Home Nyheter Analys pekar på ljusare tider för bioteknik

Analys pekar på ljusare tider för bioteknik

Bioteknik spås återkomst

Analys pekar på ljusare tider för bioteknik

8 mars, 2023

Kommer vi att kunna blåsa liv i bioteknikaktier igen efter förra årets dystra börsutveckling? Det tror i alla fall Köpenhamnsbaserade Sunstone Life Science Ventures. Investmentbolaget har analyserat historisk börsdata från en mängd bioteknikbolag. De menar att det finns anledning att tro på en comeback framöver.

2022 var ett svårt år på börsen generellt och för bioteknik-sektorn i synnerhet. Vi fick se stora nedgångar i framförallt små och medelstora bioteknikbolags aktier. Kursfallen innebar att ett stort antal bolag i sektorn handlades till ett negativt teknikvärde – d.v.s., att bolagens börsvärde understeg deras aktuella kassa. Läs BioStocks artikel i ämnet här.

Stark negativ trend sedan 2021

Det danska investmentbolaget Sunstone Life Science Ventures har tittat närmare på situationen. De lyfter fram att nedgångarna långt ifrån alltid triggats av negativa kliniska data eller andra operativa misslyckanden. Istället pekar man ut flertalet globala faktorer som orsakerna till nedvärderingarna.

Investmentbolaget har gjort en analys på historiska data för en mängd icke-kommersiella bioteknikbolag. Enligt dem finns det anledning till att vara hoppfull kring en återhämtning i sektorn framöver. I analysen ingår 275 bolag som handlas på marknadsplatserna i Sverige, USA och i Storbritannien. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att inget av dem befinner sig i kommersiell fas.

Stora tapp i värde

I analysen ser Sunstone en tydlig nedåtgående trend i sektorn, som startade redan under 2021. Från marknadsnotering av aktierna fram till inledningen av 2023 har hälften av de analyserade bolagen tappat 75 procent av sitt värde.

I gruppen av bolag vars aktier presterade allra sämst tappade de uppemot 90 procent av sitt värde. Detta trots att det sällan fanns några negativa nyheter kring utvecklingen i bolagen. Sunstone konstaterar att det helt enkelt varit tuffa tider för de bolag som legat längst ifrån att ha kommersiella tillgångar.

Räknat på sannolikheten för återhämtning

Nästa steg i analysen var att titta på historiska kursrörelser i den här typen av bolag. Därefter räknade på sannolikheten för att aktierna återhämtar sig och hur lång tid det i så fall kan ta. Sunstone tittade på data från 806 bioteknikbolag och deras kursrörelser, så långt tillbaka som år 2000.

Sett från lägsta-noteringen har var fjärde bioteknik-aktie lyckats femfaldigas, en kursåterhämtning som i genomsnitt brukat ta 360 dagar. Analysen slog också fast att nästan vart fjärde bolag aldrig lyckades återhämta mer än 50 procent av sin nedgång. Cirka 14 procent av aktierna mer än tiofaldigades från sina lägstanivåer, vilket i genomsnitt tog 698 dagar.

Pekar på ljusare tider för bioteknik

Sunstone sammanfattar sin analys med att en biotechaktie har 29 procents sannolikhet fyrfaldigas från sina lägstanivåer, en resa som tar medianbolaget 258 dagar. På 12 till 18 månaders sikt förväntar sig investmentbolaget att majoriteten av biotechbolag kommer att återhämta sig från de låga nivåer som råder för tillfället.

Kanske har vi sett början på återhämtningen i den senaste tidens kursuppgångar, där vi bland annat fått se Cantargia och Saniona klättra starkt. Samtidigt som flera aktier har vaknat till liv finns det många som fortfarande har en bit upp till tidigare nivåer. Nedan har BioStock listat tio aktier som haft det tufft på ett års sikt, men som visat tecken på återhämtning under 2023.

Bolag Område Utveckling under 2023 Utveckling 1 år
Sprint Bioscience Onkologi +17% -83%
AegirBio Covid-19-tester +27% -81%
Pharmiva Bakteriell vaginos +6% -78%
Fluicell Bioprinting +13% -77%
Biosergen Svampinfektioner +19% -76%
Spago Nanomedical Onkologi +30% -76%
Attana In-vitro-diagnostik +15% -64%
Biovica International Onkologi +15% -62%
XP Chemistries Kapsaicin-framställning +60% -60%
Cantargia Onkologi +122% -58%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev