Home Intervjuer QuiaPEGs vd Marcus Bosson om emissionen

QuiaPEGs vd Marcus Bosson om emissionen

QuiaPEGs vd Marcus Bosson om emissionen

QuiaPEGs vd Marcus Bosson om emissionen

21 mars, 2023

Drug delivery-bolaget QuiaPEG Pharmaceuticals genomför nu en fullt garanterad företrädesemission om 20,5 Mkr för att fortsätta driva projekt- och affärsutveckling med målsättningen att ingå licens- och partnerskapavtal samt reglera lån. Vd Marcus Bosson besökte BioStocks studio för att prata om bolagets utvecklingsplaner och den pågående emissionen. 

Se hela intervjun med QuiaPEGs vd Marcus Bosson nedan.

YouTube video

Se även Marcus Bossons presentation av QuiaPEG som hölls på BioStock Investor Meeting här nedan:

YouTube video

Läs mer om QuiaPEG Pharmaceuticals här.

Läs mer om Biostock Investor Meeting 2023 här.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.quiapeg.com den 14 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev