Home Intervjuer BioInvents CFO om bolagets affärsstrategi

BioInvents CFO om bolagets affärsstrategi

BioInvents CFO om bolagets affärsstrategi

BioInvents CFO om bolagets affärsstrategi

9 maj, 2023

Med en redovisad kassa om dryga 1,5 miljarder kronor sticker BioInvent ut som mycket välfinansierat jämfört med många life sciencebolag av jämförbar storlek. För BioStock berättar bolagets CFO Stefan Ericsson vad som ligger bakom bolagets framgångar. Framförallt framhåller han att framstegen i de fem pågående kliniska projekten har ökat intresset hos inhemska och internationella institutionella investerare.

Bioteknikbolaget BioInvent utvecklar nya antikroppar avsedda för behandling av cancer. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fas I/II klinisk utveckling: BI-1206BI-1808BT-001 och BI-1607. BioInvent planerar att ta en femte kandidat, BI-1910, in i klinisk utveckling under H2 2023. Därutöver har BioInvent för närvarande sex kliniska projekt utlicensierade till andra bolag.

Kandidaterna har sitt ursprung i bolagets teknologiplattform F.I.R.S.T, som man kombinerar med sitt antikroppsbibliotek n-CoDeR. Detta innebär således att man, till skillnad från många bolag av jämförbar storlek, har etablerat en verksamhet där man under samma tak kombinerar forskning, upptäckt, tillverkning och klinisk utveckling.

Fortsatta framsteg under 2023

Under 2022 stärkte BioInvent såväl organisationen som finanserna, samt ingick ytterligare options- och licensavtal. Baserat på nyhetsflödet under det första kvartalet 2023 ser den positiva utvecklingen att hålla i sig. I januari meddelade bolaget att man blivit utvald som partner till The Leukemia & Lymphoma Society’s Therapy Acceleration Program (LLS TAP) som även innefattade ett kapitaltillskott om 3 MUSD. Läs en intervju här med BioInvents CMO Andres McAllister som kommenterar samarbetet.

Efter kvartalet har BioInvent även meddelat en fjärde fullständig respons i fas I/II-studien av bolagets anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206 i non-Hodgkins lymfom, samt ett kommande japanskt patentbeviljande. Läs mer här. Bolaget kunde dessutom vid utgången av Q1 redovisa en kassabehållning om dryga 1,5 miljarder kr, vilket får betraktas som en fördelaktig position för ett bolag av BioInvents storlek.

Stefan Ericsson, CFO BioInvent. Foto: Nille Leander
Stefan Ericsson, CFO BioInvent. Foto: Nille Leander

CFO kommenterar

BioStock kontaktade BioInvents Chief Financial Officer Stefan Ericsson, för att få hans syn på vad som ligger bakom bolagets framsteg under de senaste åren.

Vad är receptet bakom era framgångar, särskilt i dessa tider präglade av svåra finansiella utmaningar?

– De främsta skälen bakom våra framgångar är vår kliniska onkologi-pipeline som baseras på teknologiplattformen F.I.R.S.T. Detta har genererat flera antikroppar med unika verkningsmekanismer som nu genomgår klinisk utveckling. Detta faktum har inte gått marknaden förbi och vår framgångsrika utveckling har attraherat ett antal internationella och svenska institutionella investerare. Kapitaltillskotten från dessa aktörer har därför möjliggjort en påskyndad och breddad kliniska utveckling. Det är värdefullt att ha en stark balansräkning givet de i nuläget utmanande marknads- och geopolitiska förhållandena, som vi förväntar oss kommer att kvarstå under en längre period.

Kan du ge något belysande exempel på hur er affärsmodell fungerar?

– Ja absolut. Ett illustrativt exempel är det avtal som vi ingick med det amerikanska bioteknikbolaget Exelixis under 2022. Målet med detta options- och licensavtal är att identifiera och utveckla nya antikroppar för användning i behandlingar inom immunonkologi. Avtalet medförde en upfront-betalning från Exelixis om 25 miljoner USD. Därtill kommer framgångsbaserade milstolpsbetalningar knutna till utveckling och kommersialisering. Vi har dessutom rätt till stegvis ökande royalty-betalningar på årlig nettoomsättning för varje produkt som kommersialiseras inom ramen för samarbetet.

Kan du beskriva er intäktsmodell?

– Man kan koka ned modellen till tre olika typer av intäktsströmmar. Den primära värdedrivaren är intäkter från egenutvecklade läkemedelsprojekt, som vid utlicensiering ger inledande licensbetalningar. Efter detta följer milstolpsbetalningar och ersättningar för utvecklingsarbete. Slutligen kan våra projekt även generera framtida royalties på försäljning. Denna flerstegsraket kan således bli mycket lukrativ, inte minst på lång sikt.

– Här skall även nämnas våra forsknings- och utvecklingssamarbeten som baseras på F.I.R.S.T och n-CoDeR. Dessa medför intäkter, bland annat i form av milstolpsbetalningar och framtida royalties på försäljning av produkter utvecklade under licensen.

– Slutligen har vår tillverkningsanläggning, utöver kapaciteten att producera antikroppar för våra interna kliniska och prekliniska studier, även möjlighet att tillverka och sälja antikroppar till externa parter.

Avslutningsvis, hur ser prognoserna ut för framtida intäkter?

– Vi ger inte några specifika prognoser beroende på att intäkterna är oregelbundna och kan variera i storlek beroende på vad som har utlöst dem, exempelvis uppnådda milstolpar. Däremot kan jag konstatera att vi har en mycket solid kassa och att verksamheten med nuvarande planer är finansierad till och med år 2025. Samtidigt är utvecklingen i våra pågående projekt, som Q1-rapporten tydligt belyser, mycket lovande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev