Home Nyheter BioInvent rapporterar kliniska framsteg med BI-1206

BioInvent rapporterar kliniska framsteg med BI-1206

BioInvent rapporterar kliniska framsteg med BI-1206

BioInvent rapporterar kliniska framsteg med BI-1206

21 april, 2023

En fjärde fullständig respons har observerats i fas I/II-studien med BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 i kombination med rituximab i non-Hodgkins lymfom. Enligt bolagets vd Martin Welschof är detta mycket uppmuntrande nyheter för NHL-patienter som är i stort behov av bättre behandlingsalternativ.

Det svenska bioteknikbolaget BioInvents mål är att förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare. Dessa hämmare är en typ av immunterapi som blockerar proteiner (checkpoints) som hindrar immunsystemet från att attackera cancerceller. Detta gör det möjligt för immunsystemet att utföra sina uppgifter i patienter som inte längre svarar på befintlig cancerbehandling. Bolaget har för närvarande fyra kandidater i klinisk utveckling: BI-1206, BI-1808, BT-001 och BI-1607. Man planerar att inleda klinisk utveckling med en femte kandidat, BI-1910, i år.

Den ledande läkemedelskandidaten BI-1206

BI-1206 är BioInvents längst framskridna läkemedelskandidat. Den är under utvärdering i två separata kliniska fas I/II-studier. Den ena undersöker BI-1206 i kombination med rituximab för behandling av blodcancer såsom non-Hodgkins lymfom (NHL). Denna studie rekryterar patienter med NHL som återfallit i sjukdom eller som är resistenta mot rituximab, det vill säga patienter som inte svarar på behandlingen.

Den andra studien undersöker antikroppen i kombination med Mercks anti-PD1-behandling pembrolizumab (Keytruda) i solida tumörer.

Framsteg med BI-1206 i NHL

BioInvent presenterade under 2021 de första positiva fas I-interimsdata som tyder på att BI-1206 återställer aktiviteten av rituximab hos NHL-patienter vars sjukdom har återkommit. Efter två år mådde patienterna fortfarande bra efter avslutad behandling. Igår meddelade BioInvent att man observerat en fjärde fullständig respons, nu i 100 mg dosexpansionskohorten av den intravenösa studie-armen.

Stärker tidigare resultat

I NHL-studien fortsätter de patienter som visar klinisk nytta med underhållsbehandling i upp till ett år. Enligt BioInvent förstärker dessa nya data tidigare resultat som visat tre fullständiga responser. Av dessa har effekten varat över två år efter avslutad behandling.

Totalt har fullständig och partiell klinisk respons observerats hos 7 av 15 utvärderbara patienter i den intravenösa delen av studien. Dessutom har 4 patienter visat stabil sjukdom.

I slutet av 2022 inledde BioInvent en fas I-studie med en subkutan version av BI-1206. Detta förväntar man sig ska minska de infusionsrelaterade reaktioner som associeras med den intravenösa versionen. Bolaget rekryterar för närvarande patienter till denna nya del av NHL-studien och förväntar sig de första resultaten under H1 2023.

Martin Welschof, vd för BioInvent, kommenterade i ett pressmeddelande de nya data som visar att ett fjärde fullständigt svar har observerats i fas I/II-studien:

“Vi är mycket glada över denna fjärde fullständiga respons i fas 1/2-studien av vår anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206 i NHL. Detta, tillsammans med de tidigare rapporterade positiva resultaten, är mycket uppmuntrande nyheter för NHL-patienter som är i stort behov av bättre behandlingsalternativ. Samtidigt fortsätter vi att göra goda framsteg med subkutan administrering som är betydligt bekvämare för patienter och vårdpersonal. Detta administreringssätt ger möjlighet för BI-1206 att bli unikt positionerad inom behandlingen av NHL.”

Patent kommer att bli beviljat i Japan

Samtidigt som BioInvent meddelade de positiva nyheterna avseende NHL-studien, kommunicerade bolaget även att det japanska patentverket beslutat att bevilja ett BI-1206-relaterat patent. Detta patent avser behandling av återkommande/refraktära tumörer. Liknande patent i samma patentfamilj har tidigare blivit beviljat i Australien och Ryssland och BioInvent har även pågående ansökningar i flera länder.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev