Home Intervjuer Targinta positionerar sig inom ADC-fältet

Targinta positionerar sig inom ADC-fältet

Targinta

Targinta positionerar sig inom ADC-fältet

22 mars, 2023

Antibody-Drug Conjugates-området har vuxit snabbt de senaste åren med flera forskningsframsteg, marknadsgodkännanden och licensavtal. Ett tydligt exempel är Pfizers förvärv av Seagen för 43 miljarder USD som offentliggjordes den 13 mars. Lundabolaget Targinta har med sin unika cancertarget och First-in-Class antikroppar byggt en stark position inom ADC-fältet.

Targinta är ett helägt dotterbolag till det svenska biopharmabolaget Xintela. Targintas utveckling av terapeutiska antikroppar baseras på upptäckten att cellyteproteinet och stamcellsmarkören integrin α10β1 uttrycks på cancerceller i aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Ny target för behandling av aggressiv cancer

Targinta använder integrin α10β1 som målmolekyl på cancerceller för utveckling av antikroppsbaserade cancerbehandlingar, vilket inget annat bolag har gjort tidigare. Bolagets patent hindrar andra bolag från att utveckla antikroppar riktade mot integrin α10β1.

I Targintas pipeline finns två terapeutiska antikroppar – TARG9 och TARG10. TARG9 är en så kallad antibody-drug conjugate (ADC), en målsökande antikropp som är beväpnad med ett celldödande toxin. TARG9 söker sig selektivt till cancerceller som uttrycker integrin α10β1 på cellytan. När TARG9 binder till proteinet frigörs toxinet i cancercellen, vilket dödar cellen. TARG10 är en funktionsblockerande antikropp som hämmar tillväxt och migration av aggressiva cancerceller genom att binda till integrin α10β1 och blockera dess signalering.

ADC – växande område med kommersiella framgångar

Intresset för toxinbeväpnade antikroppar har ökat markant de senaste åren och området anses vara ett av de hetaste inom onkologi. ADC:er har ofta både bättre effekt och säkerhet än till exempel kemoterapi då de levererar toxinet direkt till tumörcellerna och verkar celldödande, utan att påverka den friska vävnaden. Detta gör att det går att använda mer potenta toxin med bättre effekt, utan större risk för biverkningar.

Under de senaste åren har teknologiska framsteg gjorts som möjliggör utveckling av ännu mer potenta ADC:er med minskad toxicitet. Detta har genererat flera framgångsrika kliniska studier och marknadsgodkännande. Enligt en artikel i Bioprocess Online har 12 ADC:er godkänts av FDA, varav tre av dem har uppnått så kallad ”blockbuster status” (Kadcyla från Roche, Adcetris från Seagen och Enhertu från AstraZeneca). Dessa hade en försäljning på 2,2 miljarder USD, 1,4 miljarder USD respektive 1,2 miljarder USD under 2022.

Exempel på deals

Under de senaste åren har även antalet kommersiella avtal inom ADC-fältet ökat. Enligt den tidigare nämnda artikeln har transaktionsvolymen trefaldigt ökats. Dessutom har ADC:er haft det högsta genomsnittliga dealvärdet (2 miljarder USD) jämfört med andra teknologier inom onkologi.

I mitten av mars meddelade Pfizer att de förvärvar Seagen för 43 miljarder USD för att bland annat få tillgång till bolagets ADC-teknologi. Detta är det största förvärvet inom biopharma sedan 2019.

2022 avslutades med tre stora deals. I december offentliggjorde Merck ett licensavtal med Kelun-Biotech värt 9,5 miljarder USD, samt ett licensavtal med Mersana Therapeutics värt 830 miljoner USD. Samma månad signerade Amgen ett avtal med LegoChem Biosciences som kan generera upp till 1,25 miljarder USD för LegoChem.

Targinta siktar på att ingå partnerskap tidigt

Signifikant för ADC-affärerna är att de genomförs i ett tidigare utvecklingsstadium jämfört med exempelvis småmolekylära läkemedel. Targinta har också som mål är att ingå partnerskap tidigt för att accelerera utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Enligt bolaget finns många potentiella licenstagare inom läkemedelsindustrin som letar efter nya målmolekyler och antikroppar att komplettera sina produktportföljer med. Dessutom finns det möjlighet att erhålla särläkemedelsstatus och fast track-status, vilket kan korta ned utvecklingstiden.

Stort intresse, starkt patentskydd och lovande prekliniska resultat

Enligt Biotech Forecasts väntas den globala ADC-marknaden växa från 5,3 miljarder under 2021 till 33 miljarder USD år 2030. Området utgör även en attraktiv investeringsmöjlighet för venture capital-fonder som under 2021 investerade cirka 1,8 miljarder USD i ADC-teknologier.

Idag pågår 500 kliniska studier med mer än 140 ADC:er, vilket förväntas resultera i fortsatt intresse och fler avtal inom området. Trots att konkurrensen tätnar ser Targinta en potential att etablera sig som en framstående aktör inom området. Bolaget har en ny target på cancerceller, first-in-class antikroppar och beviljade patent i Europa, USA, Australien och Japan som ger ett starkt patentskydd.

TARG9 har även visat positiva resultat i prekliniska modeller för både glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Bland annat visar studierna att TARG9 inducerar celldöd och att den har en hämmande effekt på tumörtillväxten.

Fas 0-studier ska validera behandlingskonceptet

För att validera målmolekylen och behandlingskonceptet planerar Targinta att genomföra kliniska fas 0-studier, alltså så kallade mikrodoseringsstudier. En mycket låg dos av antikropparna kommer att administreras till cancerpatienter för att visa att de söker sig till tumören. På så sätt kan Targinta både minska utvecklingsrisken och öka värdet i projektet.

Under 2023 kommer Targinta förbereda inför fas 0-studierna genom att utföra ytterligare preklinisk utveckling och tillverkning av antikropparna. Därefter kommer bolaget utföra toxikologiska analyser, ta fram klinisk dokumentation och ansöka om kliniskt prövningstillstånd. Bolaget räknar med att kunna starta studierna under 2024 och därefter rapportera resultat i början 2025. Därefter är målet att ingå partnerskap för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.

Evy Lundgren-Åkerlund vd Xintela
Evy Lundgren-Åkerlund

Targintas CSO om potentialen i ADC-projektet

BioStock kontaktade Evy Lundgren-Åkerlund, vd för moderbolaget Xintela och CSO i Targinta, för att få veta mer om potentialen i bolagets ADC-projekt.

Evy, det verkar ju vara en relativt hård konkurrens inom ADC-fältet. Vad är det som gör att er ADC TARG9 sticker ut?

– Det som gör TARG9 unik är att den är riktad mot en ny målmolekyl som finns speciellt på cancerceller i mycket aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Dessutom har vi patent som skyddar våra antikroppar i både diagnostik och behandling av cancer och som hindrar andra från att utveckla antikroppar riktade mot samma target.

»Det som gör TARG9 unik är att den är riktad mot en ny målmolekyl som finns speciellt på cancerceller i mycket aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Dessutom har vi patent som skyddar våra antikroppar i både diagnostik och behandling av cancer«

Vi har ju sett ett antal licensavtal för ADC:er under de senaste åren, även för kandidater i preklinisk fas. I vilket värdeintervall ligger ett potentiellt avtal för Targintas ADC:er? 

–  I den artikel som ni refererar till ovan, uppges det genomsnittliga värdet på ADC avtal i preklinisk fas under 2018-2022 ligga på ca 2,1 miljarder USD. Det visar vilket stort intresse som finns i det här området och vilken stor kommersiell potential Targintas ADC:er har.

– Targinta har i själva verket två antikroppar i preklinisk utveckling, dels vår ADC TARG9, men även en funktionsblockerande antikropp, TARG10, som i prekliniska modeller hämmar tillväxt av glioblastom och även tillväxt och metastasering av trippelnegativ bröstcancer. TARG10 kan också utvecklas vidare som en ADC.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev