Home Intervjuer FDA beviljar Ablivas NV354 särläkemedelsklassificering

FDA beviljar Ablivas NV354 särläkemedelsklassificering

FDA beviljar Ablivas NV354 särläkemedelsklassificering

FDA beviljar Ablivas NV354 särläkemedelsklassificering

19 april, 2023

Bioteknikbolaget Abliva inledde veckan genom att meddela positiva nyheter från USA. FDA beviljar Ablivas kandidat NV354 särläkemedelsklassificering, vilket innebär flera regulatoriska fördelar för kandidaten. BioStock pratade med vd Ellen K. Donnelly om vad detta innebär för utvecklingen av NV354.

Abliva utvecklar behandlingar för primär mitokondriell sjukdom, en grupp sällsynta tillstånd där mitokondrierna fungerar dåligt. Då mitokondrier är ansvariga för energiproduktionen i nästan varje cell i kroppen, drabbas patienter med mitokondriella sjukdomar av ett brett spektrum av symptom. Det kan handla om kognitiva problem, andningssvårigheter, dövhet, extrem trötthet och svårigheter att röra sig. Det finns idag inga behandlingar tillgängliga för dessa patienter, något Abliva siktar på att ändra med sina två läkemedelskandidater, KL1333 och NV354.

Bolagets huvudkandidat KL1333 utvärderas för närvarande i en potentiellt registreringsgrundande fas II-studie. Nu har FDA beviljat Ablivas andra kandidat, NV354, särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation, ODD).

FDA beviljar NV354 särläkemedelsklassificering

NV354 utvecklar Abliva för behandling av primär mitokondriell sjukdom med svåra neurologiska symptom, såsom Leighs syndrom. Detta tillstånd, som främst påverkar centrala nervsystemet, debuterar vanligtvis före två års ålder och många patienter dör före fem års ålder. Du kan läsa mer om NV354 och Leighs syndrom här.

I måndags meddelade Abliva att FDA beviljat NV354 särläkemedelsklassificering, vilket ger kandidaten flera regulatoriska fördelar. NV354 har avslutat den prekliniska utvecklingsfasen där den har visat sig vara säker och effektiv.

Bolaget har varit tydligt med behovet av att prioritera den globala, potentiellt registreringsgrundande studien för KL1333. Beviljandet av särläkemedelsklassificering i veckan och nyheten i februari om ett nytt amerikanskt patent för NV354 visar att Abliva aktivt arbetar för att avancera NV354-programmet mot klinik samtidigt som substansen patentskyddas och utvecklingsvägen optimeras. 

Vd kommenterar

Ellen Donnelly, vd för Abliva
Ellen Donnelly, vd för Abliva

BioStock tog chansen att tala med Ablivas vd Ellen K. Donnelly om de goda nyheterna gällande NV354.

Ellen, what does the ODD for NV354 mean for the development of the candidate?

Orphan drug designation is an incentive program run by the FDA to encourage companies to develop therapaeutics for rare diseases. The designation gives sponsors (and their candidates) seven years of exclusivity on the market after approval of their drug. This is important as it is additional protection to that provided by a patent. ODD also provides tax credits for some clinical trials and an exemption from user fees. 

In February, the therapeutic compound NV354 received a US patent. Can you tell us briefly what this patent covers?

The patent granted by the U.S. Patent Court earlier this year was the latest in a set of patents designed to protect NV354 and related compounds, the succinate prodrug and uses thereof.  The latest patent covers isolated forms of NV354. This protection afforded NV354 by this strong patent portfolio has now been strengthened with an additional layer of protection – (if approved) the seven years of protection from the ODD.

What work remains before phase I studies can be initiated with NV354?

– The team is currently working with our scientific advisory board for NV354 to design an efficient development path that ensures we capture important safety information on the compound (phase I) while optimising the path to data in the relevant patient population.  Our first indication for the compound is Leigh syndrome, a paediatric disease, so it is critical that we are diligent in designing the program. As one of our advisors told us, “children are not little adults”!

Abliva is developing two candidates for primary mitochondrial disease. Will these candidates compete with each other?

– Great question. Although these programs both enhance the energy produced by the mitochondria, they do it in very different ways and are intended for different patient populations. For this reason, the two programs are ‘complementary’ and may, in the future, even be used together.

– As you are aware, KL1333 works by modulating the ratio of NAD+ and NADH, two enzymes important in mitochondrial energy production. KL1333 does not enter the brain very well, so we focus on its peripheral effects. This program is evaluating the efficacy of KL1333 on widespread and chronic fatigue as well as muscle weakness and it is being tested in adults.

– NV354 is an engineered version of a naturally available substance in your body called succinate. Succinate is important as it serves as fuel for the mitochondrial electron transport chain. In patients with mitochondrial dysfunction (those with problems with complex I of the electron transport chain), it may be possible to enhance their energy production by providing the cells with more succinate. We will test this drug in Leigh patients as many have a dysfunctional complex 1. In addition, NV354 gets into the brain, a benefit for these children who have severe neurological symptoms such as developmental delay and psychomotor regression.

– So, in short, both drug candidates are being developed for patients suffering from primary mitochondrial disease, KL1333 for adults with fatigue and muscle weakness, and NV354 for children with neurological symptoms. Different populations, both with huge potential.

 Du kan läsa mer om Abliva här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev