Home Intervjuer Iconovos oxytocinbehandling i klinisk fas I-studie

Iconovos oxytocinbehandling i klinisk fas I-studie

Iconovo

Iconovos oxytocinbehandling i klinisk fas I-studie

15 maj, 2023

Postpartumblödningar är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt, särskilt i utvecklingsländer. Monash University samarbetar med Iconovo för utveckling av en inhalerbar, förebyggande oxytocinbehandling som ska ge ett effektivt skydd mot dessa blödningar. Nyligen kunde Iconovo meddela att Monash har startat en klinisk fas I-studie med behandlingen i Melbourne. Dessutom är produkten med på Designing Motherhood, en internationell designutställning inom moderskap. Måns Österberg på Iconovo berättar mer om projektet.

En förlossning är för många en fantastisk upplevelse, men för vissa kvinnor kan det utvecklas till en livshotande situation. Det finns en risk att mamman drabbas av omfattande blödningar efter förlossningen på grund av vävnadsskador, eller att livmodern inte drar ihop sig som den ska.

Postpartumblödning – den vanligaste orsaken till mödradödlighet

Dessa blödningar kallas postpartumblödningar och kan snabbt utvecklas till en kraftig blodförlust och ett livshotande tillstånd för mamman. Blödningarna beräknas orsaka 60 000 dödsfall per år och är därmed den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt. Majoriteten av dödsfallen sker i låg-och medelinkomstländer. Många av dödsfallen skulle kunna förhindras genom en förebyggande behandling med oxytocin.

Preventiv behandling med oxytocin

För att förhindra postpartumblödning rekommenderar WHO att kvinnor bör få en injicerad dos av oxytocin under tredje stadiet av förlossningen, alltså när barnet har fötts. Oxytocin är känt för att vara ett ”må-bra-hormon” som utsöndras vid närhet. Oxytocin har också en viktig roll vid förlossningen då det hjälper livmodern att dra ihop sig, både under värkarbetet och efter förlossningen.

Genom att tillsätta syntetiskt oxytocin kan man förebygga postpartumblödning på ett effektivt sätt. Oxytocin finns för närvarande endast i en injicerbar form som kräver en obruten kylkedja vid transport och förvaring. Dessutom behövs vårdpersonal för att ge behandlingen på ett säkert sätt. Detta gör att behandlingen inte finns tillgänglig i lika stor utsträckning i låg-och medelinkomstländer.

Samarbete mellan Iconovo och Monash University

Lundabolaget Iconovo och australienska Monash University vill ändra på detta genom att utveckla en produkt där oxytocinet inhaleras istället för att injiceras. Inhalerat oxytocin ger många viktiga fördelar: lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av potentiellt smittosamma nålar och sprutor.

Idén med inhalerat oxytocin kom från Monash University som valde att ta hjälp av Iconovos gedigna erfarenhet och kompetens inom inhalation för att realisera visionen. I slutet av 2020 ingick de ett avtal som ger Monash en exklusiv global rättighet att använda Iconovos engångsinhalator ICOone med oxytocin för att förhindra postpartumblödning.

ICOone har mycket låg tillverkningskostnad och är enkel att använda, vilket gör att den är väl lämpad för projektet. Genom avtalet är Iconovo berättigade till milstolpsbaserade betalningar under utvecklingsarbete, samt försäljningsbaserade royalties efter lansering.

Studiestart i Australien

Nyligen meddelade Iconovo att Monash University har startat en klinisk fas I-studie med oxytocinbehandlingen vid Alfred Hospital i Melbourne, Australien. Studien omfattar 16 försökspersoner och är uppdelad i två delar, där den första delen jämför inhalerat oxytocin i ICOone med den nuvarande standardbehandlingen som är intramuskulära injektioner av oxytocin. Den kliniska prövningen stöds av Commonwealth Government’s Accelerating Commercialisation Program, Victorian Government’s Victorian Medical Research Acceleration Fund och Johnson & Johnson.

Medverkar på internationell utställning

Den ICOone-baserade oxytocinbehandlingen är även med på utställningen Designing Motherhood som innehåller över 100 objekt som har gjort skillnad eller förväntas göra skillnad inom fertilitet, graviditet, förlossning samt föräldraskap. Just nu äger utställningen rum på Gates Foundation Discovery Center i Seattle, USA, men den kommer även att sättas upp på fler ställen runt om i världen.

Iconovos Måns Österberg berättar om projektet

Måns Österberg
Måns Österberg, Director Alliance Management, Iconovo

Måns Österberg, Director Alliance Management på Iconovo, ansvarar för kontakten med Monash University. BioStock fick en pratstund med Måns angående möjligheterna med oxytocinprojektet samt utställningen Designing Motherhood.

Skulle du först kunna berätta lite kort om din roll på Iconovo?

– Jag är Alliance Director vilket betyder att jag har en roll mellan kunden och vårt utvecklingsarbete. Man kan säga att jag kopplar samman affärsdelen med den tekniska utvecklingen.

Hur kommer det sig att postpartumblödningar fortfarande är ett stort problem när det finns en behandling tillgänglig?

– Oxytocin är en effektiv profylaktisk behandling som ges till alla nyblivna mammor i Sverige och i andra resursstarka länder. Oxytocin finns även att få tag på i fattiga länder, men där är kvaliteten ofta sämre och okontrollerad. Det är svårt att hålla kylkedjor när man kommer ut på landsbygden och man kan därmed inte säkerställa behandlingens kvalitet och effekt. Det finns heller inte alltid vårdpersonal på plats för att ge injektionen.

Vad är fördelarna med inhalerat oxytocin jämfört med injicerbart oxytocin för behandling av postpartumblödning?

– Det finns flera fördelar med inhalerat oxytocin i ICOone. Ett torrpulver har bättre hållbarhet och är inte lika värmekänsligt. En annan viktig fördel är att det inte behövs en sjuksköterska för att ge behandlingen då ICOone är intiutiv att använda. Vår produkt har även låg tillverkningskostnad, samtidigt som den håller hög kvalitet.

»Det finns flera fördelar med inhalerat oxytocin i ICOone. Ett torrpulver har bättre hållbarhet och är inte lika värmekänsligt. En annan viktig fördel är att det inte behövs en sjuksköterska för att ge behandlingen«

– Oxytocin i sig är billigt att producera då tillverkningsprocessen är väletablerad. Detta gör att det redan finns billigt oxytocin på marknaden, men det är inte lika bra som i vår produkt. Detta gör att vi kan konkurrera med dagens oxytocinprodukter på marknaden.

Hur långt har Monash University kommit i projektet?

– Monash University har påbörjat en klinisk fas I-studie med oxytocinbehandlingen. Syftet med studien är att utvärdera bland annat säkerhet och farmakokinetik för att säkerställa att oxytocinet kommer ut i blodet som det ska.

– Monash University har faktiskt redan testat det inhalerbara oxytocinet i kliniska studier som visade att behandlingsprincipen fungerar bra och att inhalerat oxytocin ger samma effekt som injicerat oxytocin. Dock använde de en annan inhalator som var för dyr. Därför sökte de efter bättre och mer kostnadseffektiva alternativ och fann vår inhalator ICOone. ICOone kommer att användas i de kliniska studierna samt i kommersialiseringen av produkten.

Vad betyder studien med inhalerat oxytocin för Iconovo?

– Det är en fas I-studie, alltså tidig fas men den är ändå mycket betydelsefull för Iconovo. Redan en doseringsstudie som denna visar att man kan administrera en biomolekyl (peptid) till lunga, för systemisk effekt, med ICOone. Det är också ett bevis på att Iconovos ”Replace injection”-vision är realistisk och verkligen ökar tillgängligheten till viktig behandling för många människor.

»Det är en fas I-studie, alltså tidig fas men den är ändå mycket betydelsefull för Iconovo. Redan en doseringsstudie som denna visar att man kan administrera en biomolekyl (peptid) till lunga, för systemisk effekt, med ICOone«

– Iconovo arbetar aktivt med FN:s tredje mål för hållbar utveckling, Hälsa och välbefinnande. Studien som Monash nu genomför är ett steg mot bättre hälsa för födande kvinnor i framtiden.

Hur ser marknadspotentialen ut för produkten?

– Vi ser att inhalerat oxytocin kan göra som störst nytta i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien. Vi bedömer att produkten kan användas vid 15-20 procent av födslarna på landsbygden.

»Vi ser att inhalerat oxytocin kan göra som störst nytta i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien […] Det finns även en möjlighet att lansera produkten på mer utvecklade marknader«

– Det finns även en möjlighet att lansera produkten på mer utvecklade marknader, som Europa och USA, då det finns värdefulla fördelar med ett säkert, icke-invasivt alternativ till dagens injektionsbehandling. Sedan finns det även andra potentiella nischmarknader, exempelvis kvinnor som vill föda hemma. I det fallet är föräldrarna förmodligen villiga att betala relativt mycket för att slippa injicera oxytocinet.

Vad betyder det för er att den ICOone-baserade oxytocinbehandlingen får vara en del av utställningen Designing Motherhood? 

– Det är såklart ett erkännande för designen i ICOone att få vara med på Designing Motherhood, vilket är en designutställning som handlar om att lyfta innovationer kopplat till mödrahälsa. Utställningen reser runt till olika stora museer och befinner sig just nu på Gates Discovery Center i Seattle. Tidigare har den bland annat varit på MassArt Art Museum i Boston.

– ICOone är designad för att vara enkel att använda och kostnadseffektiv att tillverka. Dessutom behövs ingen medicinsk personal för att använda inhalatorn.

Slutligen, vad kan projektet innebära för Iconovo i det långa loppet?

– Under projektets gång kommer vi att erhålla milstolsbetalningar och därefter royalties kring 5-10 procent på försäljningen. Projektet kommer förmodligen inte att ge oss en enormt stor vinst rent finansiellt, men det är en vinst i sig att kunna hjälpa tusentals människor som är i behov av en enkel, billig och effektiv behandling mot postpartumblödning.

– För oss är det även viktigt att visa att själva behandlingskonceptet fungerar då det kan bana väg för fler projekt med målet att ersätta injektion med inhalation – vårt stora ”mission”.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev