Home Intervjuer Iconovo inleder strukturerad säljprocess för ICOpre

Iconovo inleder strukturerad säljprocess för ICOpre

Iconovo

Iconovo inleder strukturerad säljprocess för ICOpre

26 maj, 2023

Iconovo är just nu i förhandlingar med globala läkemedelsbolag kring bolagets senaste utvecklade inhalatorplattform, ICOpre. För att maximera värdet och strukturera utlicenseringsprocessen har bolaget anlitat den globala investmentbanken Stifel. BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer.  

Iconovo har utvecklat fyra inhalatorplattformar som används för utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt generiska versioner av storsäljande inhalationsläkemedel. Ett av de generiska projekten är ICOpre, en förfylld flergångsinhalator som har samma funktioner som GSK:s välkända inhalator Ellipta. ICOpre kan laddas med tre olika läkemedelssubstanser och har en exakt dosräknare precis som Ellipta.

Flera globala intressenter

I början av året meddelade Iconovo att de har inlett förhandlingar med ett icke namngivet globalt läkemedelsbolag rörande ICOpre. Dock har även andra bolag visat intresse och man har därmed initierat parallella diskussioner, varav vissa av dem kommit längre än andra.

Bolaget ser ett behov av en strukturerad process för att maximera värdet av ett potentiellt licensavtal, vilket de nu har anlitat Stifel för. Stifel är en välrenommerad global investmentbank som har lång erfarenhet av att leda utlicensieringsprocesser och rådgivning vid förhandlingar.

Utmanar Ellipta

Iconovo bedömer att utlicensieringsprocessen för ICOpre kan bli klar under första halvåret 2024, vilket betyder att det fortfarande finns goda chanser att ICOpre blir den första utmanaren till Ellipta när patenten löper ut, såväl i Europa som i USA då utvecklingsarbetet fortsätter parallellt med säljprocessen.

Det finns fem läkemedel på marknaden som inhaleras med Ellipta – Relvar/Breo, Anoro, Trelegy, Incruse och Arnuity. År 2022 genererade dessa produkter en försäljning på 4,5 miljarder USD. Iconovo siktar initialt på lansering av en generisk version av Relvar (flutikasonfuroat och vilanterol) med beräknad lansering år 2027.

Vd Johan Wäborg berättar mer

Johan Wäborg, vd Iconovo
Johan Wäborg, vd Iconovo

BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om möjligheterna med ICOpre och samarbetet med Stifel.

Först och främst, vad är det som gör att ICOpre skapar ett så stort intresse?

– Ellipta portföljen från GSK representerar den största framtida generiska affärsmöjligheten inom inhalationsområdet. Försäljningen för portföljen var 4,5 miljarder USD 2022 och förväntas öka till 6,8 miljarder USD 2027 när vi kan lansera första produkten i portföljen. ICOpre bygger dessutom på en unik doseringsprincip på insidan vilket gör att Iconovo undviker patent kopplade till aluminiumremsor vilket ger oss en god möjlighet att vara bland de första som lanserar produkten.

»Ellipta portföljen från GSK representerar den största framtida generiska affärsmöjligheten inom inhalationsområdet. Försäljningen för portföljen var 4,5 miljarder USD 2022 och förväntas öka till 6,8 miljarder USD 2027 när vi kan lansera första produkten i portföljen.«

Nu arbetar ni med utlicenseringsprocessen, vilka utmaningar såg ni med att sköta processen själva?

– Vi vill driva processen mer konkurrensutsatt och garantera att olika företag följer samma processtempo så att vi kan jämföra olika bud vid samma tidpunkt och samtidigt säkra att vi inte får sena starka bud eller avhopp som kan skada möjligheten att gå tillbaka till andra intressenter. Genom att driva en officiell process med en investeringsbank garanteras också att ledningen på olika partnerföretag inser att de måste samla sig bakom ett seriöst bud.

– Man kan likna det vid att använda en hungrig mäklare som får de olika intressenterna att bjuda högre för att vinna över konkurrensen. Vi har väldigt svårt att själva mäkla en sådan process. Det är ibland bättre med en kunnig extern part.

»Man kan likna det vid att använda en hungrig mäklare som får de olika intressenterna att bjuda högre för att vinna över konkurrensen. Vi har väldigt svårt att själva mäkla en sådan process. Det är ibland bättre med en kunnig extern part.«

Varför valde ni just Stifel som samarbetspartner för denna process?

– Vi känner Stifel väl och de har ett gott renommé i branschen och de har nyligen köpt Torreya Partners som har starka kontakter inom generikabranschen där de har lett massor av processer. Vi känner att med dem som processpartner kan vi nå in med ett starkt budskap på högsta ledningsnivå.

Ni skriver att ni vill maximera värdet av affären. I vilket värdeintervall ligger ett potentiellt licensavtal för ICOpre?

– Det kan vi tyvärr inte gå in på då förhandlingar sker under konfidentialitet och vi vet ännu inte vilket företag som kommer att vinna processen. Det är en portfölj av produkter i en helt unik komplex inhalator, så utan tvekan är det en viktig affär för oss.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev