Home Nyheter Intressanta innovationer på Feminvests årliga event

Intressanta innovationer på Feminvests årliga event

Fearless Feminvest

Intressanta innovationer på Feminvests årliga event

17 mars, 2023

På internationella kvinnodagen höll Feminvest sitt årliga event FEARLESS. BioStock fick möjlighet att gästa evenemanget, där såväl talare, paneler, investerare som entreprenörer inom life science deltog. Eventet utgjorde en spännande möjlighet för kvinnliga entreprenörer och investerare att lära sig, nätverka samt inspireras av andra framgångsrika kvinnor inom området. Vi sammanfattar eventets budskap, och lyfter fram deltagande bolag inom medicinsk teknik samt digital hälsa.

Feminvest är en accelerationshub och en investeringsverksamhet som arbetar för att främja kvinnors ekonomiska självständighet och entreprenörskap genom utbildning, nätverkande och investeringsmöjligheter. Med över 45 000 medlemmar är Feminvest Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare. Läs mer. 

Målet är tydligt – att bidra till ett mer jämställt ägande och samhälle. Via hemsidan, en podcast, sociala medier, utbildningsträffar och andra event utbildar och inspirerar Feminvest kring investeringar och entreprenörskap. En av deras återkommande årliga evenemang är FEARLESS.

FEARLESS – ett event för ökad jämställdhet

I år hölls eventet den 8 mars i Stockholm, på Internationella kvinnodagen. På evenemanget samlades inspirerande talare, paneler och bolag för att diskutera ämnen som rör entreprenörskap, investeringar och kvinnligt ägande. Evenemanget hade en tydlig utformning mot att uppmuntra och stärka kvinnor som vill bli framgångsrika företagare eller investerare, och för att främja samarbete och nätverkande mellan kvinnliga entreprenörer och investerare.

Under eventet lyftes bristande jämställdhet inom investeringsbranschen fram och vilken inverkan detta har på individerna, bolagen samt samhället. Exempelvis finns en ojämn fördelning av investeringskapital mellan män och kvinnor, där kvinnor har mycket svårare att få tillgång till kapital för sina affärsidéer. Endast en bråkdel av de totala investeringarna i Norden går nämligen till bolag med kvinnliga grundare.

Dessutom är kvinnor underrepresenterade både som investerare och som anställda i ledande befattningar på bolag och institutioner inom branschen. Detta kan leda till brister i mångfalden av idéer och perspektiv som tas upp inom bolagen – något som verkar ha bäring på bolagens framgångsfrekvens. Detta eftersom statistik pekar på att noterade bolag med kvinnligt ledarskap går bättre på börsen än deras sektorkollegor.

Medicinsk teknik grundad av kvinnor

Ett av de kvinnoledda bolagen som deltog på FEARLESS var det onoterade medicinteknikbolaget Inossia, som grundades av forskarna Malin Nilsson och Cecilia Persson. Bolaget riktar in sig på den åldrande ryggraden med produkten Inossia Cement Softener. Produkten är avsedd att blandas med – och därmed mjukgöra – det bencement som idag används vid lagning av två olika tillstånd i ryggraden. Den ena indikationen bolaget riktar sig mot är ryggradsfrakturer orsakade av osteoporos. I dagsläget återkommer upp till 40 procent av alla behandlade patienter med nya frakturer inom tre månader, vilket beror på bencementets hårda och stela material. För närvarande genomför bolaget en stor randomiserad kontrollerad klinisk studie vid sju sjukhus i Spanien, Tyskland och Polen.

Den andra av Inossias indikationer är degenererade diskar, ett tillstånd där endast 1 procent av de drabbade erhåller kirurgi till följd av de risker som dagens behandlingsmetod innebär. Med sin produkt hoppas Inossia kunna erbjuda ett minimalinvasivt ingrepp som också passar den äldre befolkningen. 

Inom behandling av ryggradsfrakturer är Inossias ambition att erhålla marknadsgodkännande samt påbörja försäljning i EU och USA år 2025. För indikationen degenererade diskar avser bolaget att uppnå godkännande och produktlansering parallellt på bägge marknaderna under 2027.

Digital hälsa för PCOS-drabbade

Vid FEARLESS deltog även det digitala hälsobolaget Ovulai vars grundare är Katarina Stojanovic, Sandra Liljeqvist, Kristina Stojanovic och Leyla Ali Dholey. Bolaget har utvecklat en app med ambitionen att låta kvinnor ta kontroll över kroniska gynekologiska tillstånd. Initialt är fokus riktat mot hormonrubbningen PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, som drabbar ungefär var femte kvinna i fertil ålder. Tillståndet innebär symptom som förhöjda nivåer av manligt hormon, polycystiska äggstockar, insulinresistens samt ångest och depression. Trots att tillståndet är vanligt förblir dock cirka 70 procent odiagnosticerade.

Ovulais app är skapad tillsammans med experter och en PCOS-community, och den baseras på evidensbaserad kunskap kring livsstilsförändringars positiva inverkan på tillståndet. Genom digitala program för kost, träning och mental hälsa som är specifikt designade för PCOS får användaren hjälp att implementera dessa livsstilsförändringar. Enligt bolaget har appen över 1,500 användare och 30 procent upplever en förbättrad livskvalitet efter första månaden. Ovulai har erhållit flertalet utmärkelser, men även stöd från bland annat KTH, Almi, Vinnova och Health Tech Nordic.

FEARLESS ägde rum i Stockholm i mars och är ett av flera event under 2023 i Feminvests regi. Läs mer om investeringar och kvinnligt entreprenörskap på Feminvests hemsida 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev