Home Intervjuer Chordate gör framsteg i Italien, Kina och Saudiarabien

Chordate gör framsteg i Italien, Kina och Saudiarabien

Chordate

Chordate gör framsteg i Italien, Kina och Saudiarabien

2 mars, 2023

Chordate Medicals bokslutskommuniké för 2022 redovisar inte särskilt stor försäljning för varken helåret eller fjärde kvartalet. Däremot vittnar bolagets senaste pressmeddelanden om framsteg på flera marknader. I Italien är 11 kliniker igång med K.O.S-behandlingen och målet är att nå fler under 2023. I Kina har joint venture-bolaget Changyong Medical Technology lämnat in en ansökan om produktregistrering för rinitbehandlingen. Dessutom återupptar Chordate Medical kundleveranserna i Saudiarabien. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer.

Medtech-bolaget Chordate Medical har utvecklat en läkemedelsfri behandlingsteknik för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Behandlingen benämns Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) och baseras på vibrationer i näshålan som ger en neuromodulerande effekt.

Inleder året med stärkt kassa

I bokslutskommunikén för 2022 rapporterar Chordate Medical en nettoomsättning på 108 517 kr för helåret och ett negativt rörelseresultat på 27,9 Mkr. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 20 347 kr och vid årets slut uppgick kassan till drygt 3,6 Mkr.

För att stärka kassan genomförde Chordate Medical en företrädesemission som tillförde 37,3 Mkr före emissionskostnader. Bolaget har därmed finansiella resurser till att fortsätta i de pågående marknadsintroduktionerna och bygga vidare på bolagsvärdet inför en framtida exit.

11 kliniker är igång i Italien

Chordate Medicals produkter introduceras just nu i Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Israel och Saudiarabien via främst marknadskonsulter, men även distributörer. I Italien erbjuds rinitbehandlingen på 11 kliniker runt om i landet, från Tradate och Verona i norr till Bari i söder. Planen är att öka antalet kliniker ytterligare under 2023.

Dessutom arbetar bolagets italienska distributionspartner Vedise Hospital med att introducera K.O.S som behandling för kronisk migrän. Detta arbete förväntas gynnas av subgruppsresultaten från migränstudien PM007 som presenterades under förra året och som visade att K.O.S har en statistiskt signifikant effekt.

»De positiva resultaten från migränstudien har inneburit ytterligare skjuts i detta arbete. Italien är en viktig marknad för oss, dels eftersom det är en av Europas största medtech-marknader och dels eftersom vi inom kort räknar med att K.O.S kommer erbjudas både mot kronisk rinit och kronisk migrän i landet. Det gör Italien till ett starkt exempel på proof-of-concept för oss.« ­– Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Kina och Saudiarabien

Chordate Medical kunde nyligen även meddela att en ansökan om produktregistrering har lämnats in i Kina för rinitbehandlingen. Registreringsprocessen hanteras av Chordate Medicals joint venture-bolag Changyong Medical Technology som ägs tillsammans med det kinesiska bolaget Nanos Medical. Nu inväntar parterna svar på ansökan från den kinesiska myndigheten för att kunna avgöra vad nästa steg är i projektet.

Chordate Medical gör även framsteg i Saudiarabien där läkemedelsmyndigheten har godkänt en ansökan om registrering av Janin Medical Company som bolagets auktoriserade representant. Godkännandet innebär att bolaget återigen kan leverera produkter inom både migrän-och rinitindikationen i Saudiarabien. Enligt bolaget har de ett antal beställningar från kunder som har väntat på godkännandet.

Anders Weilandt berättar om målen för 2023

Under 2023 kommer Chordate Medical fortsätta att fokusera på försäljning och marknadsföring på utvalda marknader. Bolaget kommer även att arbeta vidare i projekten för att uppnå marknadstillstånd i USA och Kina. Dessutom genomför de ytterligare två migränstudier – PM009, som är en öppen pilotstudie på patienter som inte svarar CGRP-hämmare, samt PM010 som är en så kallad post market surveillance-studie för utvärdering av behandlingens långtidsresultat.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer om aktiviteterna under 2023, samt den nyligen publicerade rapporten.

I bokslutskommunikén rapporterar ni en relativt låg försäljning för Q4 2022. Vad krävs för att få igång försäljningen?

– Försäljningen under 2022 och även fjärde kvartalet hade ännu inte återhämtat sig från det totala stilleståndet som Covid-19 orsakat. Liksom i Sverige så kämpar all vård i våra fokusmarknader med att beta av den upparbetade vårdskulden som pandemin genererat. Givetvis inverkade bytet av distributör i Saudiarabien då aktiviteten avtog när den förre distributören blev uppsagd.

– Nu är allt det där bakom oss och vi ser fram mot att resultatbilden kommer att förändras, inte minst då vi under hösten lade till marknadskonsulter i ytterligare länder.

Om man läser era senaste pressmeddelanden så verkar ni fokusera en del på behandling av rinit i bland annat Italien och Kina. Är inte migrän ert primära fokus just nu?

– Vi har ett väldigt tydligt fokus på migrän. Tillståndsprojektet i Kina har pågått länge och gäller endast rinit tills vidare.

Ni har ännu inte presenterat slutliga resultat från migränstudien PM007. Kan vi förvänta oss resultat innan sommaren?

– Det är troligt att vi kan få godkänt för publicering av den vetenskapliga artikeln inom halvåret, och då kan vi redogöra för resultaten i sin helhet.

I rapporten så berättar du även om Chordate Medicals fokusområden för 2023. Vilka milstolpar inom dessa områden ser du fram emot att uppnå?

– Vi ska nå fram med försäljningen i några av våra valda marknader till en nivå där man borde kunna tala om mätbara marknadsandelar, även om det kommer att börja på låga nivåer.

– Studierna PM009 och PM010 ska ha kommit igång, men vi hinner nog inte leverera de första resultaten innan sommaren. Men möjligen inte så långt efter sommaren.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev