Home Nyheter Sobi lägger miljardbud på CTI Biopharma

Sobi lägger miljardbud på CTI Biopharma

Sobi lägger miljardbud på CTI Biopharma

Sobi lägger miljardbud på CTI Biopharma

11 maj, 2023

Sobi har lagt ett bud på amerikanska CTI Biopharma på 17 miljarder kronor. Affären ska finansieras genom en företrädesemission och största ägaren Investor har redan åtagit sig att teckna sin pro rataandel. Med förvärvet vill Sobi bredda produktportföljen med myelofibrosbehandlingen Vonjo och stärka sin närvaro i USA.

Läkemedelsbolaget Sobi tillhandahåller behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien.

Sobi lägger bud på CTI Biopharma

Under 2021 var Sobi själva föremål för ett uppköpsförfarande. Det amerikanska riskkapitalbolaget Advent och den Singaporebaserade fonden GIC lade ett bud på bolaget motsvarande ett börsvärde på 69,4 miljarder kronor. AstraZeneca, som är en av Sobis största ägare, blockerade dock affären. I veckan skiftade Sobi roll, till att själv vara förvärvande part. Det genom att lägga ett bud på det amerikanska hematologibolaget CTI Biopharma.

Prislappen landade på motsvarande 17,3 miljarder kronor, en affär som man avser finansiera genom en företrädesemission senare i år. I ett separat pressmeddelande meddelade Investor att man stödjer budet och har åtagit sig att teckna sin pro rataandel i emissionen motsvarande 2,9 miljarder kronor.

Budet på CTI motsvarar en premie på 95 procent, vilket kan tyda på att Sobi inte var den enda budgivaren. CTI har enhälligt godkänt affären och rekommenderat sina aktieägare att acceptera erbjudandet.

Vill komplettera sin pipeline med JAK-hämmaren Vonjo

Sobi skriver i ett pressmeddelande att förvärvet kompletterar Sobis befintliga hematologiportfölj, framför allt Doptelet, genom att tillföra läkemedlet Vonjo (pacritinib). CTI säkrade under 2022 ett FDA-accelererat godkännande av Vonjo för behandling av den sällsynta benmärgscancern myelofibros.

Medan andra läkemedel i JAK-klassen har drabbats av säkerhetsproblem, menar CTI att Vonjo kringgår dessa genom att endast hämma JAK2, IRAK1 och ACVR1, men inte JAK1.

Marknaden handlade ned Sobi på nyheten

Vad gäller Sobis bud på CTI, så återstår det att se om förvärvet kan påverka bolagets lönsamhet. Sobi menar att förvärvet kommer att öka omsättningstillväxten och förbättra marginalerna redan på kort sikt, då Vonjo är i kommersiell fas i USA. Läkemedlet sålde för 53,9 miljoner USD under 2022.

Under dagen för budbeskedet handlade marknaden ned Sobis aktie med 14,5 procent, varpå börsvärdet minskade från 80,7 miljarder kr till 69 miljarder kr. CTI:s aktie däremot ökade med 83 procent på beskedet.

Har vinden vänt för större affärer?

Sobis bud på CTI utgör i sig inget entydigt tecken på att riskaptiten har vänt i marknaden. Budet är dock inte en enskild händelse. Som BioStock har konstaterat tidigare, så hade läkemedelsbolagen mellan januari och april i år utannonserat affärer värda totalt cirka 64 miljarder USD. Om man jämför den totala affärsvolymen för 2022 som uppgick till totalt cirka 60 miljarder USD, så antyder det att en mer positiv trend är i vardande där storbolagen vill säkra tillgång till nästa blockbusterpreparat. Läs mer här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev