggjordes. Vad mer väntar för bolaget i år?

– Vi ser fram emot att fortsätta den kliniska utvecklingen av Regulus-programmet. Den första kliniska fas I-studien, ARIA-1, inleddes i augusti 2022. Det primära målet är att fastställa tolerabilitet och säkerhet för läkemedelskandidaten AQ280. Vi räknar med att kunna avsluta studien under tredje kvartalet 2023. Förberedelserna för en fas II-studie i patienter med eosinofil esofagit är i full gång och kommer att vara i fokus under året.

– Affären med Merck ger oss ekonomiska möjligheter att öka takten i vår innovativa affär men också unika erfarenheter som kommer att ge näring åt framtida projekt. Vi fortsätter med vår kärnverksamhet och innovativa forskningsprojekt, och vi har nu möjlighet att lägga mer resurser på dessa aktiviteter. Målet är att kunna utöka vår pipeline med nya spännande program senare i år. Vi kommer att fortsätta att vara opportunistiska när det gäller att välja vilka program vi ska investera i. Det är viktigt att vi är uthålliga och gör det vi är bäst på, samtidigt som vi måste våga välja det vi tror är “rätt” läkemedelsprojekt för Aqilion och som har de mest intressanta möjligheterna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev